Hitta din utbildning / Program

Registration information

Entry requirements: Bachelor's degree including 90 credits in Media Technology or equivalent as the main field of study and English B or equivalent

Selection: On the basis of previous university credits. Between 30 and 285 credits may be taken into account.

  • Closed... AS18 week 36-03, fulltime100%, day. Application code: SH-44805

Interactive Media Design

Programme 60 credits

The 60-credit Master’s programme in Interactive Media Design concerns theories, methods and tools for the design of interactive experiences from a human-centred perspective.

Projekt- och självständiga arbeten

Programmet lägger stor vikt vid självständiga arbeten, både enskilt och i grupp. Förberedande teori och metodkurser integreras i ett större enskilt magisterarbete där målsättningen är att den skall resultera i en publicerbar forskningsartikel. I programmet ingår även ett antal mindre självständiga projektarbeten med syftet att praktiskt pröva på specifika design och produktionsmetodiker.

Bild med studenter som arbetar framför datorer.