Forskning

Kvalificerade och kreativa forskningsmiljöer som spänner över många discipliner och områden.Litteratur

Vår forskning eftersträvar en hög samhälls- och samtidsrelevans i förening med ett aktivt och kritiskt förhållningssätt till det förflutna. Forskningen vid högskolan vänder sig i allmänhet ut mot världen även inom ämnen som av hävd studerar den egna nationella kulturen och historien. Ett viktigt ledord är mångvetenskap.

Publikationer

Här publiceras löpande publikationer från publikationsdatabasen DiVA.


Nedan listas den 50 senaste publikationerna som registrerats i DiVA, den publikationsdatabas som högskolan använder sig av. Vill du söka bland alla publikationer som är knutna till högskolan? Gå direkt till DiVA

Du kan också gå till fliken för Forskare, Projekt, Ämnen eller Centrumbildningar och där hitta publikationer knutna till respektive enhet.

Publikationer

Oxford Bulletin of Economics and Statistics 2017, : -.

We study the effect of the degree of exclusivity for the lowest bidder on the average price of generic pharmaceuticals in the short and long terms. Our results indicate that a 1-percentage-point gain in market share of the lowest bidder reduces average costs by 0.2% in the short term and 0.8% in the long term, but also reduces the number of firms by 1%. We find that reducing the number of firms has a strong positive (and hence counteracting) effect on average prices, a 1% reduction raising prices by approximately 1%.

FörfattarePubliceringsårÄmne

D. Granlund

Mats Bergman

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Samhällsvetenskaper
Nationalekonomi

Forskarutbildningsområde

-

Sociologisk forskning 2017, 54 (1-2): 91-110.

The ”stranger” among Swedish ”Homo Academicvs”This paper is about individuals with immigrant background among the Swedish academic elite, i.e. those who have a PhD and work at Swedish universities. The aim of the study is to understand how factors other than academic qualifications, such as gender and a migrant background, may impact on the individual's ability to get a job and pursue a successful career in Swedish higher education. The data used for this study is obtained from the Longitudinal Database of Education, Income and Occupation (LISA) administered by Statistics Sweden. When compared to the reference group (individuals born in Sweden with at least one Swedish-born parent), the results show that given the same work experience individuals born in Eastern Europe, Asia, Africa and South America are more likely to be unemployed. Among those who have a job, those with immigrant background have lower income (lower position) than the reference group.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Alireza Behtoui

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Samhällsvetenskaper
Sociologi

Forskarutbildningsområde

-

Acta Mechanica 2017, 228 (3): 1135-1151.

The effect of gasification on the dynamics and kinematics of immersed spherical and non-spherical solid particles have been investigated using the three-dimensional lattice Boltzmann method. The gasification was performed by applying mass injection on particle surface for three cases: flow passing by a fixed sphere, rotating ellipsoid in simple shear flow, and a settling single sphere in a rectangular domain. In addition, we have compared the accuracy of employing two different fluid-solid interaction methods for the particle boundary. The validity of the gasification model was studied by comparing computed the mass flux from the simulation and the calculated value on the surface of the particle. The result was used to select a suitable boundary method in the simulations combined with gasification. Moreover, the reduction effect of the ejected mass flux on the drag coefficient of the fixed sphere have been validated against previous studies. In the case of rotating ellipsoid in simple shear flow with mass injection, a decrease on the rate of rotation was observed. The terminal (maximum) velocity of the settling sphere was increased by increasing the ratio of radial flux from the particle boundary.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Z. Moradi Nour

Gustav Amberg

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

Physical Review Fluids 2017, 2 (3): -.

A droplet that impacts onto a solid substrate deforms in a complex dynamics. To extract the principal mechanisms that dominate this dynamics, we deploy numerical simulations based on the phase field method. Direct comparison with experiments suggests that a dissipation local to the contact line limits the droplet spreading dynamics and its scaled maximum spreading radius beta(max). By assuming linear response through a drag force at the contact line, our simulations rationalize experimental observations for droplet impact on both smooth and rough substrates, measured through a single contact line friction parameter mu(f). Moreover, our analysis shows that dissipation at the contact line can limit the dynamics and we describe beta(max) by the scaling law beta(max) similar to (Re mu(l)/mu(f))(1/2) that is a function of the droplet viscosity (mu(l)) and its Reynolds number (Re).

FörfattarePubliceringsårÄmne

Yuli Wang

Gustav Amberg

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

In: The End of the World. London : Rowman & Littlefield International, 2017. 37-52.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Sven-Olov Wallenstein

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Kultur och lärande
Filosofi

Forskarutbildningsområde

-

Computers in human behavior 2017, : -.

Politicians’ clear separation between their professional and private lives has been challenged by a growing need to be seen as personable, especially on social media where this is the norm. Little, however, is known about the effect on a political party when its politicians reveal aspects of their private lives on social media. The present study addresses this question. Through the lens of self-presentation theory, we are the first to test the effect of a balanced presentation strategy on Twitter (i.e., tweets that involve both professional and private aspects of their lives) as opposed to a strictly professional one. A longitudinal design was adopted with 265 Twitter users as participants. The results showed that a balanced strategy increased both interest in the politician’s party and intention to vote for that party, irrespective of a user’s political interest, social media usage intensity, or age, or the gender of either the user or the communicating politician. Furthermore, liking the tweets emerged as a crucial mediator. This study contributes valuable knowledge on self-presentation strategies of politicians specifically, and more broadly regarding self-presentation in the face of context collapse. However we call for future research to validate our experimental findings in a real-life setting. Implications are provided for political parties and others.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Jonas Colliander

Jenny Madestam

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

FörvaltningsakademinSamhällsvetenskaper

-


Forskarutbildningsområde

-

Arche - tidskrift för psykoanalys, humaniora och arkitektur 2017, 58-59 : 61-62.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Hans Ruin

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Kultur och lärande
Filosofi

Forskarutbildningsområde

-

Förvaltningen av nationalparkerna in vid gränsen mellan Polen och Slovakien i Karpaterna är framför allt inriktad mot att uppnå balans mellan bevarande av biologisk mångfald och social välfärd. Polen och Slovakien har under de senaste 25 åren genomgått en snabb förändring från socialistiska regimer till liberala demokratier, vilket har inneburit genomgripande politiska, sociala och ekonomiska förändringar. Medlemskapet i EU innebar ytterligare förändringar, som till exempel integrering av naturvårdsarbete och socioekonomisk utveckling, liksom främjande av inkluderande, transparent och deltagarinriktat beslutsfattande. Därmed bygger den moderna beslutsprocessen inte längre på den tidigare hierarkiska strukturen, utan har nu fått en aningen diffus karaktär, innefattande mängd olika aktörer som interagerar i såväl horisontella som vertikala beslutsprocesser.I denna avhandling utforskas nyckelutmaningar och möjligheter för beslutsfattande och implementering av naturvårdsarbete på lokal nivå, relaterade till de post-socialistiska arven och medlemskapet i EU. Multi-level governance (politiskt beslutsfattande på flera nivåer), Europeanization (europeisering) och post-socialistiska studier används som teoretiska verktyg för analysen av fyra gränsöverskridande nationalparker: Pieninsky, som innefattar såväl polska som slovakiska områden, Bieszczady (Polen) och Poloniny (Slovakien).Studien visar att det tidiga inrättandet av naturskydd i nationalparkerna hindrade exploatering och möjliggjorde bevarandet av värdefulla naturområden, vilka idag är högt värderade utifrån ett europeiskt perspektiv. Reglerna för detta naturskydd har dock skapat begränsningar för hur områdena kan användas för, till exempel, agrara verksamheter och turism.De mer övergripande landsbygdsutvecklingsmöjligheterna beror av lokala, nationella och globala faktorer som exempelvis den lokala ekonomins struktur, tillgång på arbetstillfällen, hur naturskydd prioriteras i nationellt beslutsfattande, intresse för investeringar i området och urbaniseringsprocesser. Medlemskapet i EU har medfört utökade möjligheter för finansiering av naturskydd och landsbygdsutveckling. Samtidigt har medlemskapet för dessa länder lett till ökade förväntningar på politiskt deltagande och nya utmaningar vad gäller transparens i beslutsfattande och inkluderande beslutsprocesser. Vidare har informella beslutsvägar i lokalt beslutsfattande och lågt förtroende för statliga myndigheter lett till ytterligare utmaningar i deltagandeprocesser. Möjligheter för lokala aktörer att kunna kommunicera och påverka beslut på högre nivåer har förblivit begränsade och är ännu inte tydligt institutionaliserade, samtidigt som det moderna, interaktiva beslutsfattandet på flera nivåer indirekt formar lokala processer genom att definiera legala och politiska ramverk inom vilka förvaltningsbeslut fattas.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Björn Hassler

Natalya Yakusheva

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2017

Institution/Centrumbildning

CBEESNaturvetenskap, miljö och teknik
Miljövetenskap

Forskarutbildningsområde

Miljövetenskapliga studier

In: The Barents and the Baltic Sea region. Rovaniemi : Historical Association of Northern Finland, 2017. 143-168.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Thomas Lundén

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2017

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Unasylva 2017, 68 (249): 45-52.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Natalya Yakusheva

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

CBEESNaturvetenskap, miljö och teknik
Miljövetenskap

Forskarutbildningsområde

Miljövetenskapliga studier

BMC Urology 2017, 17 (1): -.

BACKGROUND: Urinary incontinence (UI) is associated with worse health among older adults. Little is known however, about its relation with loneliness or the role of mental health in this association. This study examined these factors among older adults in Ireland.METHODS: Data were analyzed from 6903 community-dwelling adults aged ≥ 50 collected in the first wave of The Irish Longitudinal Study on Ageing (TILDA) in 2009-11. Information was obtained on the self-reported occurrence (yes/no) and severity (frequency/activity limitations) of UI in the past 12 months. Loneliness was measured using the UCLA Loneliness Scale short form. Information was also obtained on depression (CES-D), anxiety (HADS-A) and other sociodemographic variables. Logistic regression analysis was used to examine the association between variables.RESULTS: In a model adjusted for all potential confounders except mental disorders, compared to no UI, any UI was associated with significantly higher odds for loneliness (odds ratio: 1.51). When depression was included in the analysis, the association was attenuated and became non-significant while the inclusion of anxiety had a much smaller effect. Similarly, although frequency of UI and activity limitations due to UI were both significantly associated with loneliness prior to adjustment for mental disorders, neither association remained significant after adjustment for both depression and anxiety.CONCLUSION: UI is associated with higher odds for loneliness among older community-dwelling adults but this association is largely explained by comorbid mental health problems, in particular, depression.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Ziggi Ivan Santini

Andrew Stickley


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

SCOHOSTSamhällsvetenskaper
Sociologi

Forskarutbildningsområde

-

Marine Drugs 2017, 15 (4): -.

The goal of this work was to identify sequences encoding monooxygenase biocatalysts with novel features by in silico mining an assembled metagenomic dataset of polar and subpolar marine sediments. The targeted enzyme sequences were Baeyer-Villiger and bacterial cytochrome P450 monooxygenases (CYP153). These enzymes have wide-ranging applications, from the synthesis of steroids, antibiotics, mycotoxins and pheromones to the synthesis of monomers for polymerization and anticancer precursors, due to their extraordinary enantio-, regio-, and chemo- selectivity that are valuable features for organic synthesis. Phylogenetic analyses were used to select the most divergent sequences affiliated to these enzyme families among the 264 putative monooxygenases recovered from the ~14 million protein-coding sequences in the assembled metagenome dataset. Three-dimensional structure modeling and docking analysis suggested features useful in biotechnological applications in five metagenomic sequences, such as wide substrate range, novel substrate specificity or regioselectivity. Further analysis revealed structural features associated with psychrophilic enzymes, such as broader substrate accessibility, larger catalytic pockets or low domain interactions, suggesting that they could be applied in biooxidations at room or low temperatures, saving costs inherent to energy consumption. This work allowed the identification of putative enzyme candidates with promising features from metagenomes, providing a suitable starting point for further developments.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Matías A Musumeci

Janet K. Jansson

Sara Sjöling

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Naturvetenskap, miljö och teknik
Miljövetenskap

Forskarutbildningsområde

Miljövetenskapliga studier

Journal of political ecology 2017, 24 : 667-691.

El pastoreo de renos es una estrategia de sustento profundamente arraigada en la tradición cultural del pueblo sami. Este artículo explora las implicancias de dos enfoques teóricos y metodológicos, para comprender las complejas relaciones socio-ambientales de esta actividad socioeconómica en el sub-ártico de Suecia. Basados en un trabajo de campo conjunto, dos equipos - uno que se alinea con la ecología política (PE) y el otro con los sistemas socio-ecológicos (SES) - realizan un estudio comparativo, con el doble propósito de: 1) describir la situación actual del pastoreo de renos, explorando como se interpretan los mismos datos empíricos desde ambos enfoques (PE y SES); 2) presentar una comparación analítica de los supuestos ontológicos y epistemológicos de este trabajo, infiriendo también diferentes cursos de acción para fomentar el cambio hacia un pastoreo de renos más sustentable. Los informantes clave de cuatro comunidades sami de la región de Kiruna expresaron su firme respaldo a la continuación del pastoreo de renos como práctica cultural y económica. Sus preocupaciones sobre la situación actual se centraron en los impactos negativos acumulados de la minería, la silvicultura y el turismo sobre esta actividad socioeconómica ancestral. Los investigadores de PE y SES ofrecieron diferentes interpretaciones de los aspectos clave de la situación del pastoreo de renos; a saber: la naturaleza y la escala del sistema; el papel omnipresente de los conflictos; y las conceptualizaciones de las respuestas a las cambiantes condiciones socio-ambientales. Debido a estas disparidades, los análisis de PE y SES tienen implicaciones sociopolíticas radicalmente divergentes sobre lo que se debería hacer para remediar la actual situación del pastoreo de renos del pueblo sami.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Gloria Gallardo-Fernandez

Fred Saunders

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Naturvetenskap, miljö och teknik
Miljövetenskap

Forskarutbildningsområde

Miljövetenskapliga studier

In: Handbook of Sustainability Science and Research. : Springer, 2017. -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Ranjula Bali Swain

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Samhällsvetenskaper
Nationalekonomi

Forskarutbildningsområde

-

In: Environmental Challenges in the Baltic Region. London : Palgrave Macmillan, 2017. -.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Sirje Pädam

Ranjula Bali Swain

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Samhällsvetenskaper
Nationalekonomi

Forskarutbildningsområde

-

In: Environmental Challenges in the Baltic Sea Region. Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2017. -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Ranjula Bali Swain

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2017

Institution/Centrumbildning

Samhällsvetenskaper
Nationalekonomi

Forskarutbildningsområde

-

London : Palgrave Macmillan, 2017.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Ranjula Bali Swain

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Samhällsvetenskaper
Nationalekonomi

Forskarutbildningsområde

-

Applied Economics 2017, : -.

Do microfinance institutions (MFIs) operate in a monopoly, monopolistic competition environment or are their revenues derived under perfect competition markets? We employ the Panzar–Rosse revenue test on a global panel data to assess the competitive environment in which MFIs of five selected countries operate: Ecuador, India, Indonesia, Peru and Philippines, over the period 2005–2009. We estimate the static and the dynamic revenue tests, with analyses of the interest rate and the return on assets. We control for microfinance-specific variables such as capital-assets-ratio, loans-assets and the size of the MFI. The analyses also account for the endogeneity problem by employing the fixed-effects two-stage least squares and the fixed-effects system generalized method of moments. Our results suggest that MFIs in Peru and India operate in a monopolistic environment. We also find weak evidence that the microfinance industry in Ecuador, Indonesia and Philippines may operate under perfect competition.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Ashim Kumar Kar

Ranjula Bali Swain

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Samhällsvetenskaper
Nationalekonomi

Forskarutbildningsområde

Annat forskningsområde

YMER 2017, 136 (2016): -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Malin Gawell

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

ENTER forumSamhällsvetenskaper
Företagsekonomi

Forskarutbildningsområde

Politik, ekonomi och samhällets organisering

Svenska Dagbladet 2017, 25 januari : 26-.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Mattias Pirholt

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Kultur och lärande
Litteraturvetenskap

Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

Journalism Studies 2017, : 1-20.

Journalism studies almost exclusively rely on a “sociology of integration” perspective when theorizing the social function of journalism. Focus is put on if and how journalism facilitates democratic processes, encourages civic engagement and strengthens the sense of community. In providing an alternative view, this study mobilizes the cultural sociology of Pierre Bourdieu—a “sociologist of conflict”—in order to study how young people’s conditions of existence have given rise to vastly different orientations towards news and the normative order surrounding journalism. Based on focus group interviews with young people in Brazil and Sweden, the study shows that socialization into the world of news in the family and in school generates class-distinctive news orientations. The world of news is a site where social groups draw moral and cultural boundaries against each other. Since different social groups monopolize completely different news practices and preferences, they work to legitimate social differences. As such, the findings challenge common notions of news as creating the “healthy citizen”, and that news media provide spaces for the practice of civility and citizenship.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Johan Lindell

Paola Sartoretto

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

Annat forskningsområde

Geochemistry Geophysics Geosystems 2017, : -.

Laminated, organic-rich silts and clays with high dissolved gas content characterize sediments at IODP Site M0063 in the Landsort Deep, which at 459 m is the deepest basin in the Baltic Sea. Cores recovered from Hole M0063A experienced significant expansion as gas was released during the recovery process, resulting in high sediment loss. Therefore, during operations at subsequent holes, penetration was reduced to 2 m per 3.3 m core, permitting expansion into 1.3 m of initially empty liner. Fully filled liners were recovered from Holes B through E, indicating that the length of recovered intervals exceeded the penetrated distance by a factor of >1.5. A typical down-core logarithmic trend in gamma density profiles, with anomalously low-density values within the upper ∼1 m of each core, suggests that expansion primarily occurred in this upper interval. Thus, we suggest that a simple linear correction is inappropriate. This interpretation is supported by anisotropy of magnetic susceptibility data that indicate vertical stretching in the upper ∼1.5 m of expanded cores. Based on the mean gamma density profiles of cores from Holes M0063C and D, we obtain an expansion function that is used to adjust the depth of each core to conform to its known penetration. The variance in these profiles allows for quantification of uncertainty in the adjusted depth scale. Using a number of bulk 14C dates, we explore how the presence of multiple carbon source pathways leads to poorly constrained radiocarbon reservoir age variability that significantly affects age and sedimentation rate calculations.

FörfattarePubliceringsårÄmne

S. P. Obrochta

Thomas Andrén

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2017

Institution/Centrumbildning

Naturvetenskap, miljö och teknik
Miljövetenskap

Forskarutbildningsområde

-

In: Applications of Paleoenvironmental Techniques in Estuarine Studies. : Springer Netherlands, 2017. 615-662.

The past of the Baltic Sea has been intensively investigated using a wealth of techniques. By far the largest number of studies has focused on sea level and salinity changes, driven by global climate and isostatic crustal rebound after the Baltic Sea emerged underneath the Weichselian Ice Sheet ca. 15,000 cal. years BP. The post-glacial history of the Baltic has included both freshwater and brackish water stages depending on the connection of the Baltic Sea with the world’s oceans. As the Baltic is one of the most polluted sea areas in the world, many studies have also focused on both the long-term trends in nutrients and productivity and the relatively recent anthropogenic eutrophication. The long-term changes in the trophic state of the Baltic Sea have been found to be linked to changes in climate, which controls freshwater discharge from the catchment and weathering rates, as well as marine water inflow from the North Sea. The productivity of the Baltic Sea has followed major climate patterns: it was high during warm periods and lower during phases of deteriorating climate. Recent eutrophication of the Baltic Sea can mainly be explained by a marked increase in discharge of nutrients caused by a growing population and changes in the agricultural practice, although long-term climate variability also plays a part. Signs of recovery have recently been detected, however, the Baltic Sea is still far from its pre-industrial trophic state.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Kaarina Weckström

Elinor Andren

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2017

Institution/Centrumbildning

Naturvetenskap, miljö och teknik
Miljövetenskap

Forskarutbildningsområde

-

Journal of Vegetation Science 2017, 28 (2): 424-435.

Question: Below-ground processes are key determinants of above-ground plant population and community dynamics. Still, our understanding of how environmental drivers shape plant communities is mostly based on above-ground diversity patterns, bypassing below-ground plant diversity stored in seed banks. As seed banks may shape above-ground plant communities, we question whether concurrently analysing the above- and below-ground species assemblages may potentially enhance our understanding of community responses to environmental variation. Location: Temperate deciduous forests along a 2000 km latitudinal gradient in NW Europe. Methods: Herb layer, seed bank and local environmental data including soil pH, canopy cover, forest cover continuity and time since last canopy disturbance were collected in 129 temperate deciduous forest plots. We quantified herb layer and seed bank diversity per plot and evaluated how environmental variation structured community diversity in the herb layer, seed bank and the combined herb layer–seed bank community. Results: Seed banks consistently held more plant species than the herb layer. How local plot diversity was partitioned across the herb layer and seed bank was mediated by environmental variation in drivers serving as proxies of light availability. The herb layer and seed bank contained an ever smaller and ever larger share of local diversity, respectively, as both canopy cover and time since last canopy disturbance decreased. Species richness and β-diversity of the combined herb layer–seed bank community responded distinctly differently compared to the separate assemblages in response to environmental variation in, e.g. forest cover continuity and canopy cover. Conclusions: The seed bank is a below-ground diversity reservoir of the herbaceous forest community, which interacts with the herb layer, although constrained by environmental variation in e.g. light availability. The herb layer and seed bank co-exist as a single community by means of the so-called storage effect, resulting in distinct responses to environmental variation not necessarily recorded in the individual herb layer or seed bank assemblages. Thus, concurrently analysing above- and below-ground diversity will improve our ecological understanding of how understorey plant communities respond to environmental variation.

FörfattarePubliceringsårÄmne

P. De Frenne

Jan Plue

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Naturvetenskap, miljö och teknik
Miljövetenskap

Forskarutbildningsområde

-

Gender, Place and Culture 2017, 24 (2): 288-299.

Sexual politics play a key role in anti-Muslim narratives. This has been observed by scholarship problematising liberal feminist approaches towards ‘non-Western’ subjects focusing on countries such as France, the USA and the Netherlands. Yet interrogations into how these debates play out in European national contexts that are located outside of the European ‘West’ have attracted significantly less scholarly attention. Drawing on qualitative data collected in Poland this article aims to begin to fill this gap by analysing the centrality of feminist discourses within Islamophobic agendas in Poland. The article asks how discourses around women’s rights are mobilised simultaneously, and paradoxically, by both secular and Catholic groups in ‘post-communist’ Poland. By showcasing how feminist sentiments are employed by ideologically opposing groups, we sketch out some of the complexities in the ways Islamophobia operates in a Central and Eastern European context.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Kaisa Narkowicz

Konrad Pedziwiatr

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2017

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Religionsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

Chemical Senses 2017, 42 (2): E47-E47.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Christian SommerHåkan Olsén

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Naturvetenskap, miljö och teknik
Miljövetenskap

Forskarutbildningsområde

-

Chemical Senses 2017, 42 (2): E46-E47.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Torbjörn Lundh

Håkan Olsén

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Naturvetenskap, miljö och teknik
Miljövetenskap

Forskarutbildningsområde

-

London : Palgrave Macmillan, 2017.

This book is novel not only in its theoretical framework, which places racialisation in post-communist societies and their modernist political projects at the centre of processes of global racism, but also in being the first account to examine both these new national contexts and the interconnections between racisms in these four regions of the Baltic states, the Southern Caucasus, Central Asia and Belarus, Moldova and Ukraine, and elsewhere. Assessments of the significance of the contemporary geopolitical contexts of armed conflict, economic transformation and political transition for racial discourse are central themes, and the book highlights the creative, innovative and persistent power of contemporary forms of racial governance which has central significance for understanding contemporary societies.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Ian Law

Nikolay Zakharov

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Samhällsvetenskaper
Sociologi

Forskarutbildningsområde

-

YMER 2017, 136 (2016): 79-108.

I kapitlet studeras utvecklingen av mejerisektorn ur ett genusperspektiv från tidigt 1900-tal till idag. Under den första delen av århundradet moderniseras jordbruket samtidigt som bearbetningen av mjölken flyttar ut från gården och in i den framväxande livsmedelsindustrin. Under denna process kom mejerihanteringen som tidigare varit ett kvinnligt yrke att bli ett manligt sådant, samtidigt har den gårdsnära mejerihanteringen levt en tynande tillvaro. Den andra perioden analyserar den gårdsnära mejerihanteringens återkomst, en bransch där majoriteten av företagarna är kvinnor. Resultatet visar att förekomsten av förebilder har bidragit till att skapa intresse bland kvinnor till att starta gårdsmejeri, men att den viktigaste spänningen mellan sektorn och annan livsmedelsverksamhet i huvudsak handlar om kampen mellan modernismens livsmedelssystem och dess strukturer, normer och regler, med det framväxande postindustriella systemet där småskalig livsmedelsförädling är både nödvändig och vanligt förekommande.  Gårdsmejeristerna kallas för ”syltkokare” av det gamla etablissemanget, men trots motståndet lyckas de skapa sig ett manöverutrymme genom en gradvis förändring av den rådande institutionella ordningen. 

FörfattarePubliceringsårÄmne
Paulina Rytkönen

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

ENTER forumNaturvetenskap, miljö och teknikSamhällsvetenskaper
Miljövetenskap

Forskarutbildningsområde

Politik, ekonomi och samhällets organisering

YMER 2017, 136 (2016): 7-32.

I detta kapitel presenteras en genomgång av några av de viktigaste bidragen inom fältet genus och företagande i Sverige. Genusperspektivet utgör en av samhällets viktigaste organiseringsprinciper, medan företagandet ses som viktigt för att främja tillväxt, skapa arbetstillfällen, mm. Att studera genus och företagande i kombination är därför viktigt för att förstå de krafter som formar vår historia, vår samtid och vår framtid. Detta forskningsfält fokuserar på studien av företagaren, entreprenören, företaget, företagandet, företagsrelevanta organisationer, branscher, samt affärssystem och hur dessa påverkas av genusfrågor och genuskontrakt. Det handlar om formella och informella institutionella arrangemang som påverkar, belyser och förklarar skillnader i förutsättningar för kvinnors och mäns företagande, samt de socioekonomiska konsekvenserna av densamma. Att använda ett genusperspektiv är viktigt eftersom det är en av samhällets viktigaste organiseringsprinciper. Genusordningen sätter ett avtryck på både offentlig och privat verksamhet, på arbetsdelning i och utanför hemmet, på utbildning, på resursfördelning, mm. Genusfrågor är inbäddade i en mängd olika institutionella och kontextuella förhållanden och påverkas exempelvis även av en klassdimension och exempelvis av etnicitet. Därför är intersektionalitet både ett vanligt och viktigt angreppssätt inom genusstudier i allmänhet och inom studier av genus och företagande i synnerhet. Idag omfattar därför forskningen även studier om kvinnliga och manliga invandrares företagande och villkoren för desamma men även hur avregleringen av den offentliga sektorn har slussat låginkomsttagare och då främst kvinnor inom vård och omsorg till lågvinstföretagande. Kapitlet lyfter också den kritik som rests under senare år och som handlar om att fältet nu har mognat och att det därför finns ett behov av att gå vidare mot en mer kritisk och problematiserande forskning. Detta skulle kunna uppnås genom att förbättra och öka kontextualiseringen inom forskningen, genom att problematisera statens stöd gentemot kvinnors företagande, att analysera den offentliga sektorns omstrukturering, samt att i praktiken främja entreprenörskap och företaganism genom utbildning. 

FörfattarePubliceringsårÄmne
Paulina Rytkönen

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

ENTER forumNaturvetenskap, miljö och teknikSamhällsvetenskaper
Miljövetenskap

Forskarutbildningsområde

Politik, ekonomi och samhällets organisering

Stockholm : Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi (SSAG), 2017.

Forskning om genus och företagande/entreprenörskap, är ett brett forskningsfält som utvecklades i skärningspunkten mellan å ena sidan teorier om entreprenörskap och å andra sidan genus och feministisk teori och där företaget, arbetsmarknaden, familjen och staten är de mest centrala elementen. Genusperspektivet utgör en av samhällets viktigaste organiseringsprinciper, medan företagandet ses som viktigt för att främja tillväxt, skapa arbetstillfällen, mm. Att studera genus och företagande i kombination är därför viktigt för att förstå de krafter som formar vår historia, vår samtid och vår framtid.Denna bok har sin utgångspunkt i nämnda forskningsfält och är resultatet av en workshop som organiserades av forskningscentrat EnterForum, på Södertörns högskola under december 2015. Temat för workshopen var Politik, Företagande och Genus. Med utgångspunkt från ett genusperspektiv analyseras hur ekonomisk utveckling och samhällsprocesser har lett till uppkomsten av nya näringar, samt hur teknik och politik i samverkan kan leda till att kvinnor trängs undan i vissa näringar, om genus påverkar företagens möjligheter att överleva på lång sikt, kvinnliga företagares syn på kvinnors företagande, hur socialt entreprenörskap kan vara katalysator för kvinnors rättigheter, samt vilka utmaningar och möjligheter kvinnliga hästföretagares i tätortsnära verksamheter möter i sin dagliga verksamhet.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Paulina RytkönenMadeleine Bonow

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

ENTER forumNaturvetenskap, miljö och teknikSamhällsvetenskaper
Miljövetenskap

Forskarutbildningsområde

Politik, ekonomi och samhällets organisering

Esta tesis investiga las experiencias narradas por una serie de individuos que emigraron a Argentina desde Rusia y Ucrania a raíz de la caída de la Unión Soviética. Su objetivo general es estudiar el modo en que estos inmigrantes transitaron la realidad social argentina en lo que se refiere a las posiciones físicas, materiales y socioeconómicas disponibles, así como también a su auto-comprensión y a las identidades construidas desde sus narraciones. La autora examina cuestiones de migración, movilidad, raza, clase y género en los procesos de restablecimiento de la vida de estos sujetos a través del marco de la teoría política del discurso, los estudios críticos de la raza, la auto-etnografía y teorías sobre la colonialidad. Los datos empíricos consisten en entrevistas etnográficas en profundidad y observación participante realizadas en Buenos Aires entre los años 2011 y 2014. Los entrevistados no sólo se vieron directamente afectados por el colapso de la URSS en el sentido de que éste cambió drásticamente su terreno de futuros posibles y la comprensión retroactiva de su pasado, sino que también comenzaron sus vidas en Argentina durante las turbulencias de la crisis económica que estalló en el año 2001. En esta tesis, es central la indagación sobre cómo estos eventos dislocatorios impactaron en las posibilidades y limitaciones de los entrevistados para vivir la vida que esperaban y cómo las estructuras discursivas afectan las posiciones y las identificaciones de los sujetos, creando condiciones específicas para diferentes trayectorias de reubicación. Al enfocarse en cómo estos individuos narran sus razones para la migración y su integración en los mercados laborales y de la vivienda en Argentina, la autora demuestra el papel que tienen en las auto-comprensiones, posiciones de sujeto, identidades y movilidad, tanto la historia argentina y de Europa del Este, así como también la reestructuración neoliberal de la región postsocialista y de la Argentina en los años 90. Diversas intersecciones de poder, y particularmente la raza y la blancura son importantes para la manera en que los entrevistados negociaron posiciones subjetivas e identificaciones. La autora aborda cómo el afecto y la esperanza desempeñaron un papel en estos procesos y cómo la movilidad descendente se articuló y se hizo significativa. También examina cómo las ideas de los participantes acerca de una "buena vida" se relacionan con la comprensión del pasado, las cuestiones de raza, desigualdad social y una lógica colonial.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Mats Lindqvist

Jenny Ingridsdotter

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2017

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudier
Etnologi

Forskarutbildningsområde

Historiska studier

Denna studie analyserar Francesco De Grattas (1613-1676) ekonomiska och administrativa karriär som kunglig postmästare, kunglig sekreterare och köpman i det polsk-litauiska samväldet. Denna undersökning är främst inriktad på nätverks- och karriärsanalys och bygger på olika arkivkällor från en rad europeiska arkiv och bibliotek, främst från Italien, Polen och Tyskland.Studien presenterar familjen De Gratta och de familjära sociala strategier som Francesco använde för att förankra sin familj i det polsk-litauiska samväldets adelskultur. Därefter visar analysen att De Grattas karriär kan förstås mot bakgrund av upprättandet av det tidigmoderna kungliga postsystemet i Gdańsk (Gdańsk hade en viktig överbryggande roll inom Polen-Litauen), liksom hans nära kontakter med olika polska kungar och drottningar.Hans karriär följde olika distinkta steg som möjliggjorde för honom att närma sig kronan, adeln och köpmännen i Gdańsk. År 1654 blev han huvudpostmästare i Gdańsk och 1661 fick han ämbetet som huvudpostmästare för Kungliga Preussen, Kurland, Semgallen och Livland. Senare utvecklade Francesco De Gratta sin kreditverksamhet parallellt med utbyggnaden av sitt kontaktnätverk med kungliga preussiska städer, kungliga myndigheter och inte minst olika polska myntmästare. Han blev också involverad i handel med pottaska (kaliumkarbonat) tillsammans med sin svärson Jan Wawrzyniec Wodzicki, först som hans agent och senare som delägare i Wodzickis företag. Slutligen spårar studien Francesco De Grattas sociala och ekonomiska framåtskridande genom en analys av hans arv och dess betydelse för hans arvingars sociala status.Sammanfattningsvis jämförs Francesco De Grattas karriär med andra postmästare och myntmästare av italienskt ursprung i Polen-Litauen.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Heiko Droste

Michal Salamonik

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2017

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Historia

Forskarutbildningsområde

Historiska studier

SST Årsbok 2017 2017, : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Göran Larsson

Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Religionsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

SST Årsbok 2017 2017, : 46-50.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Religionsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

Språktidningen 2017, 3 : 56-61.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Per LedinRobin Samuelsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Kultur och lärandeLärarutbildningen
Svenska

Forskarutbildningsområde

Annat forskningsområde

The International Journal of Cultural Policy 2017, 23 (1): 126-128.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Yulia Gradskova

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

-

Marine Geology 2017, 387 : 45-57.

The extent of the hypoxic area in the Baltic Sea has rapidly expanded over the past century. Two previous phases of widespread hypoxia, coinciding with the Holocene Thermal Maximum (HTM; 8–4 ka before present; BP) and the Medieval Climate Anomaly (MCA; 2–0.8 ka BP), have been identified. Relatively little is known about bottom water redox conditions in the coastal zone of the Baltic Sea during the Holocene, however. Here we studied the geochemical composition of a sediment sequence from a currently seasonally hypoxic site in the Danish coastal zone, the Little Belt, retrieved during Integrated Ocean Drilling Program Expedition 347 (Site M0059). The base of the studied sediment sequence consists of clays low in organic carbon (Corg), molybdenum (Mo) and iron sulfides (Fe-sulfides), and rich in iron oxides (Fe-oxides), indicative of a well-oxygenated, oligotrophic (glacial) meltwater lake. An erosional unconformity separates the glacial lake sediments from sediments that are rich in Corg. The absence of Mo, in combination with high Corg/S values, indicates that these sediments were deposited in a highly productive, well-oxygenated freshwater lake. The transition to modern brackish/marine conditions was very rapid, and subsequent continuous sequestration of Mo in the sediment and high ratios of reactive iron (FeHR) over total Fe (FeTOT) suggest (seasonal) hypoxia occurred over the last ~ 8 ka. Maxima in sediment Corg, Mo and FeHR/FeTOT ratios during the HTM and MCA suggest that the hypoxia intensified. Our results demonstrate that the Little Belt is naturally susceptible to the development of seasonal hypoxia. While periods of climatic warming led to increased deoxygenation of bottom waters, high nutrient availability in combination with density stratification were likely the main drivers of hypoxia in this part of the coastal zone of the Baltic Sea during the Holocene.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Niels A.G.M. van Helmond

Thomas Andrén

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2017

Institution/Centrumbildning

Naturvetenskap, miljö och teknik
Miljövetenskap

Forskarutbildningsområde

-

In: Information and knowledge for Competitiveness. Gaborone : University of Botswana.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Proscovia Svärd

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Arkivvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

In: Information and knowledge for Competitiveness. Gaborone : University of Botswana.

The International Council on Archives Code of Ethics was presented in 1996. A great deal has happened in the world and in the discipline of Archival Science since. This article examines and analyses the Code of Ethics with the help of Codes of ethics from other disciplines, the debate surrounding profession ethics and the changes in the world of archives. Three areas are found where improvement in the Code would be preferable. The archivist should be trying to gain a higher autonomy in relation to other professions like economist and lawyers. Inspired by how autonomy is formulated in the pharmacists Code of Ethics. Education should be put in focus when today, at least in the western world, most people that work as archivists generally have a relatively high education. Also, the statements in the Code regarding confidentiality might have to be revisited and discussed again, because of the great changes in the possibility to spread and communicate information after the great increase in digitalization since 1996. Today, the internet as an extra layer of information makes it possible to search and connect personal information with information in archives. We also have the possibility to spread information very fast using smart phones etcetera. This has to be regarded as a change in the possibility to remain confidential.     

FörfattarePubliceringsårÄmne
Rikard Friberg von Sydow

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Arkivvetenskap

Forskarutbildningsområde

Politik, ekonomi och samhällets organisering

In: The politics of Eurasianism. London : Rowman & Littlefield Publishers, 2017. 39-58.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Mark Bassin

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2017

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudier
Idéhistoria

Forskarutbildningsområde

-

In: The politics of Eurasianism. London : Rowman & Littlefield Publishers, 2017. 1-16.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Gonzaldo Pozo

Mark Bassin

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2017

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudier
Idéhistoria

Forskarutbildningsområde

-

London : Rowman & Littlefield Publishers, 2017.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Gonzalo Pozo

Mark Bassin

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2017

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudier
Idéhistoria

Forskarutbildningsområde

-

Journalism Practice 2017, : 1-18.

This study explores paternalism in contemporary data journalism, a hybrid form of journalism where parts of the engineering culture are blended with the culture of journalism. Technologists often question paternalistic elements in design, whereas journalists consider paternalistic decision-making to be justified as an inherent part of what journalism is. Based on a predominately qualitative content analysis of paternalistic elements in 31 data journalistic projects submitted to the Nordic Data Journalism Awards in 2013, 2015 and 2016, three characteristics of paternalism were found: controlling functionality, the illusion of interactivity and linearity. All three characteristics include several types of control over the audience control, embedded in the design, and as previous research has found that paternalism is often associated with negative effects, on the basis of journalistic choices in design and presentation involving technology, the problem is whether the audience begins to perceive data journalism as controlling, non-transparent or intrusive.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Ester Appelgren

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Samhällsvetenskaper
Journalistik

Forskarutbildningsområde

Annat forskningsområde

Environmental Research 2017, 155 : 134-140.

Prior research has indicated that pollen might be linked to suicide mortality although the few studies that have been undertaken to date have produced conflicting findings and been limited to Western settings. This study examined the association between the level of airborne pollen and suicide mortality in Tokyo, Japan in the period from 2001 to 2011. The daily number of suicide deaths was obtained from the Japanese Ministry of Health, Labour and Welfare, with pollen data being obtained from the Tokyo Metropolitan Institute of Public Health. A time-stratified case-crossover study was performed to examine the association between different levels of pollen concentration and suicide mortality. During the study period there were 5185 male and 2332 female suicides in the pollen season (February to April). For men there was no association between airborne pollen and suicide mortality. For women, compared to when there was no airborne pollen, the same-day (lag 0) pollen level of 30 to <100 grains per cm2 was associated with an approximately 50% increase in the odds for suicide (e.g. 30 to <50 grains per cm2: odds ratio 1.574, 95% confidence interval 1.076–2.303, p=0.020). The estimates remained fairly stable after adjusting for air pollutants and after varying the cut-points that defined the pollen levels. Our results indicate that pollen is associated with female suicide mortality in Tokyo.

FörfattarePubliceringsårÄmne

C. F. Sheng Ng

Andrew Stickley


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

SCOHOSTSamhällsvetenskaper
Sociologi

Forskarutbildningsområde

-

Social Semiotics 2017, : -.

This paper carries out a social semiotic analysis of an IKEA commercial to show how their contemporary kitchens, despite being market for those on a more modest budget, present an aspirational form of elite space, constructed on the basis of ideas, values and priorities favored by a neoliberal ideology. Using the notions of new writing and technologization, and carrying out an analysis of form, texture and color, we show how the kitchen, its occupants and their actions are designed and represented as a tightly coded and functional whole into which the ideas and values of neoliberalism can be realized. The designs erase personal difference and actual context and in the commercial allow performances which mark aspirational values according to neoliberalism. Here the kitchen space itself, as is usual across IKEA commercials, allows the protagonist to be “creative,” improve his performance, be “dynamic” and “flexible.” Yet these, like the objects and textures in the kitchen, are merely symbolic components which appear reasonable in the context of the tightly coded system.

FörfattarePubliceringsårÄmne

David Machin

Per Ledin

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Kultur och lärande
Svenska

Forskarutbildningsområde

-

Svenska Dagbladet 2017, 17 februari : 28-.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Cecilia Sjöholm

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Kultur och lärande
Estetik

Forskarutbildningsområde

-

Örebro : , 2017. (Örebro Universitet, Centrum för urbana och regionala studiers skriftserie ; 71)

In 2005, the Nord Stream Consortium launched a pipeline project with the intention to bring Russian natural gas to Germany across the Baltic Sea. Although this raised crucial issues of Russia-EU-Sweden relations on security, energy and the environment the focus of this report is on the Gotland local government response to the Nord Stream approach, thus illustrating the need for a transversal human geography-political studies perspective. Situated in the heart of the Baltic Sea, and in line with the established Swedish governmental "remiss" procedure of commission and referral for consideration the Gotland authority was requested by the Swedish Government to make a statement about the pipeline. How-ever, before the government was even asked for permission the Nord Stream Consortium with Russian Gazprom as the major shareholder turned to the Gotland authority with an offer they after some conflict-ridden twists and turns, manifested in three policy lines as described in the report, decided not to refuse. A narrative inspired analytical ap-proach is applied to dissect the more or less contradictory standpoints and legitimating arguments posed by the actors in the political process preceding the local authority decision to accept the Nord Stream offer, i.e. the local scale actors were provoked to take a stand on a big issue raised by a huge multinational company. By in detail examining the local political repercussions of the energy project the case study contributes to a trans-disciplinary understanding of multi-scalar/multi-level govern-ance. In an epilogue the report also highlights the sudden turnaround of the local narrative in autumn 2016 when Gotland Regional Authority was on the brink of making a deal with Nord Stream II. The turnaround flashlights the geopolitical position of the island in the crossfire of inter-ests concerning the Baltic Sea Region.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Anna-Lisa Fransson

Karin Edberg

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Samhällsvetenskaper
Sociologi

Forskarutbildningsområde

-

Post-Soviet Affairs 2017, : 1-22.

Demographic change has been a key consequence of transition, but few studies trace fertility trends across countries over time. We describe fertility trends immediately before and after the fall of state socialism across 19 Central and Eastern European and Central Asian countries. We found a few common patterns that may reflect economic and political developments. The countries that experienced the most successful transitions and integration into the EU experienced marked postponement of parenthood and a moderate decline in second and third births. Little economic change in the poorest transition countries was accompanied by less dramatic changes in childbearing behavior. In western post-Soviet contexts, and somewhat in Bulgaria and Romania, women became more likely to only have one child but parenthood was not substantially postponed. This unique demographic pattern seems to reflect an unwavering commitment to parenthood but economic conditions and opportunities that did not support having more than one child. In addition, we identify countries that would provide fruitful case studies because they do not fit general patterns.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Aija Duntava

Sunnee Billingsley


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2017

Institution/Centrumbildning

SCOHOSTSamhällsvetenskaper

-


Forskarutbildningsområde

-

Huddinge : Södertörns högskola, 2017. (PESO Working Papers ; 2017:1)

Some twenty years after the fall of the communist dictatorships that divided the European continent the European Union in late 2009 adopted its first ever macroregional strategy – the European Union Strategy for the Baltic Sea Region. The strategy was a symbolic second milestone with regard to the political endeavours to reintegrate the continent; the first being the 2004 enlargement. Having transformed the Baltic Sea from a Mare Dividum to a European Mare Nostrum is indeed also a sign of the success of such integrative political processes. However, at the same time the perceived need for a specific strategy in order to further and deepen the integration and reduce the economic gaps within the European Union gives an indication that there is more to be wished for with regard to this region.It has been suggested that regionalism is defined “as an economic process whereby economic flows grow more rapidly among a given group of states [in the same region] than between these states and those located elsewhere”. In this paper we thus approach the economic underpinnings for the Baltic Sea Region by analysing the developments with regard to investment and trade flows during the last twenty years.We ask ourselves whether these developments are in congruence with the notion of the building of one integrated region and whether it makes economic sense to talk about a Baltic Sea Region? For example, to what extent have the developments with regard to foreign direct investments proved sustainable? What sectors are leading the way and which are lagging? What divisions remain to be tackled? These are some of the questions that this paper attempts to address based upon a thorough analysis of the existing sources with regard to trade and investment flows.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Mikael Lönnborg

Mikael Olsson

Richard Nakamura


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

ENTER forumSamhällsvetenskaper
Företagsekonomi

Forskarutbildningsområde

-

Publiceringsår

Östersjö- och Östeuropaanknytning