Forskare

Böcker.Här har vi samlat information som du som forskare kan ha särskild nytta av. På bibliotekets startsida hittar du fler tjänster och mer information om vår service.

Referenshanteringssystem

Det finns flera program som underlättar hantering av referenser i skrivprocessens olika faser: insamling av information, skrivande och publicering. Biblioteket ger introduktioner och stöd i två av dessa program, EndNote och RefWorks.

Gemensamt för programmen är att du skapar en databas för dina referenser. I databasen är referenserna sökbara och kan kompletteras med egna nyckelord och anmärkningar. I databasen kan du kan enkelt organisera referenserna för att underlätta ditt arbete.

Boka en individuell handledning om referenshantering.

Maria Hermansson
Tel: 08-608 46 04
E-post: maria.hermansson@sh.se

När du sedan skriver kan du infoga referenserna i texten genom att hämta dem från din databas. Om text flyttas i dokumentet följer referenserna med och referenslistan anpassar sig hela tiden till förändringarna. Referenser och texthänvisningar kan sedan automatiskt utformas enligt de krav som förläggare eller tidskrifter har.