Forskning

Kvalificerade och kreativa forskningsmiljöer som spänner över många discipliner och områden.Litteratur

Vår forskning eftersträvar en hög samhälls- och samtidsrelevans i förening med ett aktivt och kritiskt förhållningssätt till det förflutna. Forskningen vid högskolan vänder sig i allmänhet ut mot världen även inom ämnen som av hävd studerar den egna nationella kulturen och historien. Ett viktigt ledord är mångvetenskap.

Publikationer

Här publiceras löpande publikationer från publikationsdatabasen DiVA.


Nedan listas den 50 senaste publikationerna som registrerats i DiVA, den publikationsdatabas som högskolan använder sig av. Vill du söka bland alla publikationer som är knutna till högskolan? Gå direkt till DiVA

Du kan också gå till fliken för Forskare, Projekt, Ämnen eller Centrumbildningar och där hitta publikationer knutna till respektive enhet.

Publikationer

Nationalities Papers 2017, 45 (1): 8-24.

The article seeks to explore the common ground between biopolitics, fashion, patriotism and nostalgia. Taking off from the Foucauldian notion of biopolitics as a control apparatus exerted over a population, I provide an insight into the modern construction of the Russian nation, where personal and collective sacrifice, traditional femininity and masculinity, orthodox religion, and the Great Patriotic War become the basis for patriotism. On carefully chosen case studies, I will show how the state directly and indirectly regulates people’s lives by producing narratives, which are translated (in some cases designers act as mouthpieces for the state demographic or military politics) into fashionable discourses and, with a core of time, create specific gender norms–women are seen as fertile mothers giving birth to new soldiers, while men are shown as fighters and defenders of their nation. In the constructed discourses, conservative ideals become a ground for the creation of an idea of a nation as one biological body, where brothers and sisters are united together. In these fashionable narratives, people’s bodies become a battlefield of domestic politics. Fashion produces a narrative of a healthy nation to ensure the healthy work- and military force.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Ekaterina Kalinina

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Kultur och lärande
Medie- och kommunikationsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

London & New York : Routledge, 2017.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Gregory Goldenzwaig

Patrik ÅkerSofia JohanssonAnn Werner

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2017

Institution/Centrumbildning

Kultur och lärandeSamhällsvetenskaper
GenusvetenskapJournalistikMedie- och kommunikationsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

In: Civilsamhället i det transnationella rummet. Stockholm : European Civil Society Press, 2017. 151-183.

EU är en allt viktigare del av det transnationella rum som både påverkar civilsamhällets villkor och erbjuder dess organisationer nya möjligheter till inflytande, samverkan och finansiering. Allt fler frågor hanteras på europeiska arenor med konsekvenser även för organisationslivet. Kapitlet bygger på analysen av en enkätundersökning som besvarats av organisationer i det svenska civilsamhället. Fokus ligger på den europeiska nivåns betydelse, på relationen mellan dessa organisationer och EU, och en intressant bild framträder. Ett fåtal organisationer nyttjar de ”vägar till EU” som internationell forskning har identifierat, medan de flesta uppvisar ett märkbart ointresse för EU som plattform för samarbeten och politisk påverkan.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Roberto Scaramuzzino

Magnus Wennerhag

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Samhällsvetenskaper
Sociologi

Forskarutbildningsområde

Politik, ekonomi och samhällets organisering

In: Civilsamhället i det transnationella rummet. Stockholm : European Civil Society Press, 2017. 35-61.

Prideparader hålls i dag på mer än 900 platser världen över varje år. Pride är – precis som arbetarrörelsens förstamajtåg – ett exempel på transnationell spridning av en manifestation för att påverka politik och samhälle. Initialt till minne av ett upplopp i New York i slutet av 1960-talet har denna parad blivit en årligen återkommande händelse på den globala HBTQ-kartan. Manifestationen används i dag inte bara för att påverka politik utan också för att stärka den egna gruppens sammanhållning. I kapitlet beskrivs paradens resa till Sverige. Trots en allt starkare och mer standardiserad transnationell praktik har den svenska scenen även fortsatt haft tydliga lokala inslag.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Magnus Wennerhag

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Samhällsvetenskaper
Sociologi

Forskarutbildningsområde

Politik, ekonomi och samhällets organisering

This study is about seven women’s organizations in Belgrade, Serbia and their relations to domestic and international donors during the period 2003-2006. My main research questions focus on their choices of either domestic or international cooperation partners. How and why did the women organize themselves? What factors were essential when selecting donors? In what ways were the organizations influenced by donors?Through interviews, with organization representatives’ concepts such as gift and reciprocity, power and dependency, trust and mistrust and collective identity emerged.  These concepts were used as points of departure for developing deeper understanding of women organizations’ choice of cooperation partners.The women organizations’ basically had two alternatives for cooperation: cooperation with foreign donors which offered funds, organizational development and social networks. Alternately, cooperation with local donors, which offered the equivalent except for the organizational development. Cooperation with the foreign donor has resulted in more professional attitudes to the work that have been desired by other international donors. A result is that they can compete with other women’s organizations’ for international funding. Cooperation with local donors has led to fewer resources but more independent working practices. For these women organizations’ independence was important so they choose partners who, they felt more respected this allowing them to write articles or discuss gender in the media with little external influence. Regardless of the chosen donor the reciprocity is embedded in the relation between the donor and the receiver of aid, which in various ways is beneficial for both parties. 

FörfattarePubliceringsårÄmne

Ali Hajighasemi

Sanja Obrenovic

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2017

Institution/Centrumbildning

CBEESSamhällsvetenskaper
Sociologi

Forskarutbildningsområde

Politik, ekonomi och samhällets organisering

This thesis explores the avenues for the ecosystem approach to management in the Baltic Sea Region. This region is one of the most contaminated water bodies in the world, although the first Regional Seas Convention was created here and theregion has a long history of cooperation and environmental protection. The current environmental governance arrangements are examined with specific focuson governance structures, cross-sectoral integration and ecological boundaries.The ecosystem approach to management as both a tool and vision of holistic management of natural resources is traced through the evolution of environmental governance, as well as its manifestation in contemporary environmental policies in the region. It is found that the major EU directives, as well as HELCOM polices, promote the ecosystem approach and that its presence has increased inrecent years; it is now the major guiding principle in European marine governance. However, the governance structures impede implementation indifferent ways. The environmental problem areas in the region all require different governance arrangements, thus obstructing a holistic approach. The environmental problems per se also affect each other, necessitating far-reaching sectoral integration and cross-border cooperation, which at present is the major obstacle regarding implementation. The contemporary trends combining solid regionalisation through HELCOM with increased Europeanisation and macro regionalisation by different EU initiatives offer some promise, but the cross sectoral impediments must be resolved if the ecosystem approach is to become apractical approach and not just a policy principle.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Björn Hassler

Sara Söderström


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

Huddinge : Södertörns högskola, 2017. (Förvaltningsakademin ; 10)

Under 2016 har regeringen lanserat en tillitsreform och i denna rapport diskuteras ett empiriskt exempel på tillitsbaserad styrning i statsförvaltningen – rollerna i relationen mellan politiker och tjänstemän i Regeringskansliet. Denna relation har i en omfattande empirisk studie visat sig bygga på ett förtroende som byggs upp i interaktionen mellan politiker och tjänstemän. Förtroendet baseras på att de agerar i enlighet med de förväntningar de har på varandra. Rapporten är således ett bidrag till diskussionen om vad en tillitsbaserad styrning kan sägas innebära. Men den är även ett bidrag till diskussionen om styrningen och organiseringen av statsförvaltningen i mer generell bemärkelse.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Cajsa Niemann

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

FörvaltningsakademinSamhällsvetenskaper

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Ad Marciam. Huddinge : Södertörns högskola, 2017. 421-428.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Kate Larson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Kultur och lärande
Estetik

Forskarutbildningsområde

-

In: Ad Marciam. Huddinge : Södertörns högskola, 2017. 413-420.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Ulrika Björk

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Kultur och lärande
Filosofi

Forskarutbildningsområde

-

In: Ad Marciam. Huddinge : Södertörns högskola, 2017. 391-400.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Claudia Lindén

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Kultur och lärande
Litteraturvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

In: Ad Marciam. Huddinge : Södertörns högskola, 2017. 379-388.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Fredrik Svenaeus

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Kultur och lärande
Praktisk kunskap

Forskarutbildningsområde

-

In: Ad Marciam. Huddinge : Södertörns högskola, 2017. 319-323.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Carl Cederberg

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Kultur och lärande
Praktisk kunskap

Forskarutbildningsområde

-

In: Ad Marciam. Huddinge : Södertörns högskola, 2017. 265-273.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Dan Karlholm

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Kultur och lärande
Konstvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

In: Ad Marciam. Huddinge : Södertörns högskola, 2017. 255-264.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Johan Hegardt

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Kultur och lärande
Konstvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

In: Ad Marciam. Huddinge : Södertörns högskola, 2017. 233-241.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Cecilia Sjöholm

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Kultur och lärande
Estetik

Forskarutbildningsområde

-

In: Ad Marciam. Huddinge : Södertörns högskola, 2017. 199-209.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Irina Sandomirskaja

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Kultur och lärande
Filosofi

Forskarutbildningsområde

-

In: Ad Marciam. Huddinge : Södertörns högskola, 2017. 175-183.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Tora Lane

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Ad Marciam. Huddinge : Södertörns högskola, 2017. 163-174.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Anna-Karin Selberg

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Kultur och lärande
Filosofi

Forskarutbildningsområde

-

In: Ad Marciam. Huddinge : Södertörns högskola, 2017. 155-162.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Charlotta Weigelt

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Kultur och lärande
Filosofi

Forskarutbildningsområde

-

In: Ad Marciam. Huddinge : Södertörns högskola, 2017. 143-153.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Anna-Lena Renqvist


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Kultur och lärande
Filosofi

Forskarutbildningsområde

-

Nicotine & tobacco research 2017, 19 (3): 282-289.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Sarah Callinan

Therese C Reitan

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

Annat forskningsområde

In: Ad Marciam. Huddinge : Södertörns högskola, 2017. 133-142.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Gustav Strandberg

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Kultur och lärande
Filosofi

Forskarutbildningsområde

-

In: Ad Marciam. Huddinge : Södertörns högskola, 2017. 107-120.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Jonna Bornemark

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Kultur och lärande
Praktisk kunskap

Forskarutbildningsområde

-

In: Ad Marciam. Huddinge : Södertörns högskola, 2017. 91-100.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Hans Ruin

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Kultur och lärande
Filosofi

Forskarutbildningsområde

-

In: Ad Marciam. Huddinge : Södertörns högskola, 2017. 51-60.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Krystof Kasprzak

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Kultur och lärande
Filosofi

Forskarutbildningsområde

-

Information Development 2017, 33 (2): 190-198.

Sierra Leone was engulfed in a destructive civil war between 1991 and 2002. The civil war was partly caused by the non-accountability of the government, endemic corruption, misrule and the mismanagement of the country’s resources. Efforts have been made by the country, with the help of the international community, to embrace a democratic dispensation. To demonstrate its commitment to the democratization agenda, Sierra Leone passed the Right to Access Information (RAI) Act in 2013. The Act guarantees access to government information and also imposes a penalty on failure to make information available. However, Sierra Leone’s state institutions are still weak due to mismanagement and lack of transparency and accountability. Freedom of expression and access to information are cornerstones of modern democracies. Public information/records are a means of power that governments and other political institutions use to exercise control over citizens, but are also a means of citizens’ empowerment. Through access to government information/records, media can play their watchdog role and people can assess the performance of governments and hold them accountable. The purpose of the paper is to demonstrate the fact that it is not enough to enact freedom of information laws (FOIs) if there is no political will to make government information accessible, an information management infrastructure to facilitate the creation, capture, management, dissemination, preservation and re-use of government information and investments in civil education to promote an information culture that appreciates information as a resource that underpins accountability and transparency.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Proscovia Svärd

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Arkivvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

Huddinge : Södertörns högskola, 2017.

Genom sin distinkta röst och inriktning har Marcia Sá Cavalcante utvidgat det svenska filosofiska språket. I sina texter har hon förvandlat den i hennes eget fall fritt valda exilen till ett tema av större räckvidd. Hennes tänkande är inte bara ett ”lovtal till intet”, som titeln lyder på en av hennes böcker, utan också till mellanrummet, såväl det historiska, kulturella, språkliga och filosofiska mellanrum där förlust och ankomst alltid är sammanlänkade. Genom hennes närvaro har den svenska och nordiska filosofiska miljön blivit rikare, mer mångfacetterad och mer spännande. Hon har också breddat förståelsen för vad filosofi är och därmed utvidgat möjligheterna för vad som är möjligt inom nordisk filosofi. Men hennes inflytande hörs inte bara i norden, utan har även fått internationell genklang och sträcker sig långt utöver det egna ämnets gränser. Om detta vittnar flera av bidragen i denna bok. Det känns följdriktigt att få hylla denna sällsynt mångspråkiga och mångbegåvade filosof med en volym som både genom sin utformning och sitt innehåll utgör en mötesplats for många röster, språk, och uttrycksformer – inte bara filosofin, utan även litteraturen, konsten och musiken.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Jonna BornemarkHans Ruin

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Kultur och lärande
FilosofiPraktisk kunskap

Forskarutbildningsområde

-

Svenska dagbladet 2017, 5 feb : 6-7.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Henrik Bohlin

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Idéhistoria

Forskarutbildningsområde

-

In: Ad Marciam. Huddinge : Södertörns högskola, 2017. 339-352.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Sven-Olov Wallenstein

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Kultur och lärande
Filosofi

Forskarutbildningsområde

-

In: Selfie Citizenship. : Springer, 2017. 65-74.

Mattias Ekman and Andreas Widholm provide fresh insights into an ongoing performative turn in political communication, arguing that the incorporation of selfies into the daily communication strategies of individual politicians entails a popularisation and celebration of political discourse. Against the background of Swedish politicians’ self-imagery on Instagram, they show that ‘performed connectivity’ has become increasingly central for political identity making online, paralleling the celebrity management of actors in the global entertainment industry. This development is problematised in terms of three performative styles that disclose strategic choices in which politicians act and interact across the increasingly blurring boundaries of the professional and the private and where symbolic connections between politicians and citizens are staged through new mediatised performances.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Mattias Ekman

Andreas Widholm

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Samhällsvetenskaper
Journalistik

Forskarutbildningsområde

Politik, ekonomi och samhällets organisering

Energipolitik som upprätthåller och utökar användandet av kärnkraft motarbetas ofta av antikärnkrafts­rörelser. Exempel på sådan energipolitik är de ambitiösa planerna på att utveckla kärnkraft i Ryssland, att bygga ett första kärnkraftverk i Polen, och att häva förbudet mot kärnkraft samt möjliggöra utbyte av gamla reaktorer i Sverige. I motsats till de massiva antikärnkraftsrörelserna under 1970-1990, är de nya rörelserna inte organiserade som nationella protestkampanjer. Denna avhandling undersöker vilka olika handlingssätt antikärnkrafts­rörelserna i den påstådda "Nuclear Renaissance"-perioden använder.Antikärnkraftsrörelsernas olika sätt att agera analyseras ur diskursiva och politiska möjligheter. Diskurser av antikärnkraftsrörelser är komplexa, när officiella diskurser om kärnkraft möter argument om lönsamhet, energisäkerhet och miljösäkerhet i samband med kärnkraft utveckling, anknyter den mer till en bredare socio-politiska utveckling. Diskurser etableras på ett sådant sätt att expertretorik blir en standardiserad metod för att diskutera kärnkraft, medan hänvisningar till känslor och subjektiva frågor är oacceptabla.Det politiska sammanhanget ger möjligheter till miljöorganisationer, en typ av aktör inom anti­kärnkrafts­rörelsen, att bedriva nonconfrontational strategier och engagera sig via institutionella kanaler, där de kan bidra med sin sakkunskap. Samtidigt som en annan aktör, lokal antikärnkrafts­grupper, å ena sidan dela argument med miljöorganisationer, men å andra sidan försök att mobilisera lokalbefolkningen och anordna lokala protester. Eftersom lokala protester inte visas i nationella medier får de begränsade möjligheter till medial uppmärksamhet, något som är avgörande för nationella protestaktioner. Skillnaderna i sätt att agera mellan dessa två typer av aktörer och frånvaro av aktörer som väljer massengagemang ger insikt i de olika handlingssätt som används av antikärnkraftsrörelser som helhet.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Mai-Brith Schartau

Ekaterina Tarasova

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2017

Institution/Centrumbildning

CBEESSamhällsvetenskaper
Statsvetenskap

Forskarutbildningsområde

Politik, ekonomi och samhällets organisering

Geografiska Notiser 2017, LXXV (1): 51-52.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Thomas Lundén

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Business History 2017, : 1-34.

This article analyses long-term business entry in the Swedish brewing industry, presenting new data on its organisational historiography. Since 1830, the rate of entry has varied considerably; entries increased progressively from the 1850s, and fell at a decreasing rate from the early twentieth century. An increasing tendency to enter the trade can be observed from the mid-1980s – in particular, there has been a considerable resurgence since the turn of the millennium. The article elaborates on explanations that are both exogenous and endogenous. Above all, the results provide support for the role of endogenous conditions. The results should be viewed as complementary to previous analyses of the (Swedish) brewing industry, which either have employed shorter analytical time-frames or have mainly focused on the role of exogenous conditions, such as changes in the institutional framework.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Marcus Box

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

ENTER forumSamhällsvetenskaper
Företagsekonomi

Forskarutbildningsområde

-

In: The International Encyclopedia of Media Effects. : Wiley-Blackwell, 2017. -.

Media and communication studies in Scandinavia and the Baltic states has a relatively short institutional history but has been flourishing, particularly since the mid-1990s. One key perspective in developing a (critical) understanding of media usage is mediatization, which is particularly rooted in the Scandinavian research tradition of media and communications but has also flourished within the Baltic states. This entry briefly presents the notion of mediatization from a Scandinavian perspective and discusses some adaptations in the Baltic states. It also reviews dominant trends and patterns in media usage in Scandinavia and the Baltic states and concludes by presenting major research hubs in the area.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Anne Kaun

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Kultur och lärande
Medie- och kommunikationsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

Stuttgart : Ibidem-Verlag, 2017.

This book analyzes the representation of the socialist past in the national history museums of the former Yugoslavia. Through travels to Croatia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Kosovo, and Macedonia, the study elucidates the process of constructing the national narratives that maintain and legitimize a particular vision of the common past. Cross-national comparison allows for analysis of the democratic development of each state in relation to the politics of memory in the region and the role of political actors in its construction.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Alina Zubkovych

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudier
Etnologi

Forskarutbildningsområde

-

In: Творчество, профессия, индустрия [Creativity, profession, industry]. Moscow : Faculty of Journalism, Moscow State University, MediaMir.

Понятие «информационная война» используется сегодня все чаще как в медийных, так и в академических дискурсах. Под информационной войной понимают конфликт, в котором информация становится одним из основных видов оружия (напр., Pantti 2016, Hoskins and O’Loughlin 2010), а т.н. информационный менеджмент – техники распространения дезинформации и попытки влияния на медиа – является одним из основных измерений конфликта (Tumber & Webster 2006). Украинский кризис – события, происходящие в стране с 2013 года: протесты в Киеве («Евромайдан»), смена правительства, присоединение Крыма к Российской Федерации, продолжающееся военное противостояние на востоке страны, - сегодня все чаще становится объектом международных исследований, рассматривающих происходящее как один из ярких примеров «войны нарративов» (Khaldarova and Pantti 2016). Трудности с верификацией информации, пристрастность информационных источников, вовлеченность в конфликт сторонних интересов поставили журналистов, освещающих события на Украине (как украинских, так и представителей других стран), перед вызовом (Pantti 2016).Проблема, которую отмечают при этом некоторые исследователи, - фиксация международного академического сообщества на российских медиа как источнике информационного менеджмента или даже пропаганды (см. Pantti 2016). Лишь немногие исследования предлагают анализ информационного менеджмента внутри Украины (Bolin, Jordan & Ståhlberg 2016). Между тем, даже предварительный взгляд на это медиа-пространство выявляет его неоднородность. Украинское медиа-сообщество оказалось расколото: приверженцы глобальных и «вечных» журналистских идеалов не находят понимания у сторонников «патриотической журналистики». Первые обвиняют вторых в само-цензуре и следовании интересам институтов власти, а вторые первых – в сотрудничестве с «вражескими агентами».Данный исследовательский проект на различных примерах (запрет на определенные российские медиа-продукты; радикальная инициатива по поиску «пособников террористов» среди журналистов – «Миротворец» и др.) рассматривает проблему, с которой столкнулось украинское медиа-сообщество, как частный случай общей тенденции. Эта тенденция может быть обозначена как идеологизация СМИ, что с одной стороны, является результатом, а с другой стороны, благодатной почвой для информационной войны. Этой тенденции противостоят различные инициативы, направленные на сохранение приверженности журналистского сообщества профессиональным принципам и стандартам: например, проект ОБСЕ «Две страны – одна профессия», где Союз журналистов России и Национальный союз журналистов Украины обсуждают противодействие языку вражды, или критикуемое внутри страны сотрудничество между украинскими и зарубежными корреспондентами при освещении событий в зоне АТО на востоке Украины.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Liudmila Voronova

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2017

Institution/Centrumbildning

Samhällsvetenskaper
Journalistik

Forskarutbildningsområde

-

In: Celebritetsskapande från Strindberg till Asllani. Lund : Lunds universitet, 2017. 73-92.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Sofia Johansson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Kultur och lärande
Medie- och kommunikationsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

Journal of Environmental Policy and Planning 2017, : -.

How science and policy interact has been a major research focus in the International Relations (IR) tradition, using the epistemic community (EC) concept, as well as in the alternative perspective of Science and Technology Studies (STS). Should science be autonomous and as apolitical as possible in order to ‘speak truth to power’, as suggested by EC or should the inevitable entanglement of science and politics be accepted and embraced so as to make advice more conducive to negotiating the explicit travails of political decision-making as suggested by STS? With this point of departure, we compare similarities and differences between science–policy interactions in the issue areas of eutrophication and fisheries management of the Baltic Sea. To examine how knowledge is mobilised, the concepts of ‘uncertainty’ and ‘coherence’ are developed, drawing on both EC and STS thinking. We then reflect on the explanatory value of these approaches in both cases and discuss how a separation of science and policy-making in the pursuit of achieving scientific consensus leads to ineffectual policies. Drawing on STS thinking, we urge for a re-conceptualisation of coherence in order to accommodate a more reflexive practice of science–policy interactions.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Sebastian Linke

Fred SaundersMichael Gilek

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2017

Institution/Centrumbildning

Naturvetenskap, miljö och teknik
Miljövetenskap

Forskarutbildningsområde

Miljövetenskapliga studier

Research in Developmental Disabilities 2017, 62 : 115-123.

BACKGROUND: Research on the association between adult attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and loneliness is scarce even though factors which have been previously linked to loneliness, such as divorce and poorer mental health may be more prevalent among adults with ADHD. This study investigated the relation between ADHD symptoms/symptom severity and loneliness in the general adult population.METHODS: Data from the Adult Psychiatric Morbidity Survey 2007 (N=7403, aged ≥16years) were analyzed. ADHD symptoms and common mental disorders (CMDs) were assessed with the Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS) Screener and the Clinical Interview Schedule Revised, respectively. Loneliness was measured with a question from the Social Functioning Questionnaire. Multivariable logistic regression analysis was used to examine the associations.RESULTS: In the fully adjusted model, an ASRS score ≥14 was strongly associated with loneliness (OR=2.48 95%CI=1.83-3.36). ADHD symptom severity was related to loneliness in a dose-response fashion. Over one-third of the association between ADHD symptoms and loneliness was explained by CMDs.CONCLUSIONS: Adults with more ADHD symptoms are at an increased risk of feeling lonely. Future research should determine how ADHD symptoms are linked to loneliness and if loneliness is affecting well-being.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Ai Koyanagi

Andrew Stickley


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

SCOHOSTSamhällsvetenskaper
Sociologi

Forskarutbildningsområde

-

Microbial Cell Factories 2017, 16 (1): -.

BACKGROUND: Through functional screening of a fosmid library, generated from a phytopathogen-suppressive soil metagenome, the novel antifungal chitinase-named Chi18H8 and belonging to family 18 glycosyl hydrolases-was previously discovered. The initial extremely low yield of Chi18H8 recombinant production and purification from Escherichia coli cells (21 μg/g cell) limited its characterization, thus preventing further investigation on its biotechnological potential.RESULTS: We report on how we succeeded in producing hundreds of milligrams of pure and biologically active Chi18H8 by developing and scaling up to a high-yielding, 30 L bioreactor process, based on a novel method of mild solubilization of E. coli inclusion bodies in lactic acid aqueous solution, coupled with a single step purification by hydrophobic interaction chromatography. Chi18H8 was characterized as a Ca(2+)-dependent mesophilic chitobiosidase, active on chitin substrates at acidic pHs and possessing interesting features, such as solvent tolerance, long-term stability in acidic environment and antifungal activity against the phytopathogens Fusarium graminearum and Rhizoctonia solani. Additionally, Chi18H8 was found to operate according to a non-processive endomode of action on a water-soluble chitin-like substrate.CONCLUSIONS: Expression screening of a metagenomic library may allow access to the functional diversity of uncultivable microbiota and to the discovery of novel enzymes useful for biotechnological applications. A persisting bottleneck, however, is the lack of methods for large scale production of metagenome-sourced enzymes from genes of unknown origin in the commonly used microbial hosts. To our knowledge, this is the first report on a novel metagenome-sourced enzyme produced in hundreds-of-milligram amount by recovering the protein in the biologically active form from recombinant E. coli inclusion bodies.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Francesca Berini

Sara Sjöling

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Naturvetenskap, miljö och teknik
Miljövetenskap

Forskarutbildningsområde

Miljövetenskapliga studier

International Journal of Nautical Archaeology 2017, : -.

Before the Swedish warship Mars exploded and sank in action against a combined Danish and Lübeckian fleet in 1564, it was one of the largest ships in the world. In 2011 the wreck was relocated off the island of Öland in the Baltic Sea. Thanks to the favourable conditions in the brackish water, about two thirds of the hull is preserved on the sea bottom, including the stern with the large sterncastle. The aim of this article is to present initial archaeological observations and results of work since 2011. We briefly describe the historical context and research perspectives regarding this wreck.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Johan RönnbyNiklas Eriksson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierMARIS
Arkeologi

Forskarutbildningsområde

Historiska studier

This PhD thesis in environmental science aims to contribute to the theoretical and empirical understanding of the relation between participation and legitimacy in multi-level environmental governance.It is widely assumed that actor involvement has great potential to improve the legitimacy of nature conservation through long-term acceptance and target achievement. However, local resource conflicts problematize the way a relation between participation and legitimacy is depicted on other administrative levels. Studies exploring the effect that participation has on legitimacy are relatively rare, especially in multi-level arrangements of coastal conservation.In this thesis the relation between participation and legitimacy on the local level is examined, as well as how this relation is conditioned by multi-level governance and power. The relation is empirical studied with two local implementation processes of the Helsinki Convention’s network of marine protected areas (HELCOM MPAs). The cases are located in Sweden.Sweden and the Baltic Sea region are in the forefront of participation in nature conservation, and therefore act as a strong case for the exploration of institutional participation. However, despite apparent political will and international support, the efficiency of actor involvement for nature conservation has been questioned, also for the HELCOM MPA and especially on the local level.Based on the results of this study, I question the assumption that weak legitimacy predominantly is an issue of insufficient information sharing. The findings show that involving actors to legitimize the adoption of strict adherence to a pre-established model of conservation likely fails to create long term support for conservation. Instead, relocation of power to the affected actors seems essential in order to make participation establish legitimacy. It appears important to create room for local influence in the design, management and implementation of a particular conservation area in the particular place/context. In both examined cases, there are elements of participation that support legitimacy, for example the development of a shared vision. There are also elements that hamper legitimacy, such as, for example, the high expectations different actors have on participation to reach consensus on protective values. These unmet expectations seem to fuel conflicts of interests among actors on different levels.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Magnus Boström

Linn Rabe

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2017

Institution/Centrumbildning

CBEESNaturvetenskap, miljö och teknik
Miljövetenskap

Forskarutbildningsområde

Miljövetenskapliga studier

International Journal of Biodiversity Science, Ecosystem Services & Management 2017, 13 (2): 12-25.

The concept of ecosystem services has been extensively studied in recent decades. Most studies have focused on describing the specific aspects such as production, spatial extent, valuation of services and the trade-off between services. Few studies however assess the practitioners? views on the frameworks, models or tools developed. In this paper, we report on a multi-stakeholder workshop where two tools were tested (i) the ecosystem service cascade framework was tested as a means to frame the issues and (ii) a participatory-spatial modelling method, QUICKScan, was tested as an aid to support discussion over natural resource management and planning in a multi-use landscape. A focused group discussion was utilised to determine stakeholders? views of the cascade framework and pre- and post-workshop questionnaires quantified the stakeholders? views of the QUICKScan method. The stakeholders identified both positive and negative aspects of both tools. The diversity of views expressed were associated with (i) the past experience of the individual with the issues discussed, (ii) the technical aspects of the tools i.e. the ability with GIS and (iii) the level of new shared knowledge they reported acquiring on the day which was related to their initial knowledge of the issue and area studied.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Jan Dick

Romina Rodela

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Naturvetenskap, miljö och teknik
Miljövetenskap

Forskarutbildningsområde

Miljövetenskapliga studier

In: Tillämpad kulturteori. Lund : Studentlitteratur AB, 2017. 35--54.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Florence Fröhlig

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Etnologi

Forskarutbildningsområde

Historiska studier

Public Health 2017, 145 : 59-66.

Objectives: To analyze the variation in factors associated with mortality risk at different levels of self-rated health (SRH).Study design: Retrospective cohort study.Methods: Cox regression analysis was used to examine the association between mortality and demographic, socioeconomic and health-related predictors for respondents with good, average, and poor SRH in a longitudinal data set from Estonia with up to 18 years of follow-up time.Results: In respondents with good SRH, male sex, older age, lower income, manual occupation, ever smoking, and heavy alcohol consumption predicted higher mortality. These covariates, together with marital status, illness-related limitations, and underweight predicted mortality in respondents with average SRH. For poor SRH, only being never married and having illness-related limitations predicted mortality risk in addition to older age and male sex.Conclusions: The predictors of all-cause mortality are not universal but depend on the level of SRH. The higher mortality of respondents with poor SRH could to a large extent be attributed to health problems, whereas in the case of average or good SRH, factors other than the presence of illness explained outcome mortality.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Rainer Reile

Andrew Stickley

Mall Leinsalu

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2017

Institution/Centrumbildning

SCOHOSTSamhällsvetenskaper
Sociologi

Forskarutbildningsområde

-

Design journal 2017, : 1-18.

This paper highlights the important role that design plays when it comes to women’s overall experiences of ther gynaecological examination. It exemplifies how the examination can become renegotiable through the practice of a critical design. We will reflect this in the design of the contemporary gynaecological examination chair (GEC). We used women’s experiences as a starting point for the design of an Androchair (a conceptual male equivalent of the GEC), in order to make the experiences critically visible. Inspired by the view of the gynaecological examination as a performance where the Androchair is represented as a prop and was placed on a stage as a discussion object during a public seminar. The Androchair allowed for both critical and multiple readings of the GEC and through that, the gynaecology examination at large. Moreover, it stimulated a discussion about alternative ideas towards achieving a more positive experience.

FörfattarePubliceringsårÄmne

K. Ehrnberger

Minna Räsänen

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Naturvetenskap, miljö och teknik
Medieteknik

Forskarutbildningsområde

-

In: [Publication of the texts on contemporary Sámi artists, Umeå2014 Cultural Capital].. Umeå : BildMuseet, 2017. -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Charlotte Bydler

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2017

Institution/Centrumbildning

Kultur och lärande
Konstvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

In: Sámi Art and Aesthetics . Aarhus : Aarhus University Press, 2017. -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Charlotte Bydler

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2017

Institution/Centrumbildning

Kultur och lärande
Konstvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

In: The End of the World. London : Rowman & Littlefield Publishers, 2017. -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Dan Karlholm

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Kultur och lärande
Konstvetenskap

Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

Publiceringsår

Östersjö- och Östeuropaanknytning