Forskning / Projekt

Förändringar i skolors praktik

Vid Förvaltningsakademin bedrivs ett projekt med syftet att förstå hur förändringar i skolors praktik kan komma till stånd. Projektet utgör en del av Skolverkets utvärdering av den statliga rektorsutbildningen, och dess betydelse för att förändra skolornas arbete. Vi bygger teoretiskt i projektet på den ganska rikhaltiga flora av organisationsforskning som finns vad gäller organisatorisk förändring, dvs. teorier som analyserar betydelsen av nya idéer, reformer, imitation, rutiner och lärande för förändring. Vi ska också undersöka hur man inom skolforskningen har resonerat om vad som styr förändringar vid enskilda skolor. I projektet tas utgångspunkten i pågående förändringsprocesser vid sju grundskolor: såväl kommunala som privata. Skolorna följs under en femårsperiod genom regelbundna intervjuer med rektorer som går eller har gått den statliga rektorsutbildningen. Dessutom intervjuas andra befattningshavare vid de studerade skolorna, representanter för huvudmän etc. Projektet genomförs av professor Bengt Jacobsson, ek dr Jenny Svensson och fil dr Klara Tomson, samtliga vid Södertörns högskola..En delrapport från detta projekt finns: Jacobsson, Svensson och Tomson: Rektorer på skolbänken. Några observationer halvvägs in i en studie. Arbetsrapport från Förvaltningsakademin 2013.

Status

Pågående

Projektledare

Bengt Jacobsson
Professor
Institutionen för samhällsvetenskaper

Personer knutna till projektet

Jenny Svensson
Biträdande lektor, Fil dr
Institutionen för samhällsvetenskaper

Mer information

Projektstart: 2012
Projektslut: 2016

Finansiär: Skolverket

Projektet har Östersjö- och Östeuropaanknytning: Nej

Information in English

Institution/Centrumbildning som projektet är knutet till