Forskning / Projekt

Hållbarhet och gemenskap i sociala grupper genom digital design

Stadsodling utgör ett bra exempel för att studera hur värderingar och idéer delas, kommuniceras och reproduceras via digitala plattformar eftersom värderingarna också leder till praktiska konsekvenser
genom konkret påverkan på den urbana miljön. Ett antagande i projektet är att det finns signifikanta skillnader i meningsskapande mellan de geografiska områden vi vill undersöka, eftersom innebörden i att odla själv påverkas av den lokala historiken kring behovet av självförsörjning, tillgång på mat samt de praktiker kring mat som anses priviligerade. Vi kommer att belysa och beskriva stadsodlares relation till digitala medier och även samla mer kunskap om de digitala funktioner som stödjer utvecklingen av gräsrotsrörelser och hållbarhetsgrupper med fokus på odlad mat i en studie av ett antal orter runt Östersjön.

 

Publikationer

interactions 2017, 24 (6): 50-55.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Juliet Norton

Maria Normark

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2017

Institution/Centrumbildning

Naturvetenskap, miljö och teknik
Medieteknik

Forskarutbildningsområde

-

Status

Pågående

Projektledare

Maria Normark
Lektor, Docent
Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

Personer knutna till projektet

Madeleine Bonow
Lektor, Docent
Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

Mer information

Projektstart: 2015
Projektslut: 2018

Finansiär: Östersjöstiftelsen

Projektet har Östersjö- och Östeuropaanknytning: Ja

Information in English

Ämnen som projektet är knutet till

Institution/Centrumbildning som projektet är knutet till