Forskning / Projekt

Gammalt statsverk i nya nätverk

När den samtida svenska staten diskuteras i forskning eller politiska sammanhang står ordet förändring högt i kurs. Det brukar uttryckas som maktförskjutning, minskad styrbarhet, fragmentarisering av värdegemenskapen eller från government till governance. Ett gemensamt drag är att traditionell hierarkisk styrning av staten längs bestämda beslutslinjer antas ha ersatts av mer informella beslutsprocesser, och att initiering, beslut och verkställande vävs ihop till intrikata mönster av en ny nätverksliknande typ.  

Projektet utgår ifrån att det inte räcker med att konstatera att staten förändrats i en viss riktning, så som ofta antas i t.ex. ett governanceperspektiv. Man måste också utgå från det historiska sammanhanget och de strukturer som redan existerar, och det är i mötet mellan det gamla och det nya som vi kan se vilka förändringar som faktiskt sker. Därför menar vi att studier av statens förändring måste fokusera på de relationer som finns mellan det gamla och det nya, där tidigare gränser suddas ut, flyttas eller där nya etableras. 

Det övergripande syftet med projektet är att studera statens förändring sedan 1940. Genom att bygga forskningsprogrammet på empiriska studier om förändringarna och vad de egentligen lett till i fråga om statens organisering, styrning och ideologi förhåller vi oss "kritiskt skeptiska" till de svepande generaliserande begreppen som refererades ovan. 

Ambitionen är inte att slutgiltigt tala om hur "statens förändring" har skett i dess helhet eller att "fylla de luckor" som forskningen hittills ha missat, utan att helt enkelt undersöka några teman som inte studerats i tillräcklig omfattning tidigare, och att nyansera och problematisera de förändringar som skett på dessa områden.

Teman:

  • Välfärdsstaten och huvudstaden
  • Staten och de organiserade intressena
  • Staten och IT-revolutionen
  • Människorna i staten 
  • Staten och politikens organisering
Publikationer

Karlstad : Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2011. ( ; )

FörfattarePubliceringsårÄmne
Anders Ivarsson WesterbergTorbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2011

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

-

Status

Avslutad

Projektledare

Anders Ivarsson Westerberg
Lektor, Docent
Institutionen för samhällsvetenskaper

Personer knutna till projektet

Torbjörn Nilsson
Professor
Institutionen för historia och samtidsstudier

Ylva Waldemarson
Professor, Professor
Institutionen för historia och samtidsstudier


Göran Sundström

Mer information

Projektstart: 2007
Projektslut: 2012

Finansiär: Östersjöstiftelsen

Projektet har Östersjö- och Östeuropaanknytning: Nej

Information in English

Ämnen som projektet är knutet till