Forskning / Projekt

Makten i Stadshuset - partier och politiker i fullmäktige efter 1945

Ett forskningsprojekt som studerar Stockholms kommunalpolitik efter 1945 är förlagt till Samtidshistoriska institutet.

Projektet har tre teman – Staden och omvärlden, Partierna och politiken och Demokratins organisering. Hur har staden agerat i förhållande till sin omgivning (grannkommuner, regionen, staten, EU)? Hur har partierna och politiken förändrats? Vilka särdrag har stadens organisering av demokratin haft?

Stockholms kommunalpolitik är förvånansvärt lite utforskat. De stora samhällsvetenskapliga forskningsprojekten om kommuner har oftast utelämnat huvudstaden såsom varande otypisk genom sin storlek och sin särskilda funktion. Projektet kommer vid sidan om den sedvanliga arkivforskningen att anordna en rad andra aktiviteter som vittnesseminarier, föreläsningar och ett populärhistoriskt verk om platser i Stockholm med kommunalpolitisk betydelse.

Målet är att projektet med hjälp av nya studier och befintlig forskning vid fullmäktiges 150-årsjubileum, år 2013, ska ha åstadkommit en syntes över Stockholms kommunala politik och förvaltning efter 1945. 

Projektet leds av professor Torbjörn Nilsson, med finansiering från Stockholms stad via Kommittén för Stockholmsforskning. Kommitténs forskningschef Anders Gullberg och historikern Håkan Forssell från Stockholms universitet ingår också i projektgruppen. Även andra forskare beräknas framöver att kunna dras in i arbetet.


Publikation:

Våren 2008 publicerades antologin Makten i Stadshuset - Stockholms lokalpolitik under 1900-talet, red Anders Gullberg och Sven Lilja, (Stockholmia förlag).

Antologin är den första publikationen från Stockholmsforskningens projekt ”Makten i Stadshuset – partier och politiker i fullmäktige efter 1945”.

Publikationer

In: 100 år i Stockholm. Stockholm : Stockholms-Gillet, 2014. 48-61.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2014

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

Historiska studier

Stockholm : Stockholmia förlag, 2014.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2014

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Partierna i Stadshuset. Stockholm : Stockholms stadsarkiv, 2013. 23-28.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2013

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

Historiska studier

Stockholm : Stockholmia förlag, 2013.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2013

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

Historiska studier

Stockholm : Stockholmia förlag, 2011.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2011

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Stockholm blir välfärdsstad. Stockholm : Stockholmia förlag, 2011. -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2011

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

-

Status

Avslutad

Projektledare

Torbjörn Nilsson
Professor
Institutionen för historia och samtidsstudier

Personer knutna till projektet

Anders Gullberg, Kommittén för Stockholmsforskning, Stockholms stad.

 

Mer information

Projektstart: 2008
Projektslut: 2015

Finansiär: Stockholms stad

Projektet har Östersjö- och Östeuropaanknytning: Nej

Information in English

Ämnen som projektet är knutet till

Institution/Centrumbildning som projektet är knutet till