Om Södertörns högskola / Ämnen

Idéhistoria

IdéhistoriaVi människor påverkas inte bara av hur världen är, utan kanske ännu mer av hur vi själva och andra föreställer oss den. Många föreställningar har vi ärvt från det förflutna utan att vi ens är medvetna om det. Vetenskapliga upptäckter, politiska idéer och filosofiska teorier som en gång var omstridda har blivit våra oreflekterade självklarheter. Varifrån kommer de? Vad betyder de? Vilka var alternativen?

Idéhistoria handlar om att förstå vår samtid. Ämnet idéhistoria vid Södertörns högskola ger en allmän översikt av idéernas utveckling med särskilt fokus på politiska föreställningar, teorier och ideologier. På högre nivåer läggs stor vikt vid 1900-talets idéutveckling.

Ämnessamordnare

Henrik Bohlin
Docent
Lektor
Ämnessamordnare idèhistoria

Lärare och forskare

Doktorander

Fredrik Bertilsson
Doktorand
Jenny Gustafsson
Doktorand
Kristin Halverson
Doktorand
BEEGS
Marie Jonsson
Doktorand
BEEGS

Administrativ personal

Ann Mellquist
Institutionssekreterare