Om Södertörns högskola

Studenter utanför Södertörns högskolas huvudentréSödertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. Campusområdet ligger i Flemingsberg, 19 minuter med pendeltåg från Stockholms central.

Vi har 11 000 studenter och erbjuder cirka 70 program och 250 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Vi erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet.

Hos oss blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.

Publikationskommittén

Publikationskommittén har till syfte att stödja publicering av kvalitativt högtstående forskning utförd av högskolans forskare och lärare.

Under Högskolans skriftserier kan du se de senast publicerade verken i högskolans serier.
 

För en översikt av högskolans serier, laddar ner "Vad läser du"
Vad läser du.pdf 

 

Datum för kommande möten i vår 2019: 30 januari, 20 februari, 27 mars, 24 april,  22 maj och 26 juni.

För upphandlade språkgranskningstjänster besök avropa.se.

Ansökningstyper:

1. Publicering av ett manus i en av serierna som Publikationskommittén ansvarar för, t.ex., Södertörn Academic Studies.

 • skicka in en kopia av ett färdigt manus minst en månad innan nästkommande kommittémöte
 • skicka in en synopsis

2. Språkgranskning av en artikel (skickas in minst 10 dagar innan nästkommande kommittémöte)

 • skicka in en kopia av artikeln
 • skicka in en offert för granskningsarbetet*
 • skicka in en avsiktsförklaring från ansvarig utgivare, t.ex., redaktören på tidskriften där artikeln har antagits
 • undersöka möjligheten att ge ut artikeln Open Access antingen omgående eller efter en embargoperiod (t.ex. 6 månader)

3. Publicering av ett manus på förlag (ett publicerings-/tryckbidrag)

 • skicka in en kopia av ett färdigt manus minst en månad innan nästkommande kommittémöte
 • skicka in en synopsis
 • skicka in en avsiktsförklaring från ansvarig utgivare, t.ex., förlaget där manuset har antagits
 • undersöka möjligheten att ge ut artikeln Open Access antingen omgående eller efter en embargoperiod (t.ex. 6 månader)
 • skicka in en produktionsbudget från förlaget

OBS: ovriga ansökningar bör diskuteras i förväg med kommitténs sekreterare och skickas in minst 7 dagar innan nästkommande möte.

Kommitténs uppdrag är att:

 • stödja högskolans forskare och lärare att publicera forskningsresultat av hög kvalitet.
 • ansvara för att skrifter publicerade i högskolans namn håller hög kvalitet.
 • besluta om vilka publikationer som kan publiceras i SAS och andra skriftserier.
 • främja forskares publiceringar i sådana tidskrifter att publiceringen leder till ökad tilldelning av forskningsresurser.
 • besluta om publiceringsbidrag.
 • informera om strategisk publicering.
 • utgöra en referensgrupp för högskolans publikationsdatabas (DiVA) och se över att databasen innehar god kvalitet.

Arbetsordning publikationskommittén.pdf

 Böcker en annan humanioraPublikationskommittén ansvarar för dessa fyra serier:


Södertörn Academic Studies består i huvudsak av monografier och antologier som presenterar slutgiltiga forskningsresultat från projekt vid Södertörns högskola. Serien är öppen för alla forskningsfält och discipliner, men då en stor del av forskningen vid Södertörns högskola berör Östersjöområdet tar serien i stor utsträckning upp den sociala, politiska, ekonomiska och kulturella utvecklingen i länderna kring Östersjön.

Utöver dessa finns ett antal serier som är knutna till specifika ämnen eller centrumbildningar, som av Publikationskommittén beviljats tillstånd att starta en serie. 

Publikationskommittén användar sig av Kriterium som arbetar med granskning (peer-review) av
monografier och antologier. För mer information kring Kriterium projektet läs Kriterium.pdf.

Creative Commons licenser

Södertörns högskola uppmuntrar alla bidragsgivare, författare och redaktörer att publicera deras verk med en Creative Commons licens så att verken kan användas fritt och lagligt av andra som en del av
högskolans önskelmål för Open Access (öppen tillgänglighet) publicering.

Publikationskommittén består av:

 • Mikael Lönnborg, professor vid institutionen för samhällsvetenskaper
 • Anders Green, lektor vid Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik
 • Joakim Ekman, professor vid CBEES (ordförande)
 • Jonas Gilbert, bibliotekschef
 • Jenny Gunarsson Payne, docent vid institutionen för historia och samtidsstudier (viceordförande)
 • Fredrik Stiernstedt, lektor vid Institutionen för kultur och lärande (och CBEES)
 • Per Ledin, professor vid institutionen för kultur och lärande
 • Liisa Sömersalu, (doktorandrepresentant), institutionen för kultur och lärande

 * Publikationskommittén hänvisar alltid till ramavtalen på avropa.se i frågan om upphandlade översättnings- och språkgranskningstjänster.

 

Jonathan Robson (Publikationskommitténs sekreterare)
Tel: 08-608 50 59
E-post: publications@sh.se

 

 

 

 

 

 

X