Forskning

Litteratur

Kvalificerade och kreativa forskningsmiljöer som spänner över många discipliner och områden.

Vår forskning eftersträvar en hög samhälls- och samtidsrelevans i förening med ett aktivt och kritiskt förhållningssätt till det förflutna. Forskningen vid högskolan vänder sig i allmänhet ut mot världen även inom ämnen som av hävd studerar den egna nationella kulturen och historien. Ett viktigt ledord är mångvetenskap.

Publikationer

Här publiceras löpande publikationer från publikationsdatabasen DiVA.


Nedan listas den 50 senaste publikationerna som registrerats i DiVA, den publikationsdatabas som högskolan använder sig av. Vill du söka bland alla publikationer som är knutna till högskolan? Gå direkt till DiVA

Du kan också gå till fliken för Forskare, Projekt, Ämnen eller Centrumbildningar och där hitta publikationer knutna till respektive enhet.

Publikationer

In: Hunger and Malnutrition as major challenges of the 21st Century. : World Scientific, 2019. -.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Priya Rampal

Ranjula Bali Swain

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2019

Institution/Centrumbildning

Samhällsvetenskaper
Nationalekonomi

Forskarutbildningsområde

-

In: . : .

FörfattarePubliceringsårÄmne
Jenny MagnussonMaria Zackariasson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2018

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierKultur och lärandeLärarutbildningen
EtnologiSvenska

Forskarutbildningsområde

Historiska studierKritisk kulturteori

In: Världen där utanför. Stockholm : Kungliga biblioteket, 2018. 101-120.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Camilla Hertil Lindelöw

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2018

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

Democratic Theory 2018, 5 (1): 1-17.

This article investigates civic-political and cognitive participation as they play out in democratic theory. Its core purpose is to develop a conceptual-normative critique of the presupposition in liberal democratic theory that these logics are mutually reinforcing and complementary. This misunderstanding of a theoretical ambivalence contributes to inhibiting constructive assessment of epistocratic*technocratic frameworks of democratic interpretation and theory. I demonstrate that these logics circulate contrasting views of democratic power and legitimacy and should be disentangled to make sense of liberal democratic theoretical and political spaces. This critique is then fed into a political-epistemological interrogation of post-truth and alt-facts rhetorical registers in contemporary liberal democratic life, concluding that neither logic of participation can harbor this unanticipated and fundamentally nonaligned way of doing liberal democratic democracy.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Peter Strandbrink

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2018

Institution/Centrumbildning

Samhällsvetenskaper
Statsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

Psychiatry Research 2018, : -.

Abstract Despite an increasing focus on the role of mood and emotions in attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD), as yet, there has been comparatively little research on positive emotions. To address this research gap, the current study examined the association between ADHD symptoms and happiness using data from the 2007 Adult Psychiatric Morbidity Survey. The analytic sample comprised 7274 adults aged 18 and above residing in private households in England. Information was collected on ADHD symptoms using the Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS) Screener, while happiness was assessed with a single (3-point) measure. Multivariable ordinal logistic regression analysis and a mediation analysis were performed to examine associations. Greater ADHD symptom severity was associated with higher odds for feeling less happy. Emotional instability (percentage mediated 37.1%), anxiety disorder (35.6%) and depression (29.9%) were all important mediators of the association between ADHD and happiness. Given that happiness has been linked to a number of beneficial outcomes, the results of this study highlight the importance of diagnosing ADHD in adults and also of screening for and treating any comorbid psychiatric disorders in these individuals.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Ai Koyanagi

Andrew Stickley


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2018

Institution/Centrumbildning

SCOHOSTSamhällsvetenskaper

-


Forskarutbildningsområde

-

Higher Education 2018, : 1-16.

This article deals with individuals of immigrant background in Swedish higher education—i.e., those who have a PhD and work in Swedish universities. The aim of the study is to examine whether and how factors other than academic qualifications—such as gender and migrant background—may affect the individual’s ability to find employment and pursue a successful career in a Swedish institution of higher education. The data used in the first section are Swedish registry data (LISA database and population), administered by Statistics Sweden. The second part of the paper is based on semi-structured interviews with 19 academics of migrant background. The results show that, given the same work experience and compared to the reference group (born in Sweden with at least one Swedish-born parent), individuals born in Eastern Europe, Asia, Africa, and South America are, firstly, more likely to be unemployed and, secondly, if they are employed, to have a lower income (lower position). The ways in which such gaps arises are also examined. © 2018 The Author(s)

FörfattarePubliceringsårÄmne

H. H. Leivestad

Alireza Behtoui

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2018

Institution/Centrumbildning

Samhällsvetenskaper
Sociologi

Forskarutbildningsområde

-

Cham : Palgrave Macmillan, 2018.

This book explores narrative imagination and emotion as resources for learning critical meta-reflection. The author examines the learning trajectories of several students as they engage in learning to think critically through a new approach to creative writing, and details how learning through writing is linked to new discoursal identities which are trialled in the writing process. In doing so, she analyses the processes of expansion and change that result from the negotiations involved in learning through writing. This volume offers a completely new approach to creative writing, including useful practical advice as well as a solid theoretical base. It is sure to appeal to students of creative writing and discourse analysis as well as applied linguistics and language as identity.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Helene Edberg

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2018

Institution/Centrumbildning

Kultur och lärande
Retorik

Forskarutbildningsområde

-

Stockholm : Katalys – Institut för facklig idéutveckling, 2018. (Katalys ; 42)

I denna rapport redovisas resultat från den existerande forskningen – både i Sverige och internationellt – kring relationerna mellan samhällsklass och medier. Bland annat ser vi att arbetarklassen är kraftigt underrepresenterad och osynliggjord – den undanhålls både röst och erkännande – i svenska medier och att avsaknaden av representation i medierna kan leda till en (berättigad) känsla av osynliggörande som i sin tur kan ligga till grund för ett avståndstagande från medierna. Vidare ser vi att klasserna är betydligt mer ”segregerade” i televisionens genresystem i dag än vad som var fallet för 35 år sedan; arbetarklassen har i det närmaste försvunnit från nyheter och faktaprogram och återfinns istället huvudsakligen i film, drama och reality-program. Just reality-tv ger dramatisk form till dominerande ideologier som på samma gång exploaterar klass – för att skapa narrativ dramatik – och förnekar eller undertrycker frågan om klass och klasskonflikter. Inte minst gestaltas personer från arbetarklassen på ett stereotypt, nedsättande och hånfullt sätt. Avsaknad av röst och erkännande kan blockera formeringen av klassidentitet och minska arbetarrörelsens möjligheter att organisera sig och formera sig för politisk kamp. Vad gör dagens svenska arbetarrörelse på detta område?

FörfattarePubliceringsårÄmne
Fredrik StiernstedtPeter Jakobsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2018

Institution/Centrumbildning

Kultur och lärande
Medie- och kommunikationsvetenskap

Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

Psychology of Music 2018, : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Maria Sandgren

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2018

Institution/Centrumbildning

Samhällsvetenskaper
Psykologi

Forskarutbildningsområde

-

Environment and Planning. C, Government and Policy 2018, : -.

There is growing recognition that marine spatial planning is an inherently political process marked by a clash of discourses, power and conflicts of interest. Yet, there are very few attempts to make sense of and explain the political practices of marine spatial planning protests in different contexts, especially the way that planners and developers create the conditions for the articulation of objections, and then develop new strategies to negotiate and mediate community resistance. Using poststructuralist discourse theory, the article analyses the politics of a proposed offshore wind energy project in Estonia within the context of the country’s marine spatial planning processes. First, through the lens of politicization, it explores the strategies of political mobilization and the rival discourses of expertise and sustainability through which residents and municipal actors have contested the offshore wind energy project. Secondly, through the lens of depoliticization, it explains the discursive and legalistic strategies employed by developers, planners and an Administrative Court to displace – spatially and temporally – the core issues of contestation, thus legitimizing the offshore wind energy plan. We argue that the spaces created by the preplanning conjuncture offered the most conducive conditions for residents to voice concerns about the proposed project in a dialogical fashion, whereas the marine spatial planning and post-planning phases became mired in a therapeutic-style consultation, set alongside rigid and unreflexive interpretations and applications of legality. We conclude by setting out the limits of the Estonian marine spatial planning as a process for resolving conflicts, while offering an alternative model of handling such public controversies, which we call pragmatic adversarialism.

FörfattarePubliceringsårÄmne

David Howarth

Ralph Tafon

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2018

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Communicating National Image through Development and Diplomacy. Cham : Palgrave Macmillan, 2018. 143-167.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Andreas Åkerlund

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2018

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Historia

Forskarutbildningsområde

Historiska studier

Stockholm : Thales, 2018.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Anders BurmanSven-Olov Wallenstein

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2018

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierKultur och lärande
FilosofiIdéhistoria

Forskarutbildningsområde

-

Den akvatiska miljön är ofta särskilt utsatt för miljöföroreningar då de flesta ämnen förr eller senare sprids dit genom bland annat markavrinning, nedfall från luften och/eller från vattenreningsverk. Syntetiskt östrogen som används i p-piller, 17α-etinylestradiol (EE2), sprider sig ofta till vattenmiljön från avloppsvatten, då det bara delvis renas bort i vattenreningsprocessen. EE2 är ett hormonstörande ämne med förmågan att ansamlas i organismer och mer än tio gånger så verksamt i fisk som det naturliga hormonet estradiol (E2). Man har tidigare sett att exponering för EE2 även i de låga halter som påvisas vid vattenreningsverk bland annat har lett till minskade produktion av ägg och spermier samt förändrade parningsbeteenden.I denna avhandling undersöks effekterna av EE2 på fiskars icke-reproduktiva beteende och fertilitet. Dessa faktorer är av hög ekologisk relevans för fisk då förändringar på dessa kan ge negativa effekter på populationsnivå. Resultaten visar att zebrafisk som exponeras för låga halter av EE2 under utvecklingen uppvisar ett mer ängsligt beteende och har lägre fertilitet när de blir vuxna även efter en lång återhämtningsperiod i rent vatten. Det förändrade beteendet uppvisas även hos avkomman till dessa fiskar.  Förändringarna i beteende och fertilitet åtföljdes av förändringar i hjärnans och testikelvävnadens transkriptom, dvs. förändringar i vilka gener som uttrycks. I zebrafiskens testikelvävnad hittades bland annat en skillnad i uttryck av gener kopplade till könsdifferentiering och utveckling samt spermatogenesen, gener som kan ha betydelse för den nedsatta fertiliteten. I zebrafiskens hjärna hittades ingen skillnad i uttryck på gener direkt kopplade till stressaxeln men däremot på flera andra gener i nätverk som indirekt kan kopplas till det ängsliga beteendet som dygnsrytm och kolesterolsyntes. I naturen exponeras organismer ofta för en blandning av föroreningar. Därför undersöktes också effekter av EE2 i kombination med citalopram, ett antidepressivt läkemedel som ofta påvisas i vattenmiljön, för att undersöka om förändringar i beteende kan påvisas även vid väldigt låga koncentrationer av varje ämne och, om så är fallet, vilka effekter en kombination av de två ämnena ger. Vuxna zebrafiskar uppvisade beteendeförändringar även vid dessa låga koncentrationer efter två veckors exponering och de två ämnena påverkade beteendet olika var för sig och i kombination. Vidare, användes vildfångad storspigg i ett exponeringsexperiment för att undersöka om resultaten från zebrafisken, som är en avlad laboratoriefisk, kan ses också i vilda fiskpopulationer. Även storspiggar som exponerades för EE2 under utveckling fick ett modifierat beteende samt en skev könsfördelning som vuxna: fler honor fanns hos de storspiggar som exponerats och vidare undersökningar visade att dessa var genetiska hanar som utvecklats som honor.Den här avhandlingen visar beständiga förändringar i zebrafiskens transkriptom i hjärna och testikelvävnad efter exponering för EE2 i låga halter under utveckling. Både icke-reproduktiva beteenden och fertilitet visade sig känsliga för EE2 i såväl zebrafisk som storspigg och effekterna verkar vara permanenta. Sammanfattningsvis har EE2 effekter på ekologiskt relevanta faktorer hos fisk i de halter som förekommer i vattenmiljön och hormonstörande föroreningar som EE2 kan ge långvariga effekter som syns senare i livet även vid låga koncentrationer.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Inger Porsch Hällström

Tove Porseryd

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2018

Institution/Centrumbildning

Naturvetenskap, miljö och teknik
Miljövetenskap

Forskarutbildningsområde

Miljövetenskapliga studier

Svenska dagbladet 2018, 7 mars : 18-.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Pamela Schultz Nybacka

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2018

Institution/Centrumbildning

Samhällsvetenskaper
Företagsekonomi

Forskarutbildningsområde

-

In: History, Memory and Nostalgia in Literature and Culture. Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2018. 136-156.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Liz Kella

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2018

Institution/Centrumbildning

Kultur och lärande
Engelska

Forskarutbildningsområde

-

Visual signs like skin color are just one of many factors in how white femininity is being articulated and interpreted. Other important components are the concept of a Eurocentric and linear temporality and the importance of being situated as modern. This thesis explores how certain forms of white femininity, depending on their locus, are privileged while others are seen as broken according to a hierarchy of white femininityKey to the dissertation are fashion-oriented white Russian women living in Stockholm, St. Petersburg and Moscow who are trying to embody ideas of modernities and normative temporality through the body and the senses. One way of doing so is by controlling their sensory expressions and thus that which white subjectivity has a long history of trying to transcend: the body. An example of this is the attempt to control smell, which works as a reminder of the primitive, animal, and outdated parts of the human being.Instead of investigating the making of the modern body-controlled white femininity through discourses, representations or articulated thoughts, the thesis focuses on how white femininity is inscribed in racialized perceptions through the level of bodily habits – or more specifically bodily habituations of norms and body schedules. This is done through a multisensory method that centers the ways smell, the visual, the haptic and the tactile are used as a way to experience and express modernities. Another important factor is how white femininity never articulates itself alone, but is instead always-already intimately connected to other bodies and objects. Thus, white femininity must always be seen as an intercorporal exchange. 

FörfattarePubliceringsårÄmne

Jenny Sundén

Maria Lönn

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2018

Institution/Centrumbildning

CBEESKultur och lärande
Genusvetenskap

Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

In: Kritiska text- och diskursstudier. Huddinge : Södertörns högskola, 2018. 101-122.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Jessica Holmdahl

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2018

Institution/Centrumbildning

Kultur och lärande
Svenska

Forskarutbildningsområde

-

Journal of quantitative criminology 2018, : 1-26.

Objectives: The knowledge of the effects of white-collar crimes is incomplete. In the article, we operationalize white-collar crimes as bankruptcy frauds. Economic models maintain that interlinkages between firms may give ‘domino effects’: bankruptcy events could lead to ‘bankruptcy chains’ in which a bankruptcy spreads to other firms. Analogously, criminologists assert that social and economic networks can be a major source of fraud diffusion, with the potential to drive other firms bankrupt. Recent empirical results show that crimes may have detrimental and even asymmetric (nonlinear) effects on economic activity. We analyze the diffusion and the aggregate development of bankruptcy frauds in Sweden over nearly two hundred years, specifically focusing on the relationship between bankruptcy frauds and the bankruptcy volume. We also consider linkages between bankruptcy frauds, bankruptcies, and the macroeconomic cycle. Methods: We use long, aggregate time series, collected from several different historical and contemporary sources. Applying the recently developed cointegrating nonlinear autoregressive distributed lag (NARDL) model, we investigate whether the bankruptcy volume reacts asymmetrically to increases and decreases in bankruptcy frauds, both in the short and the long run. Results: Bankruptcy frauds reveal a causal effect on bankruptcies, showing an asymmetric (nonlinear) diffusion effect from economic frauds to the bankruptcy volume. Increases in bankruptcy frauds have a positive and significant effect on the bankruptcy volume. However, decreases in bankruptcy frauds show no significant effect. No causal relationship between the macroeconomic cycle and bankruptcy frauds is found. Conclusions: Our data and research approach demonstrate how previously generated hypotheses in both criminology and economic research on the relationship between (economic) crimes, economic activity, and the diffusion of white-collar crime can be tested at an aggregate level. © 2018 The Author(s)

FörfattarePubliceringsårÄmne
Karl GratzerMarcus BoxXiang Lin

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2018

Institution/Centrumbildning

ENTER forumSamhällsvetenskaper
FöretagsekonomiNationalekonomi

Forskarutbildningsområde

-

Small Business Economics 2018, : 1-21.

Entrepreneurship will not always productive: Baumol (1990, 1993) distinguishes between productive, unproductive, and destructive entrepreneurial activities, and in the last two cases, new values are not created. Setting of from the notion of destructive entrepreneurship and the bankruptcy institute as framework for the empirical analysis, we use long aggregate series on bankruptcies and bankruptcy frauds in Sweden, 1830–2010. We operationalize destructive entrepreneurship with bankruptcy frauds. The bankruptcy institute is not a pure cleansing mechanism; assets can be redistributed by criminal procedure. Thus, a form of destructive entrepreneurship can be conducted within this system. We link bankruptcy frauds to the selection mechanism—the aggregate bankruptcy volume—over time. We cannot establish any direct linkages between the bankruptcy volume and institutional changes. However, and in line with research on bankruptcy diffusion and diffusion of economic crimes, we find that bankruptcy frauds have significant, positive impacts on the bankruptcy volume. Therefore, our results indicate that increases in bankruptcy frauds, destructive entrepreneurship, would affect the economic system. © 2018 The Author(s)

FörfattarePubliceringsårÄmne
Karl GratzerMarcus BoxXiang Lin

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2018

Institution/Centrumbildning

Samhällsvetenskaper
FöretagsekonomiNationalekonomi

Forskarutbildningsområde

-

Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung 2018, 67 (1): 145-146.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Christina Douglas

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2018

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Historia

Forskarutbildningsområde

Historiska studier

Huddinge : Södertörns högskola, 2018.

Under tidigmodern tid i Sverige utvecklades på universiteten föregångarna till dagens akademiska avhandlingar. Dessa så kallade dissertationer speglar den dåtida normen för vetenskapligt skrivande och utgör lärdomsprov från den akademiska världen som den såg ut under 1600- och 1700-talen.I fokus står två dissertationer, framlagda vid Uppsala universitet av magister Olof Lindbom, med professor Petrus Ekerman som preses. Det rör sig om två separata tryck från 1700-talets första hälft, vilka tillsammans tar sig an att diskutera retorikens historia. I den första delen (1743) avhandlas den gamla retoriken, det vill säga den klassiska grekiska och romerska traditionen och exempelvis Platon, Aristoteles och Cicero. I den andra delen (1746) tar framställningen avstamp i 1500-talet och retorikern och filosofen Petrus Ramus och presenterar sedan den senare retoriska traditionen.Dessa avhandlingar tillgängliggörs här i form av en utgåva av den latinska texten tillsammans med en översättning. Författarens egna noter till texten förklaras i en kommentar. I ett inledande avsnitt diskuteras dissertationernas kontext och även de källor som används i dissertationerna. Denna bok vill, utöver att tillgängliggöra texterna, även ge insyn i den dåtida bilden av retorik som lära och också synliggöra hur dessa dissertationer skrevs.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Olof Lindbom

Annika Ström

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2018

Institution/Centrumbildning

Kultur och lärande
Retorik

Forskarutbildningsområde

-

American Studies in Scandinavia 2018, 50 (1): 181-184.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Liz Kella

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2018

Institution/Centrumbildning

Kultur och lärande
Engelska

Forskarutbildningsområde

-

Critical Discourse Studies 2018, : -.

In Critical Discourse Studies (CDS) and in other linguistics oriented scholarly journals we now see more research which draws upon multimodality as part of carrying out analyses of how texts make meaning, in order to draw out the ideologies which they carry. However, much of multimodality is itself based closely on one theory of language called Systemic Functional Linguistics (SFL). And despite calls from some scholars there has been no real interrogation of the concepts and models drawn from this theory as regards how suitable they are both for analyzing different forms of communication and for answering concrete research questions of the nature asked in CDS. In this paper we assess the core principles, taken from SFL into multimodality. Using examples we consider which are more or less suitable for the kinds of work we do in CDS. We make a case that SFL has a narrow notion of ‘texts’ and a weak notion of context. We show how we can address such problems to deal with what we call the ‘materiality’ of multimodal communication.

FörfattarePubliceringsårÄmne

David Machin

Per Ledin

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2018

Institution/Centrumbildning

Kultur och lärande
Svenska

Forskarutbildningsområde

Utbildningsvetenskapliga studier

Journal of Genocide Research 2018, : -.

The ritualized memory of genocide has been a cornerstone of Roma political mobilization during at least the last three decades. A uniqueness paradigm has been developing for some time, applying a memorial discourse inspired by the Jewish Holocaust model. While paralleling each other in time, the mass murders of Jews and Roma during the Second World War differed on several points. In the General Government of the Occupied Polish Territories and the territories occupied by Nazi Germany after Operation Barbarossa, the persecution of Roma took place largely in local initiatives. Consequently, the Nazi policies varied considerably, leading to territories in which Roma were annihilated and those in which about half of the Roma population survived. Considerable differences could also appear within the same administrative unit. In Distrikt Galizien, the southeastern-most district of the General Government, Roma were persecuted violently in the countryside, while the district capital of Lemberg (Lwów, Lviv) saw a different course of events. The picture that appears from the available documents also diverges from survivor testimonies and general accounts of the persecution of Roma as being similar and parallel to that of Jews. Roma were present in Lemberg throughout the Nazi occupation and the authorities were aware of their whereabouts. Roma were not confined to the ghetto, but many, along with Poles and Ukrainians, remained within the territory of the ghetto, parts of which had constituted areas of Roma settlement in Lemberg since the mid nineteenth century. Several Roma also lived in wagons in various locations in 1942–43, as well as in quarters close to the town’s centre. Altogether, several hundred Roma lived in Lemberg, and their treatment by the local courts was different from that of Jews, bearing more similarity to the way in which Polish and Ukrainian cases were handled.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Piotr Wawrzeniuk

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2018

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

Historiska studier

Agriculture 2018, 8 (4): -.

This article highlights the motivational factors behind consumers’ and tourists’ decisions to buy local artisan cheese in Jämtland (Sweden). Empirically, the case itself diverts from the typical Franco-Mediterranean case in which both the actions of producers and consumers are embedded in historical, long-term culinary traditions and territorial features, nor is it the typical farmers’ market or another market-driven direct produce system. The main purpose is to shed light on the motivational factors behind the purchasing decision of consumers and tourists by studying the attributes that consumers embody in the products. The article is based on two consumer surveys/short interviews, the first conducted in June 2012 and the second in February 2017. The results were tested against/related to the wider local food discussion conceptualized through four types of attributes. Namely, intrinsic and extrinsic attributes; post-modernity and environmental attributes; geographical and territorial attributes; and local and rural development attributes. The results in this article clearly show that consumers value a combination of different attributes from both market-driven direct produce systems and close typicity systems. Therefore, the construction of proximity from the point of view of the consumer can be derived from a complex set of attributes and motivational factors not normally highlighted in the localized food discussion

FörfattarePubliceringsårÄmne

Chloe Girard

Paulina RytkönenMadeleine Bonow

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2018

Institution/Centrumbildning

ENTER forumNaturvetenskap, miljö och teknikSamhällsvetenskaper
FöretagsekonomiMiljövetenskap

Forskarutbildningsområde

Politik, ekonomi och samhällets organisering

In: European Territorial Cooperation. Cham : Springer, 2018. 97-113.

The creation of trans-border regions, as a reality or as a symbol, has to overcome state territorial indoctrination, because the names given to areas are often defined by the extent of influence of each state. Border studies encompass a wide range of scholarship, ranging from legal studies of demarcations and territorial rights to the study of border narratives and symbols, formal cross-border cooperation, and the actual spatial behaviour of borderland inhabitants. Where territorial states are in juxtaposition, differences between the jurisdictions have led to a hierarchical asymmetry that produces discords. The period 1989– 1991 marks a sudden and profound change in the political geography of Europe. The birth, rebirth, and disappearance of territorial states led to a totally new situation of borders, both in their demarcation and in their degree of openness, and the sudden transformation of boundaries into international borders had profound impacts on cross-border transactions. The present political map of Europe hides a palimpsest of earlier territorial divisions, some forgotten, and others brought to memory by irredentist interests or by nostalgic tourists. Even after the eradication of the “east” and “west” dichotomy (or the move eastwards of the divide), many border-related issues remain. The relaxation of border controls in the Schengen Area has led to new developments. “Sleeping abroad and working at home” is a tendency in several borderlands, reflecting differences in the availability of housing and job opportunities in the adjacent states, but this also creates problems with taxation and the right to social services and education, even in areas with a common language. 

FörfattarePubliceringsårÄmne
Thomas Lundén

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2018

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

Politik, ekonomi och samhällets organisering

Energy Research & Social Science 2018, : -.

Abstract Neoliberal trends are a part of the sociopolitical contexts that shape present-day energy transitions. Economic arguments extensively used in nuclear energy discourses regarding the Nuclear Renaissance period may indicate that neoliberal trends have penetrated discussions about energy transitions. This article examines the presence of neoliberal rationality in the official nuclear energy discourses coming from Russia and Poland. These countries are interesting in respect to their relatively recent changes towards a market economy. Neoliberal rationality is defined in the article as the combination of market rationality, limited role of state, political consensus, governance structures and securitization, following Foucault and Brown. Discourse analysis of the energy policies and speeches of politicians that contain statements about nuclear energy development is carried out. The analysis confirms the significant presence of these themes in nuclear energy discourses as well as discourses reflecting the specificities of the two countries. The combination of the defining features of neoliberal rationality in official nuclear energy discourses seem to leave limited space for challenging nuclear energy development and discussing alternative energy transitions.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Ekaterina Tarasova

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2018

Institution/Centrumbildning

CBEESSamhällsvetenskaper
Statsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

Tourism Economics 2018, : -.

This study tests for a structural shift in the relationship between revenues of ski lift operators and natural snow conditions. The analysis is based on time series data for the Swedish ski lift industry spanning from 1980 to 2017. Since 1970, snow depth in winter sport destinations has decreased markedly by about 5 cm per decade. Estimations based on the autoregressive distributed lag (ARDL) model show that revenues (in constant prices) of ski lift operators are significantly positively related to natural snow conditions, given the impact of relative prices and real GDP. However, ARDL estimations with rolling windows reveal that the sensitivity of revenues from ski lift ticket sales to variations in snow depth is declining over time. For the subsamples starting at the end of 1980s onward, revenues no longer significantly depend on natural snow depth. This is likely due to the implementation of adaptation measures such as investments in snowmaking facilities. © 2018, The Author(s) 2018.

FörfattarePubliceringsårÄmne

M. Falk

Xiang Lin

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2018

Institution/Centrumbildning

Samhällsvetenskaper
Nationalekonomi

Forskarutbildningsområde

-

In: Russia's Regional Identities. London : Routledge, 2018. 248-263.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Yulia Gradskova

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2018

Institution/Centrumbildning

Kultur och lärande
Genusvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

In: International Yearbook of Futurism Studies. Berlin/Boston : De Gruyter, 2018. 107-128.

This essay examines how Italian Futurism could be converted into new cultural capital, transferred intooutjer countries and employed as a strategy in the early 1910s within the early Nordic avant-garde. Around the years 1910-101. the Italian artist Arturo Ciacelli (1883-1966) spent time in Paris in the circle of Robert and Sonia Delaunay before movint north with Elsa Ström, a Swedish artist he had married in 1909. Ciacelli sought to establish himself in Scandinavia not only as an artist, but also as an editor of the new journal Ny Konst (New Art, 1915) and as the director of a gallery for contemporary art. His Nya Konstgalleriet (New Art Gallery), founded in Stockholm in 1915, promoted Nordic and international avant-garde painting until 1921. Ciacelli's embrace of Futurism was less evident in his panterly work that in his theoretical statements, the most important of which was an incomplete translation of La pittura futurista: Manifesto tecnico (1910), based on the French edition of 1912 in the Berhheim-Jeune catalogue, entitled "Manifeste des peintres futuristes". The chapter presents Ciacelli's activities in Stockholm, Lund and Copnehagen, and discusses the artist's strategies for forestering trans-national migrations of avant-garde formations and discuss his Futurist-Målarnes Manifest of 1913.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Annika Öhrner

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2018

Institution/Centrumbildning

Kultur och lärande
Konstvetenskap

Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

Mobilization 2018, 23 (1): 83-100.

Foundation stones in the resource mobilization theory of social movements are the notions of "conscience adherents" and "conscience constituents," first introduced by McCarthy and Zald in 1977. In this article, we revisit the concept of conscience adherent, by applying it to individuals and groups that are direct supporters of an LGBT movement, but who do not stand to directly benefit from the success should the movement accomplish its goals. Using quantitative data collected during Pride parades in Stockholm, Haarlem, London, and Warsaw, we analyze the group of participants who reported that they were lesbian, gay, bisexual, or transgender and compare them to heterosexual and gender-conforming participants, identifying factors that explain why people in the latter category participate in Pride parades. We argue that experiences of discrimination, knowing people from the beneficiary group, and/or subscribing to general principles of justice, contribute to conscience adherent participation. Furthermore, based on interviews with Pride parade organizers, we argue that mobilizations based on a more inclusive political strategy will attract more non-LGBT participants.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Mattias Wahlström

Magnus Wennerhag

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2018

Institution/Centrumbildning

Samhällsvetenskaper
Sociologi

Forskarutbildningsområde

-

Dagens samhälle 2018, 25 april : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Mikael Börjesson

Andreas Åkerlund

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2018

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Historia

Forskarutbildningsområde

Historiska studier

Svenskt kvinnobiografiskt lexikon 2018, : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Gunilla Gunner

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2018

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Religionsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

Svenskt kvinnobiografiskt lexikon 2018, : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Gunilla Gunner

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2018

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Religionsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

Svenskt kvinnobiografiskt lexikon 2018, : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Gunilla Gunner

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2018

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Religionsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

Svenskt kvinnobiografiskt lexikon 2018, : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Gunilla Gunner

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2018

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Religionsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

Huddinge : Södertörns högskola, 2018.

Vad var reklam?Under 1930-talet var reklam ett nytt modernt fenomen som det fästes visionära förhoppningar vid. Reklamen skulle tjäna samhället och bygga framtiden, menade företrädare för den framväxande näringsgren som reklam var. Reklamen skulle skapa välstånd, men också lära människor trafikvett och den användes även för att lösa samhällsproblem som trångboddhet – även politik kunde det göras reklam för.I denna bok undersöks reklamen som påverkansform och hur den relaterade till andra former av påverkan under 1930-talet; ett decennium under mellankrigstiden, klämt mellan depression och krigshot, men också en tid av utveckling av näringsliv och reklam. Studiens perspektiv är att nå historien om reklamens utveckling från två håll: För det första genom att empiriskt undersöka hur reklamen förstods och brukades. För det andra hur denna utveckling språkliggjordes. Här undersöks relationen mellan reklam och fyra andra kommunikativa begrepp; propaganda, upplysning, agitation och information. Undersökningen har fokuserat på tre olika aktörer; den framväxande reklambranschen, Kooperativa förbundet och det socialdemokratiska partiet.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Elin Gardeström

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2018

Institution/Centrumbildning

Samhällsvetenskaper
Journalistik

Forskarutbildningsområde

-

Journal of Agrarian Change 2018, : -.

Approaching land grabbing as a site of politics wherein power functions in the challenge and/or stabilization of agrarian socioecological injustices, we capture agrarian relations in Cameroon in 2 fundamental ways. Drawing on Laclauian insights, we discuss power as a “counter‐hegemonic” practice, to characterize the resistance strategies of local NGOs, in terms of their articulated discourses around the socioecological effects of land grabs, on the one hand, and the political possibilities that this articulatory practice opens, in terms of (trans)nationalizing resistance across social identities and space, on the other hand. Here, the analysis adopts a Foucauldian‐inspired critique with strong commitments towards agrarian socioecological justice, in a context where policies to protect democratic access to land are absent. Second, framed as a hegemonic/governmental “form of rule,” we capture how state and diplomatic actors sought to override dissent and stabilize the contentious land deal. We also show how a moment of presidential “nondecision,” characterized by a hyper‐centralized bureaucracy conjoined with these hegemonic forces to disempower local administrative and judicial leverage, thereby fostering corporate power. The article thus contributes to debates on state and corporate powers, as well as the strategies of, or possibilities and constraints for resistance “from below” to irradiate and structure into a compelling force.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Fred SaundersRalph Tafon

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2018

Institution/Centrumbildning

Naturvetenskap, miljö och teknik
Miljövetenskap

Forskarutbildningsområde

Miljövetenskapliga studier

Forum for Development Studies 2018, : -.

Ecuador in times of the Rafael Correa government constitutes a prime example of the paradox of environmental conflict, in which all involved actors claim to represent the true vanguard concerning safeguarding of the environment and human conditions. The country presents the ecologically most progressive constitution in the world and also incorporates far-reaching recognition of indigenous peoples’ rights. Notwithstanding, the economy remains reliant on extractivism and the government argues that the revenues of extractive industries benefit the common good. Anchored in a distinction between environmentalism and ecologism, this article identifies and problematizes dominant narratives among the actors of the contentious discursive scenarios, and analyses how the state and its ecological-indigenous opposition aim to position themselves within the political conflict. The central questions are: How are eco-progressive politics perceived, defined and expressed in this setting of an intercultural and plurinational society economically reliant on natural resource extraction? Which values, interests and ontological assumptions are at stake and how are these expressed in the discursive struggle? The research is based on several years of ethnographic fieldwork, combined with critical reading of the previous literature and discourse analysis. The article contributes to politico-environmental debates in Ecuador and beyond and shows that environmental struggle is entangled in broader political disputes conditioned by global economic structures. It likewise communicates with debates on argumentative discourse and illustrates that the same core arguments can constitute the argumentative basis of rivalling actors in political struggles, thus emphasizing the centrality of the contextual framing amid ontological divides in contentious discursive settings.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Merimaa Maija

Rickard Lalander

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2018

Institution/Centrumbildning

Naturvetenskap, miljö och teknik
Miljövetenskap

Forskarutbildningsområde

Miljövetenskapliga studierPolitik, ekonomi och samhällets organisering

In: . : .

Ukrainian media community since 2013 is undergoing a painful process of continuously adjusting to and counteracting the circumstances of conflict, with external and internal propaganda, economic pressure being a consequence of the more general crisis, and guidelines coming from the state institutions, such as the Ministry of Information Policy (MIP) (e.g. Bolin, Jordan & Ståhlberg 2016, Pantti 2016, Nygren & Hök 2016). Nygren et al. (2016), based on content analysis and interviews with journalists, conclude that one of the main challenges for the Ukrainian journalists today is a conflict between the ideal of neutrality in coverage and favoring of “patriotic journalism” in practice. According to Ukrainian scholars, there are today three groups of journalists: patriotism-charged, who give up standards for the sake of fighting propaganda; supporters of universal standards; and a mixed group (Dutsyk 2017). In order to highlight the role of professional journalism organizations in this divide, this paper focuses on a specific case: project “Two countries – one profession” initiated and supported by the OSCE Representative on Freedom of the Media. Being based on the dialogue between Ukrainian and Russian professional journalism organizations around professional standards and safety of journalists, the project is perceived as contradictory and provocative by a part of the Ukrainian media community who suggest that it is “non-patriotic” and “anti-Ukrainian”. The paper is based on analysis of observations of meetings between the National Union of Journalists of Ukraine and the Russian Union of Journalists, interviews with representatives of these and other media organizations and experts in Ukraine, focus groups with the journalists involved in the project, and negative and positive reactions to this project by the Ukrainian media community. It uses Hanitzsch’s model of deconstruction of journalism culture (Hanitzsch 2007, Nygren et al 2016) and Mouffe’s (2013, p.7) conceptualization of agonistic vs. antagonistic struggle.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Liudmila Voronova

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2018

Institution/Centrumbildning

Samhällsvetenskaper
Journalistik

Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

In: Artistic Visions of the Anthropocene North. New York : Routledge, 2018. 97-109.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Katarina Macleod

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2018

Institution/Centrumbildning

Kultur och lärande
Konstvetenskap

Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

In: Media and austerity. Abingdon : Routledge, 2018. 226-236.

The economic crisis of 2007/2008 constitutes a moment of rupture not only for the financial markets, but also in terms of political engagement. In reaction to the crisis thousands took to the streets and squares in order to express their critique of the current political and economic system. The critical juncture also highlighted the role of media technologies for political organization and participation, which is reflected in comments on protests related to the financial crisis often over-emphasizing digital social media. This chapter provides an alternative way of engaging with crisis-related protest that moves beyond notions such as networked protests and connected action. Instead the chapter suggests reinvigorating more traditional methods of narrative analysis and critical hermeneutics in order to make sense of representations of protest mobilizations in reaction to the financial crisis. The financial crisis and protest that emerged in response serve as backdrop in order to further the theoretical argument about what role narrative mediation plays in the construction of social reality.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Maria Francesca Murru

Anne Kaun

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2018

Institution/Centrumbildning

Kultur och lärande
Medie- och kommunikationsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

Advances in Life Course Research 2018, 36 : 80-91.

Abstract We explore whether social mobility influences fertility behavior, using multiple comparative layers to better observe structural and individual-level mechanisms at work. We locate this study in Poland and Russia during periods of socialism and capitalism. Applying event-history analysis techniques to longitudinal micro-data, we find evidence of a relationship between mobility and second birth risks for women only. Status enhancement aims seem the most plausible link between mobility and childbearing. The relationship appears moderated by the economic context, which we interpret as being related to differential selection into upward and downward mobility based on labor market opportunities. In general, the suppressing effect of upward mobility on second birth risks was stronger in the poorer economic context of Russia, whereas the increased second birth risks related to downward mobility were heightened in Poland’s more prosperous context.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Anna Matysiak

Sunnee Billingsley


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2018

Institution/Centrumbildning

SCOHOSTSamhällsvetenskaper

-


Forskarutbildningsområde

-

Singapore journal of tropical geography 2018, : -.

In the coastal area of the Vietnamese Mekong Delta, much of the mangrove forest has been cut to make space for expansion of industry and aquaculture. Export-oriented shrimp farming is a particularly fast-growing business. Nonetheless, the importance of tropical mangrove forest ecosystems for coastal protection and marine biodiversity is widely recognized. The Vietnamese government, supported by non-governmental organizations and donors, has sought to restore mangrove forest. To this end, the government has promoted mixed or integrated mangrove-shrimp systems in which farmers maintain at least 40 per cent of their area under mangrove cover. Since 2012, mangrove reforestation, care and protection has benefited from local authority stimulus as well. Multiple studies have examined the condition of the mangrove forest in Ben Tre and other coastal provinces of the Mekong Delta. However, no research has investigated the role of social dynamics in farmers' willingness to shift to, or maintain, integrated mangrove-shrimp systems. Specifically, the influence of information, group dynamics and social learning on farmer decision-making is poorly understood and, indeed, hardly investigated in Vietnam. This article reports on a study of social processes in three communes in Binh Dai District, Ben Tre Province, Vietnam. We conducted 42 semi-structured interviews (with 34 farmers and eight local officials) and used secondary data. Our preliminary findings indicate that social dynamics in these communes were issue-driven and played an important role in farmers' decisions to adopt, or convert to, the integrated mangrove-shrimp farming system. Television, radio, the internet, books, neighbours and training courses all had some influence in farmer decision-making processes. However, our findings suggest that the accessibility, usefulness, relevance and approach of these communication methods must be improved if they are to adequately inform and support local farmers.

FörfattarePubliceringsårÄmne

P. Nguyen

Romina Rodela

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2018

Institution/Centrumbildning

Naturvetenskap, miljö och teknik
Miljövetenskap

Forskarutbildningsområde

-

In: Wittgenstein and Naturalism. New York : Routledge, 2018. 223-240.

My aim in this paper is to use the later Wittgenstein to argue against what I call the continuity-view of human and animal expression. Further, I will show that skepticism about animal expression is not the only alternative to the continuity-view. The paper has three sections. In the first section, I articulate the central commitments of the continuity-view: 1) There is a significant overlap in expressive behavior between humans and animals 2) Adding new expressive repertoire to include linguistic expression does not fundamentally alter the entire spectrum of expressive behavior. In the second section, I develop some passages in Wittgenstein into an argument against those commitments. Reflections on the temporal dimension of expressions and the interplay between non-verbal and verbal expression are central to this argument. In the third and more tentative section, I turn to how to avoid skepticism about animal expression, specifically in the form of claiming that the word “expression” is ambiguous. I discuss two ways of preserving conceptual unity while avoiding the continuity-view: categorial generality (which I find in John McDowell’s view on the human-animal relation) and family resemblance (which I associate with Wittgenstein).

FörfattarePubliceringsårÄmne
Stina Bäckström

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2018

Institution/Centrumbildning

Kultur och lärande
Praktisk kunskap

Forskarutbildningsområde

-

European Journal of Management and Business Economics 2018, : -.

Purpose The purpose of this paper is to identify the impact of enterprise systems (ESs), in particular radio frequency identification (RFID) and enterprise resource planning (ERP) systems, on supply chain management (SCM). The results of this conceptual paper demonstrate that ERP and RFID systems contribute to SCM by improving supply chain integration. Supply chain integration occurs to facilitate the flow of financing, products, and information throughout the chain. In this regard, ERP and RFID contribute to integration by enhancing the information flow across the supply chain. Design/methodology/approach This paper proposes a conceptual model developed from the findings of literature review within the research domains of SCM, ESs, and supply chain integration. Findings This conceptual study contributes to the existing theory by linking the concept of information technology, ESs to SCM. The conceptual model in this paper may provide insights for executives who wish to implement ERP or RFID systems in their businesses in order to achieve higher integration, both within internal sectors and also with supply chain partners. Originality/value The findings in this study contribute to the theory base by linking the concept of information technologies, ESs to SCM. The conceptual model presented in this paper can provide insights for executives who wish to implement ERP or RFID systems in their businesses in order to achieve higher integration within internal sectors and with supply chain partners. This study offers new understandings by investigating the impact of ERP and RFID together on SCM.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Fakhreddin Fakhrai Rad

Pejvak Oghazi

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2018

Institution/Centrumbildning

Samhällsvetenskaper
Företagsekonomi

Forskarutbildningsområde

-

Kvartal 2018, 2 : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Andreas Åkerlund

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2018

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Historia

Forskarutbildningsområde

Historiska studier

Sustainable Development 2018, : -.

There is broad scientific consensus that increasing global emissions at current rates will result irreversible climate change. The global commitment to the Sustainable Development Goals and the Paris agreement tries to address this concern with policy changes. But top-down approaches including voluntary emission cuts do not seem politically feasible in all countries. In this paper, we show that moderate voluntary emission cuts (policy) supplemented by technological developments and changes in consumption tastes and preferences induced by educating individuals (stakeholder engagement) could help achieve emission targets. We use a novel dynamical systems modeling approach based on economic theory to show the quantitative tradeoffs between these different approaches. Using this model, we also show how economic development may be balanced by global emissions reductions so that, initially, developing economies can continue along their current growth trajectories and eliminate poverty, and eventually bear more of the emissions reduction burden.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Shyam Ranganathan

Ranjula Bali Swain

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2018

Institution/Centrumbildning

Samhällsvetenskaper
Nationalekonomi

Forskarutbildningsområde

Politik, ekonomi och samhällets organisering

Abingdon : Taylor & Francis Group, 2018.

‘Mental map’ is a term referring to the way people orientate themselves in their spatial surroundings and how they perceive the world. Alongside ‘cognitive map’, its approximate synonym, the concept of a mental map is established in geography, the behavioral sciences, and psychology. Over the past two decades the idea of mental maps has been adopted by historians in analyzing the construction and dissolution of historical regions, the world views of political elites, and patterns of dominance and subalternity. Despite the resonance the concept of mental maps has had in several disciplines, an international multi-disciplinary conversation on mental maps with an emphasis on cultural patterns is still in its earliest stages. The present special journal issue addresses this situation by bringing together scholars from the fields of history, geography, economics, anthropology, and linguistics, and by using a variety of quantitative and qualitative research methods. The idea of this themed issue emerged at a workshop entitled “Mental Mapping – Historical and Social Science Perspectives”, held 12–13 November 2015 at the Institute of Contemporary History, Södertörn University, and the Italian Cultural Institute “C.M. Lerici” in Stockholm. The workshop was arranged by the research project Spaces of Expectation: Mental Mapping and Historical Imagination in the Baltic Sea and Mediterranean Region, a joint venture between Södertörn University and Ca’ Foscari University in Venice.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Janne Holmén

Norbert Götz

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2018

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

Historiska studier

The European Journal of Women's Studies 2018, : -.

Intimacy, shared experiences and evening out the power relations between researcher and the participants play an important role in feminist methodology. However, as highlighted in previous research on studying ‘up’, such methods might not be appropriate when studying privileged groups. Therefore, studying privileged women challenges fundamental assumptions in feminist methodology. When researching privileged women, the assumption that the researcher is almost always in a superior position within the research process becomes more complicated. The article seeks to contribute to the feminist methodological literature on how to study privileged groups by exploring how class, gender and whiteness are produced in three fieldwork situations with women who hold privileges in a postcolonial and capitalist landscape. Drawing on interviews and participant observations with white Swedish migrant women, the article argues that researchers need to turn the problems, fears and feelings of being uncomfortable into important data, in order to study privileged groups of women.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Lena Sohl

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2018

Institution/Centrumbildning

Samhällsvetenskaper
Sociologi

Forskarutbildningsområde

-

Publiceringsår

Östersjö- och Östeuropaanknytning