Miljövetenskapliga studier

Grafiskt element för forskningsområdet miljövetenskapliga studierSödertörns högskola har antagit utmaningen att integrera naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ansatser för att skapa ett modernt, tvär- och mångvetenskapligt område: Miljövetenskapliga studier.

Publications

Saunders, Fred (2015). Complex Shades of Green: Gradually Changing Notions of the 'Good Farmer' in a Swedish Context. Sociologia Ruralis - Early View available online at:

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/soru.12115/abstract

Abstract

 

Saunders, Fred (2015). A Discussion of the Debates Underpinning Agri-Environmental Schemes as a form of Payment for Ecological Services. Södertörn Working Paper, ISSN1404-1480 ; 2015:5. Full paper available at:

http://sh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A876436&dswid=8824

Abstract