Forskning

Litteratur

Kvalificerade och kreativa forskningsmiljöer som spänner över många discipliner och områden.

Vår forskning eftersträvar en hög samhälls- och samtidsrelevans i förening med ett aktivt och kritiskt förhållningssätt till det förflutna. Forskningen vid högskolan vänder sig i allmänhet ut mot världen även inom ämnen som av hävd studerar den egna nationella kulturen och historien. Ett viktigt ledord är mångvetenskap.

Styrdokument forskarutbildning

Forskarutbildningen vid Södertörns högskola styrs dels av Högskolelag och Högskoleförordning, dels av interna styrdokument.

Nedan följer de viktigaste centrala styrdokumenten. Allmänna studieplaner för forskarutbildningsämnena återfinns inom respektive områdes webbsida under fliken Forskarutbildningsområden.

Dokumenten är i pdf-format. För att kunna ladda hem dem behöver du Acrobat Reader.