Our research

Books in the librarySödertörn University has professional, creative research environments that range over many disciplines and fields.

Our research has a contemporary focus united with an active and critical approach to the past. Many of the research groups and research projects strive to achieve a high level of contemporary and social relevance. The university's research generally has an international focus, even in subjects that traditionally examine their own national cultures and history. A key word is multidisciplinarity.

Publications

Publications from the DiVA publications database are listed here on an ongoing basis.

The 50 most recent publications registered in DiVA, the publication database used by the university, are listed below. Do you want to search among all the publications linked to the university? Go to DiVA.

You can also go to the tabs for Researchers, Projects, Subjects or Centres and find publications linked to the relevant unit.

Publications

In: [Publication of the texts on contemporary Sámi artists, Umeå2014 Cultural Capital].. Umeå : BildMuseet, 2017. -.

AuthorPublishing yearSubject
Charlotte Bydler

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Art History

Research area for doctoral studies

-

In: Sámi Art and Aesthetics . Aarhus : Aarhus University Press, 2017. -.

AuthorPublishing yearSubject
Charlotte Bydler

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Art History

Research area for doctoral studies

-

In: The End of the World. London : Rowman & Littlefield Publishers, 2017. -.

AuthorPublishing yearSubject
Dan Karlholm

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Art History

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

In: Tillämpad kulturteori. Lund : Studentlitteratur, 2017. 251-272.

AuthorPublishing yearSubject
Jenny Gunnarsson Payne

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Historical and Contemporary Studies
Ethnology

Research area for doctoral studies

Historical Studies

In: Tillämpad kulturteori. Lund : Studentlitteratur, 2017. 151-174.

AuthorPublishing yearSubject

Magnus Öhlander

Jenny Gunnarsson Payne

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Historical and Contemporary Studies
Ethnology

Research area for doctoral studies

Historical Studies

In: Tillämpad kulturteori. Lund : Studentlitteratur, 2017. 13-18.

AuthorPublishing yearSubject
Jenny Gunnarsson Payne

Magnus Öhlander


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Historical and Contemporary Studies
Ethnology

Research area for doctoral studies

Historical Studies

Lund : Studentlitteratur, 2017.

Introduktion för etnologer och andra kulturvetareTillämpad kulturteori ger en introduktion till teorier och perspektiv som är viktiga för etnologisk kulturanalys och kulturforskning i stort.Genom en bred presentation av olika kulturteoretiska perspektiv får läsaren en god grund för att förstå likheter och skillnader samt influenser och kontroverser mellan olika teorier. Boken ger en intressant inblick i teoretiska synsätt för olikheter i sätt att förstå och definiera begreppet kultur. Varje kapitel har en introducerande översikt av ett perspektiv och har dessutom konkreta exempel på hur teorierna har tillämpats i kulturvetenskaplig forskning. Kapitlens lästips guidar läsaren vidare på vägen till fördjupade teoretiska studier och egna tillämpade analyser.På www.studentlitteratur.se finns en lärarhandledning till boken.Tillämpad kulturteori vänder sig till studenter i etnologi och andra kulturvetenskapliga utbildningar vid universitet och högskolor.Den ger en god orientering även för dem med ett mer allmänt intresse av kulturteori

AuthorPublishing yearSubject

Magnus Öhlander

Jenny Gunnarsson Payne

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Historical and Contemporary Studies
Ethnology

Research area for doctoral studies

Historical Studies

In: Tillämpad kulturteori. Lund : Studentlitteratur AB, 2017. 93-114.

AuthorPublishing yearSubject
Mats Lindqvist

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Historical and Contemporary Studies
Ethnology

Research area for doctoral studies

Historical Studies

Huddinge : Södertörns högskola, 2017. (Förvaltningsakademin ; 9)

För personer med funktionsnedsättningar är chanserna att få och behålla en anställning betydligt sämre än för befolkningen i allmänhet.Under 2015 initierade Sveriges Kommuner och Landsting ett nätverk av kommuner som tillsammans har arbetat för att utveckla och organisera lokala projekt i syfte att förbättra förutsättningarna på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättningar. Samtidigt har satsningen syftat till att förbättra möjligheterna till framtida kompetensförsörjning inom välfärdens organisationer, ett rekryteringsbehov som kommit att bli en allt viktigare fråga på senare år. I denna rapport har utvecklingsarbetet följts i fyra kommuner som deltagit i nätverket.

AuthorPublishing yearSubject
Daniel Castillo

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

Academy of Public AdministrationSchool of Social Sciences

-


Research area for doctoral studies

-

In: Shaping Social Enterprise. : Emerald Group Publishing Limited, 2017. -.

AuthorPublishing yearSubject
Malin Gawell

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Social Sciences

-


Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: Medizintourismus. Paderborn : IFB Verlag Deutsche Sprache, 2017. 251-287.

AuthorPublishing yearSubject
Erik Borg

Kjell Ljungbo


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Social Sciences

-


Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: Medizintourismus. Paderborn : IFB Verlag Deutsche Sprache, 2017. 213-250.

AuthorPublishing yearSubject
Erik Borg

Kjell Ljungbo


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Social Sciences

-


Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Huddinge : Södertörns högskola, 2017.

How should we understand post-war art? How were issues of cultural transfer and curatorial strategies dealt with in the extended 1960s – the era of pop?Art in Transfer in the Era of Pop juxtaposes issues and contexts approaching the concept and reception of Pop Art. Contributors from Europe and beyond weave a web that resists the notion of universialism, adding to art historian Piotr Piotrowski’s “horizontal” art history. This volume avoids the historiographic stance where the US—Europe relationship appears to be a one-way affair. Instead, the reader is drawn into the history of the circulation and cross-pollination of ideas, the aesthetic practices and the various contexts that influenced them.

AuthorPublishing yearSubject
Annika Öhrner

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Art History

Research area for doctoral studies

-

In: Art in Transfer in the Era of Pop. Huddinge : Södertörns högskola, 2017. 215-237.

AuthorPublishing yearSubject
Oscar Svanelid

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

CBEESSchool of Culture and Education
Art History

Research area for doctoral studies

-

In: Art in Transfer in the Era of Pop. Huddinge : Södertörns högskola, 2017. 265-287.

AuthorPublishing yearSubject
Katarina Macleod

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Art History

Research area for doctoral studies

-

In: Art in Transfer in the Era of Pop. Huddinge : Södertörns högskola, 2017. 127-159.

AuthorPublishing yearSubject
Annika Öhrner

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Art History

Research area for doctoral studies

-

In: Art in Transfer in the Era of Pop. Huddinge : Södertörns högskola, 2017. 9-20.

AuthorPublishing yearSubject
Annika Öhrner

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Art History

Research area for doctoral studies

-

Labor history 2017, 58 (1): 67-90.

This paper discusses how recruitment practices have changed over time. Networks and contacts are more important today for labor market entry than was the case in the latter half of the twentieth century. There may be two explanations for this: the short-run explanation and the long-run explanation. The short-run explanation derives from fluctuations in unemployment. When unemployment is high, competition for every vacancy is tougher and networks become more important for the job seeker. This has been the case in Sweden since 1991, when unemployment increased to new levels not experienced since the 1930s. In the long run, there has been a change in recruitment practices due to institutional change. A clear pattern is that the importance of social networks has increased, while the significance of public institutions (i.e. the Public Employment Service) has decreased.

AuthorPublishing yearSubject

P. Håkansson

Caroline Tovatt


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Social Sciences
Social Work

Research area for doctoral studies

-

Revue Internationale de droit des données et du numérique 2017, : -.

AuthorPublishing yearSubject
Patricia Jonason

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Social Sciences
Public Law

Research area for doctoral studies

-

Revue Droit et Societe 2017, : -.

AuthorPublishing yearSubject
Patricia Jonason

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Social Sciences
Public Law

Research area for doctoral studies

-

In: La responsabilité de la puissance publique en droit comparé. Paris : Société de Législation comparée, 2017. 117-146.

AuthorPublishing yearSubject
Patricia Jonason

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Social Sciences
Public Law

Research area for doctoral studies

-

In: The Walls between Conflict and Peace. Leiden : Brill Academic Publishers, 2017. 263-293.

AuthorPublishing yearSubject
Thomas Lundén

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2017

School/Centre

CBEES

-


Research area for doctoral studies

-

In: Art in Transfer in the Era of Pop. Huddinge : Södertörns högskola, 2017. 289-319.

AuthorPublishing yearSubject
Håkan Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Art History

Research area for doctoral studies

-

In: A Cultural History of the Avant-Garde in the Nordic Countries, Vol. 4, 1975-2000. : Rodopi, 2017. -.

AuthorPublishing yearSubject
Håkan Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Art History

Research area for doctoral studies

-

Architecture and Culture 2017, 5 (2): -.

AuthorPublishing yearSubject

Tor Lindstrand

Håkan Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Art History

Research area for doctoral studies

-

In: Medizinturismus. Paderborn : IFB-Verlag Deutsche Sprache GmbH, 2017. -.

AuthorPublishing yearSubject
Karl Gratzer

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

-

Journal of Tourism Futures 2017, : -.

The aim of the study is to examine the urban tourism from a Swedish perspective. The study focuses on the tourism system and tries to find out how it operates now and how it might change in the future. Furthermore, the study investigates the possibility for cooperation between tourism firms and how that will develop. If there will be a change within the tourism system, will tourist companies be prepared for new trends? How does the tourist industry, in Sweden, use the concept 'urban tourism'?How will the tourist industry manage the transition into the future?

AuthorPublishing yearSubject
Anders Steene

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies
Tourism Studies

Research area for doctoral studies

-

Science of the Total Environment 2017, 574 : 1492-1501.

Contemporary approaches to environmental research are calling for a type of scientific inquiry that is able to bring together the natural and social sciences. This with the aim to advance our understanding of environmental issues and produce synthetic and actionable knowledge meant to address these. Yet, interdisciplinarity research of this type is a demanding and challenging pursuit; many have shown that in certain thematic areas and geographic regions practice falls behind discourse. We bring together ideas about interdisciplinary research collaborations (after Patricia L. Rosenfield) and interdisciplinary epistemic synthesis (after Julie T. Klein) that are used to analyse a sample of research projects funded (from 2006 to 2013) by the Slovene Research Agency. We triangulated interview data (with principal investigators) with document analysis and integrated these with other secondary data. Our results suggest for the sample of environmental projects to be interdisciplinary in a narrow sense, this prevalently within natural and life sciences with little input from the humanities and social sciences. Also, the results obtained suggest that environmental research with unambiguous problem solving objectives is preferred over research with a high degree of abstraction, as involved in theoretical and conceptual work.

AuthorPublishing yearSubject

Dušan Alašević

Romina Rodela

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2017

School/Centre

School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies
Environmental Science

Research area for doctoral studies

-

Party Politics 2017, 23 (1): 55-65.

The question of how party leaders are selected has recently, and belatedly, come under systematic comparative scrutiny. If it is the location of intra-party power that interests us, however, it might be that some of the more observable indicators in such processes, such as the identity of the selectorate, are not actually the most revealing ones. Using a delegation perspective, we thus present a framework for analysing prior steps in leader selection and relate it to various ideal-typical constellations of intra-party power. The framework encompasses, first, what we call precursory delegation, with focus especially on an agent that, formally or informally, manages the selection process before it reaches the selectorate. Second, the framework takes account of the degree to which the process is managed rather than left open to free competition between leader candidates. We illustrate the framework primarily with instances of leader selection in two Swedish parties.

AuthorPublishing yearSubject

Niklas Bolin

Nicholas Aylott

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Social Sciences
Political Science

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: Access to Information. Heidelberg : Springer, 2017. -.

AuthorPublishing yearSubject
Patricia Jonason

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Social Sciences
Public Law

Research area for doctoral studies

-

Journal of Further and Higher Education 2017, 41 (1): 1-15.

The value and importance of lectures in higher education is part of a modern education discourse worldwide. This study aims to estimate the importance of lectures for prospective teachers of kindergarten, preschool and early primary school. We analysed academic achievements of prospective teachers who had either mandatorily or voluntarily attended lectures in the subject of teaching and learning mathematics. Students’ examination grades in a maths course with mandatory or voluntary lecture attendance were analysed with a logistic model testing the association between lecture attendance requirement and grades. We show that mandatory lecture attendance (1) more than double the odds of students receiving a pass grade when their situated and tacit knowledge was examined and (2) quadrupled the odds of students achieving the highest grade (pass with distinction) when both their understanding of elementary mathematics and their situated and tacit knowledge of teaching and learning mathematics were examined. Our study provides evidence for a significant positive role of lecture attendance for students acquiring skills in Teaching and Learning Mathematics. While attending lectures students receive situated tacit knowledge of the subject which is otherwise difficult, if not impossible, for them to obtain in a different way. The observed improvement may have an additional positive effect in being a step towards overcoming a maths anxiety, which is otherwise relatively common among prospective teachers.

AuthorPublishing yearSubject
Christina BergmanAlla EricsonPatrik Dinnétz

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and EducationSchool of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies
Environmental ScienceSwedish

Research area for doctoral studies

-

Stockholm : Bokförlaget Faethon, 2016.

AuthorPublishing yearSubject
Sven-Olov Wallenstein

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Philosophy

Research area for doctoral studies

-

Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2016.

AuthorPublishing yearSubject

Sebastian Kubitschko

Anne Kaun

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

Nordicom Information 2016, 38 (3): 41-55.

The article proposes that social media platforms enable large volumes of user-driven circulation of media content, and argues for a combination of qualitative and quantitative considerations when analysing data from such platforms. Issues of context are vital; context must be understood both qualitatively (cultural setting) and quantitatively (statistical reference points for comparison). The authors emphasise that the possibilities of ‘big data’ should not tilt analyses so that sensitivities to subtler meanings are lost. By examining a recent research project of our own, examples are given of how topological network analysis can be successfully combined with close readings of strategically selected parts of the data and how, by doing so, context shifts can be identified that increase the reliability of the analysis. Consequently, it is recommended that mere number crunching is not enough, and that questions of ‘how,’ ‘why,’ and ‘whether’ are required in order to understand the phenomena in their societal settings. 

AuthorPublishing yearSubject

Johan Hammarlund

Jonas Andersson Schwarz

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

In: Förändringsperspektiv på äldreomsorg. Malmö : Gleerups Utbildning AB, 2016. 61-71.

AuthorPublishing yearSubject
Magdalena Elmersjö

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

-

-


Research area for doctoral studies

-

Baltic Worlds 2016, IX (4): 95-96.

AuthorPublishing yearSubject
Thomas Lundén

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

CBEES

-


Research area for doctoral studies

-

Aiolos 2016, 20 (55): 99-114, 139-143.

AuthorPublishing yearSubject
Sven-Olov Wallenstein

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Philosophy

Research area for doctoral studies

-

In: Conference proceedings. Padova : Libreria Universitaria.

According to the Swedish curriculum for primary school it is important in science subjects to develop skills to observe, to describe the observations and to put them into a theoretical framework already starting year 1–3.Thus, it may be important for the teacher not only to be accustomed to the methods of observing but also to be an expert on using these observations in order to design teaching situations where these skills may be developed.Here we present a study where 25 pre-service primary school teacher students at the beginning of a 20 weeks course established a relation to a study site focused on ecological questions. The task during the first week of that course was to observe and describe two habitats in the field and suggest what abiotic and biotic factors that had shaped the variation focussing at competition as an important ecological factor. In order to connect those ecological aspects with evolutionary aspects, specimen of the common species in the two habitats were collected and brought to the lab where the students constructed phenetic trees based on morphology but also on ecologically relevant properties like roots/no roots, expecting the set-up to awake evolutionary reflection. A main goal with this week was to give the students tools to investigate nature – to observe and describe patterns and to explain them by observing abiotic and biotic variation and evolutionary features and limitations.Later during the course we created other, often not obviously similar, situations where the students had the opportunity to use the experiences of this first training week. We used open questions for reflections and examinations in order to get written material to assess the development of the skills.We found notable personal development in most students and a greater awareness about the importance of personal cognitive activities in order to create better understanding and ability to use achieved knowledge in different situations.

AuthorPublishing yearSubject
Jan-Eric MattssonAnn Mutvei BerrezMikael Lönn

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies
Biology

Research area for doctoral studies

-

In: Conference proceedings. Fitenze : Libreria Universitaria.

“This is hard to understand as you can’t see the forces” exclaimed a student during a science course. Basic concepts in physics like force, energy, power are difficult to observe. Usually we often only make conclusions about their existence out of the resulting effects of their appearances. In addition, the use of similar words in other contexts, sometimes metaphorically, sometimes with other meaning, make the situation even worse. In science courses for pre-service primary school teacher students we have tried to design learning situations where students get personal experiences of the world behind the concepts described in words.Thus, we designed situations when the students themselves were subjected to different forces or had the opportunity to observe the effects of forces. They wrote reflections on their experiences and we discussed these together in order to get used to how to describe and explain these type of experiences.The learning outcome was assessed by analyses of written reflections of experiences from different attractions of an amusement park. One of the main outcomes of these reflections were the differences in the observations of the students. Often they had to do several rides to observe the forces they were subjected to. They also found differences in their personal ability to identify the forces. Some students were better in observing some of the forces than the others.Thus, the participation in one activity with the aim of observing something does not necessarily lead to similar observations of other participants. Previous experiences seem to affect the observations so forces in some directions may be regarded as more powerful or easier to identify by some persons than others. This may be a general characteristic of observations in common situations. In that case this may be one explanation why, e.g., students have different focus in the classroom and learn other things than those intended by the teacher.

AuthorPublishing yearSubject
Jan-Eric MattssonAnn Mutvei Berrez

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies
Biology

Research area for doctoral studies

-

In: Electronic Proceedings of the ESERA 2015 Conference . Helsinki : University of Helsinki.

The curriculum for primary school in Sweden articulates the contextual dependence of concepts used in science. The students’ ability in different situations to use the knowledge achieved makes it important to understand differences in the meaning of words in different contexts in order to avoid conflicts between the intentions of the writer and the interpretation of the reader. The theory of conceptual profiles takes into account the variation in classrooms, which is common in Sweden, and promotes the teacher to achieve better communication. In the workshop the diversity of participants’ backgrounds made it possible to study the importance of mother tongue for conceptual understanding. Thus, the workshop was focused on two questions: 1) What influence does the mother tongue have on understanding and communicating science concepts? 2) Will these influences (if present) affect student communication and assessment? Learning by doing filled the major part of the workshop with opportunities for discussion, sharing ideas, and suggestions for further development. Participants were given assignments to assess students’ answers in biology, physics, and chemistry. Assessments were based on performance criteria of students’ use of concepts to describe processes in different contexts. Our results indicate that mother tongue is important for conceptual understanding while academic traditions seem to be important in assessment.

AuthorPublishing yearSubject
Jan-Eric MattssonAnn Mutvei Berrez

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies
Biology

Research area for doctoral studies

-

In: Electronic Proceedings of the ESERA 2015 Conference. Helsinki : University of Helsinki.

As academic organisers and teachers with different positions teacher training programs at Södertörn University we have had the opportunity to develop and assess different types of pedagogic activities and use, e.g., the 4 R´s proposed by Doll, recursion, relations, richness, and rigor in assessments. Here pre-service teacher student reflections assessed by use of the 4R’s are compared with other texts by the same students in order to assess the quality of their understanding of evolutionary theory. Written performances of biology students are also compared with those of pre-service teacher students in order to reveal differences in the use of scientific concepts between the groups. Analysis of student performances show a relation between the use of the 4R’s, and the use of scientific concepts. Analyses of texts by students in evolution theory show a relatively low use of scientific concepts often regarded as important in scientific text. This may be explained by students’ good skills in giving scientific explanations in every-day language. Teacher students used more biological and evolutionary concepts compared to biology students. The emphasis on the use of concepts, especially in school, may be exaggerated. Professional biologists have to communicate with people outside the scientific community but teachers often cares about a strict scientific language. This is also found here where teacher students use the concepts to a larger extent than biology students. School biology should focus on the basic processes of organic evolution as the foundation of all teaching in order to enhance the students’ deeper understanding.

AuthorPublishing yearSubject
Jan-Eric MattssonAnn Mutvei Berrez

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies
Biology

Research area for doctoral studies

-

In: Electronic Proceedings of the ESERA 2015 Conference. Helsinki : University of Helsinki.

The Swedish Schools Inspectorate (2012) made an evaluation of the quality in science teaching in year 1–3 in the Swedish compulsory school. Large differences were found among the 30 schools studied. Often teaching only consisted of mediating facts or experiments made by the teacher. The students rarely got an opportunity to learn through systematic investigations. Less than 60% of the lessons observed involved activities were the students to large extent met scientific methods. Also, good examples were found in schools were the teachers consciously let the students make hypotheses about what will happen in an experiment. In many schools the teacher use readymade teaching packages. Generally, they consist of instructions for how series of lessons with different themes may be planned and performed by using the material included. Some of the packages also include education of the teachers. According to the School Inspectorate teachers without education in science claim that with help of the packages they have been able to teach in all areas of school science. Teachers sometime use the packages as inspiration, but chose other methods for their teaching. The purpose of this study was to examine how students in primary school use concepts and to study their conceptual development during two sequences of lessons, primarily based on the student’s own documentations. Written diaries and reports of the students were analysed in order to construct their conceptual profiles and to follow their development. The assessment of the performances in relation to the knowledge requirement evaluated students ability to discuss simple questions concerning chemical processes, plan simple experiments and formulate simple question. The study shows that observations, discussions, and written documentation of simple experiments promotes conceptual development.

AuthorPublishing yearSubject

Fatma Ceken

Jan-Eric MattssonAnn Mutvei Berrez

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies
Biology

Research area for doctoral studies

-

In: Biskop Brasks måltider. Stockholm : Bokförlaget Atlantis, 2016. 9-15.

AuthorPublishing yearSubject

Magnus Gröntoft

Madeleine Bonow

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies
Environmental Science

Research area for doctoral studies

Historical Studies

In: Biskop Brasks måltider. Stockholm : Bokförlaget Atlantis, 2016. 266-284.

AuthorPublishing yearSubject

Ingvar Svanberg

Madeleine Bonow

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2016

School/Centre

School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies
Environmental Science

Research area for doctoral studies

Historical Studies

In: Ukraina och informationskriget. Karlstad : Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), 2016. 33-58.

AuthorPublishing yearSubject
Jöran Hök

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Social Sciences
Journalism

Research area for doctoral studies

-

In: Ukraina och informationskriget. Karlstad : Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), 2016. 243-267.

AuthorPublishing yearSubject
Gunnar NygrenJöran Hök

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Social Sciences
Journalism

Research area for doctoral studies

-

In: Ukraina och informationskriget. Karlstad : Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), 2016. 223-240.

AuthorPublishing yearSubject
Gunnar Nygren

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Social Sciences
Journalism

Research area for doctoral studies

-

In: Ukraina och informationskriget. Karlstad : Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), 2016. 161-189.

AuthorPublishing yearSubject
Gunnar Nygren

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Social Sciences
Journalism

Research area for doctoral studies

-

In: Ukraina och informationskriget. Karlstad : Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), 2016. 17-30.

AuthorPublishing yearSubject
Gunnar Nygren

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Social Sciences
Journalism

Research area for doctoral studies

-