Research / Projects

The Swedish Transport Administration, a modern agency

The Academy of Public Administration, Södertörn University, and the Department of Political Science, Stockholm University, are working jointly on this project. Its basis is that the future will place great demands on the Swedish Transport Administration’s interaction with other stakeholders as regards the development of services, large infrastructure processes, international work, etc. The research project aims to develop understanding for the Transport Administration’s activities and role, and contribute to developing the Transport Administration as a modern public authority. Four studies are being conducted as part of one larger one, all of which link to important aspects of the changing role of the public authority: 1) The Transport Administration as qualified commissioner, 2) The Transport Administration as partnership engineer, i.e. as a professional player in complex infrastructure processes; 3) The Transport Administration as international stakeholder; and 4) The Transport Administration as a unified public authority.

The studies will allow developments at the Transport Administration to be located in a broader theoretical context, as well as in that of administrative policy. In addition, the studies will increase knowledge and insights into how new circumstances influence its activities, and provide a basis for deciding which competence the authority needs in the future to best perform its tasks.

Publications

Huddinge : Södertörns högskola, 2016. (Förvaltningsakademin ; 8)

Styrningen av transportpolitiken avspeglar generella trender i samhällsstyrningen. Precis som i andra delar av samhället, har idéer om konkurrens, marknader, management, renodling och samverkan väglett utvecklingen inom detta politikområde.Tre faser kan urskiljas i styrningens historia. Först den organisering som skedde i slutet av 1980-talet – framförallt uppdelningen av SJ – där förutsättningar för konkurrens skapades. Därefter en mellanperiod där det skapades interna marknader inom Banverket och Vägverket. I en tredje fas inrättades Trafikverket som en marknadsskapande myndighet.

AuthorPublishing yearSubject

Leonora Mujkic

Bengt Jacobsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

Academy of Public AdministrationSchool of Social Sciences

-


Research area for doctoral studies

-

Status

Started

Project Manager

Bengt Jacobsson
Professor
School of Social Sciences

People linked to the project

Hanna Sofia Rehnberg
Senior Lecturer, PhD
School of Social Sciences

Emma Ek


Göran Sundström, docent i statsvetenskap vid Score/Stockholms Universitet.

Martin Qvist, FD, Postdoc, Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet

Göran von Sydow, FD, Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms Universitet

 

More information

Project start: 2013
Project end: 2016

Financier: Trafikverket

Research linked to the Baltic Sea region and Eastern Europe: No

Information på svenska

Subjects to which the project is linked

School/centre to which the project is linked