Om Södertörns högskola / Ämnen

Idéhistoria

IdéhistoriaVi människor påverkas inte bara av hur världen är, utan kanske ännu mer av hur vi själva och andra föreställer oss den. Många föreställningar har vi ärvt från det förflutna utan att vi ens är medvetna om det. Vetenskapliga upptäckter, politiska idéer och filosofiska teorier som en gång var omstridda har blivit våra oreflekterade självklarheter. Varifrån kommer de? Vad betyder de? Vilka var alternativen?

Idéhistoria handlar om att förstå vår samtid. Ämnet idéhistoria vid Södertörns högskola ger en allmän översikt av idéernas utveckling med särskilt fokus på politiska föreställningar, teorier och ideologier. På högre nivåer läggs stor vikt vid 1900-talets idéutveckling.

Ämnessamordnare

Henrik Bohlin
Docent
Lektor

Lärare och forskare

Mark Bassin
Professor
CBEES
Henrik Bohlin
Docent
Lektor
Anders Burman
Docent
Lektor
Peter Josephson
Fil dr
Avdelningsföreståndare
Lektor
Avdelningsföreståndare för arkivvetenskap, historia och idéhistoria
My Klockar Linder
Fil dr
Lektor
Nås på mejl: my.klockar-linder@sh.se
Lena Lennerhed
Professor
Ämnessamordnare
Professor
Synne Myreböe
Adjunkt
Nås på mejl synne.myreboe@sh.se
Andreas Nyblom
Docent
Lektor
Daniel Nyström
Fil dr
Lektor
Magnus Rodell
Docent
Lektor
Leif Runefelt
Professor
Lektor
Kristiina Savin
Fil dr
Lektor
David Östlund
Docent
Lektor

Doktorander

Fredrik Bertilsson
Doktorand
Jenny Gustafsson
Doktorand
Kristin Halverson
Doktorand
Marie Jonsson
Doktorand

Administrativ personal

Ann Mellquist
Institutionssekreterare