Research / Projects

The Swedish Transport Administration, a modern agency

The Academy of Public Administration, Södertörn University, and the Department of Political Science, Stockholm University, are working jointly on this project. Its basis is that the future will place great demands on the Swedish Transport Administration’s interaction with other stakeholders as regards the development of services, large infrastructure processes, international work, etc. The research project aims to develop understanding for the Transport Administration’s activities and role, and contribute to developing the Transport Administration as a modern public authority. Four studies are being conducted as part of one larger one, all of which link to important aspects of the changing role of the public authority: 1) The Transport Administration as qualified commissioner, 2) The Transport Administration as partnership engineer, i.e. as a professional player in complex infrastructure processes; 3) The Transport Administration as international stakeholder; and 4) The Transport Administration as a unified public authority.

The studies will allow developments at the Transport Administration to be located in a broader theoretical context, as well as in that of administrative policy. In addition, the studies will increase knowledge and insights into how new circumstances influence its activities, and provide a basis for deciding which competence the authority needs in the future to best perform its tasks.

Publications

Språk & Stil 2017, 27 : 189-220.

To stand out as modern is an ambition shared by many Swedish public authorities. In the Swedish Transport Administration modernity is a core value, and the word modern is used frequently in the Administration’s strategic as well as informal organizational communication. The aim of this study is to complement earlier studies of strategic documents codifying organizational core values in the Swedish public sector, by focusing on co-workers’ sense-making in relation to buzzwords. This study is at the same time a discourse-analytical and social-semiotic concept analysis, focusing on the concept modern in a specific organizational context. The research questions are: How (in terms of use of communicative strategies) do co-workers in the Transport Administration make sense of the word modern? What content do they ascribe to the word, and what image of the authority does this create? To answer these questions discussions with three focus groups were arranged, transcribed and analyzed. The results show that the co-workers used both semiotic and material resources to make sense of the word modern. Some of the communicative strategies used were metaphors, direct quotations, comparisons, contrasts, legitimations and definitions. Furthermore, in the focus groups meaning was created interdiscursively and in an interplay between different contexts, resulting in the Swedish Transport Administration appearing as an organization trapped between partially conflicting discourses. In other words, the Swedish Transport Administration stands out as a public authority which partially tries to emulate a company.

AuthorPublishing yearSubject
Hanna Sofia Rehnberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

In: En modern myndighet. Lund : Studentlitteratur AB, 2017. 113-145.

AuthorPublishing yearSubject
Hanna Sofia Rehnberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Huddinge : Södertörns högskola, 2017. (Förvaltningsakademin ; 14)

Många har saker att säga om Trafikverket, men vad säger trafikverkarna själva? I denna rapport kommer myndighetens chefer och medarbetare till tals.De berättar om stolthet, kompetens och engagemang, men också om en brist på helhetssyn och om upplevelsen av att det inte är tillräckligt högt i tak i organisationen. De resonerar om den balansgång som följer av att vara en myndighet och att samtidigt likna ett företag, och om dragkampen mellan det ”det hårda” och ”det mjuka”.Genom en väv av röster, sammanställda och tolkade med hjälp av narratologi och teori om organisationskultur, skapas en övergripande berättelse om Trafikverket i ett tidigt skede i den unga myndighetens historia.

AuthorPublishing yearSubject
Hanna Sofia Rehnberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

Academy of Public AdministrationSchool of Culture and EducationSchool of Social Sciences
Swedish

Research area for doctoral studies

-

In: Svenskans beskrivning 35. Göteborg : Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet.

AuthorPublishing yearSubject
Hanna Sofia Rehnberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

Academy of Public AdministrationSchool of Culture and EducationSchool of Social Sciences
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Huddinge : Södertörns högskola, 2016. (Förvaltningsakademin ; 8)

Styrningen av transportpolitiken avspeglar generella trender i samhällsstyrningen. Precis som i andra delar av samhället, har idéer om konkurrens, marknader, management, renodling och samverkan väglett utvecklingen inom detta politikområde.Tre faser kan urskiljas i styrningens historia. Först den organisering som skedde i slutet av 1980-talet – framförallt uppdelningen av SJ – där förutsättningar för konkurrens skapades. Därefter en mellanperiod där det skapades interna marknader inom Banverket och Vägverket. I en tredje fas inrättades Trafikverket som en marknadsskapande myndighet.

AuthorPublishing yearSubject

Leonora Mujkic

Bengt Jacobsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

Academy of Public AdministrationSchool of Social Sciences

-


Research area for doctoral studies

-

Status

Started

Project Manager

Bengt Jacobsson
Professor
School of Social Sciences

People linked to the project

Hanna Sofia Rehnberg
Senior Lecturer, PhD
School of Social Sciences

Emma Ek


Göran Sundström, docent i statsvetenskap vid Score/Stockholms Universitet.

Martin Qvist, FD, Postdoc, Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet

Göran von Sydow, FD, Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms Universitet

 

More information

Project start: 2013
Project end: 2016

Financier: Trafikverket

Research linked to the Baltic Sea region and Eastern Europe: No

Information på svenska

Subjects to which the project is linked

School/centre to which the project is linked