Forskning / Projekt

Estetikens århundrade i nytt ljus: estetisk heteronomi från Shaftesbury till Schelling (RJ)

1700-talet är århundradet då estetiken i modern mening uppstår. Den vedertagna beskrivningen hävdar att den estetiska autonomin etablerades i den brittiska 1700-talsteorin om en specifik estetisk intresselöshet för att sedan fullbordas i den tyska romantikens poetologiska och filosofiska program. Projektet avser att kritiskt pröva giltigheten av en sådan diakron redogörelse, genom att analysera den omfattande estetiska heteronomi som utmärkte den brittiska och tyska diskursen. Projektet fokuserar särskilt hur ledande kritiker och filosofer införlivade frågan om intresselöshet och konst i diskurser om det politiska samhället och den moderna naturvetenskapen. Projektet anlägger därmed ett helt nytt perspektiv på den estetiska autonomins etablering, fördelat på tre sammanhängande delprojekt: (1) den tredje earlen av Shaftesburys ansats att i början av 1700-talet inlemma etisk-teologiska frågor om ideal intresselöshet och konstverket som en organisk helhet i diskurser om det politiska samhället; (2) den tyska estetikens verk-begrepp och ambitionen att fullfölja och modifiera idéarvet från Shaftesbury genom att introducera ett vetenskapligt begrepp om organisk natur; och (3) den romantiska och idealistiska estetikens mål att utveckla analogin mellan konstverk och organism till en modell för det ideala samhället bortom en naturvetenskaplig mekanistisk syn på naturen.

 

Aktuellt

Camilla Flodin är inbjuden att hålla ett föredrag om Adorno och Schelling vid en workshop vid University of Essex, 11 september 2017.

Projektdeltagarna presenterar projektet vid 1700-talsseminariet vid Uppsala universitet, 6 december 2017, kl. 16-18

 

Tidigare händelser

Mattias Pirholt föreläste på temat "Natur, natur! Shakespeare och naturbegreppet hos Wieland, Goethe, Herder och Tieck”, Shakespeare och filosofin, symposium vid Södertörns högskola, 21 april 2017. Mer information finns här.

Publikationer

In: Retracing the Past. Santa Cruz, California : International Association for Aesthetics, 2017. 29-41.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Camilla Flodin

Karl Axelsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Kultur och lärande
Litteraturvetenskap

Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

Status

Pågående

Projektledare

Mattias Pirholt
Lektor, Docent
Institutionen för kultur och lärande

Personer knutna till projektet

FD Karl Axelsson, Uppsala universitet

FD Camilla Flodin, Uppsala universitet

Mer information

Projektstart: 2017
Projektslut: 2020

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond (RJ)

Projektet har Östersjö- och Östeuropaanknytning: Nej

Information in English

Ämnen som projektet är knutet till

Institution/Centrumbildning som projektet är knutet till

Forskarutbildningsområde som projektet är knutet till