Hitta din utbildning / Program

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet

Urval: betyg 67%, högskoleprov 33%

  • Stängd...

    Start: HT18100%Dag

    Anmälningskod: SH-44806

  • 2019-03-15

    Start: HT19100%Dag

    Anmälningskod: SH-44817

IT, medier och design

Program 180 högskolepoäng

Mobiltjänster, viral reklam, sociala- och strömmande media - medie- och informationstekniken ändras ständigt, nya yrken uppstår. Behovet av välutbildade människor med medieteknisk kompetens är stort. Vill du bli webbdesigner, medieproducent, webb- eller apputvecklare? I det digitaliserade samhället blir arbetsmarknaden efter utbildning i IT, medier och design allt.

Projekt- och självständiga arbeten

öppen föreläsning som filmasProgrammet innehåller två större självständiga arbeten, dels C-uppsatsen i Medieteknik under termin 5 och dels det praktiska examensarbetet som är det sista momentet på utbildningen.

C-uppsatsen innebär en vetenskaplig undersökning av något medietekniskt fenomen eller artefakt. Här får studenterna öva sig i empirisk datainsamling, analys och vetenskapligt skrivande i en kandidatuppsats.

Det praktiska examensarbetet görs ofta hos en extern uppdragsgivare, och är ett lite större självständigt projekt där studenterna får möjlighet att visa vad de har lärt sig under sina studier på programmet. Även detta moment resulterar i en kandidatuppsats men nu med tyngdpunkt på det praktiska projektet.