Sök- och skrivhandledning

Studenter vid datorer i biblioteket.Här har vi samlat information som du som student kan ha särskild nytta av. På bibliotekets startsida hittar du fler tjänster och mer information om vår service.

Publicera din uppsats

Som student på Södertörns högskola och Röda Korsets högskola kan du publicera din kandidat- eller magisteruppsats och göra den tillgänglig på webben via det digitala arkivet DiVA. Den blir då bland annat sökbar i Uppsök, DiVA-portalen samt i en databas specifik för publikationer från Södertörns högskola respektive Röda Korsets Högskola.

Uppsatsen ska vara godkänd

Det är viktigt att uppsatsen är godkänd och att du gjort eventuella ändringar som du blivit uppmanad att göra innan du lägger ut uppsatsen.

För vissa ämnen kan det finnas policys för uppsatspublicering på webben. Om du inte vet vad som gäller, kontakta din lärare innan du lägger ut uppsatsen.

Var hamnar uppsatsen?

Uppsatsen blir sökbar på flera ställen efter publicering:

  • Uppsök, det nationella söktverktyget för uppsatser i fulltext.
  • Uppsatser.se, alternativ till Uppsök.
  • DiVA-portal, sökverktyg för de högskolor och universitet som använder publiceringsverktyget DiVA.
  • Ett sökformulär speciellt för publikationer från Södertörns högskola respektive publikationer från Röda Korsets Högskola.
  • Uppsatsen kan på sikt komma att plockas upp av externa sökmotorer som Google och Yahoo och därmed bli sökbar där.
  • Slutligen indexeras uppsatsen även i Urkund och får alltså ett visst skydd mot eventuella försök till plagiat.

Frågor om publicering

Har du frågor angående publiceringen som inte besvaras av manualen, eller om något blivit fel vid registrering, kontakta oss via e-post: publications@sh.se.

Skriv texten "DiVA uppsats" i ämnesraden för mejlet.

Kom ihåg att när du skickat in din uppsats kan det ta ett par dagar innan den blir sökbar.

Student vid Södertörns högskola - registrering av uppsats i DiVA

Användarnamn och lösenord är samma som ditt SH-konto, men skriv andvändarnamn@suni.se.

Observera att den elektroniska publiceringen inte har något med arkivering av uppsatser att göra. Pappersexemplar av uppsatser ska lämnas av institutionen i ett exemplar till högskolearkivarien.

Student vid Röda Korsets Högskola - registrering av uppsats i DiVA

Användarnamn och lösenord är det du fått från Röda Korsets högskola och använder i PingPong.