Forskare

Böcker.Här har vi samlat information som du som forskare kan ha särskild nytta av. På bibliotekets startsida hittar du fler tjänster och mer information om vår service.

Referenshanteringsprogram

Det finns flera program som underlättar hantering av referenser i skrivprocessens olika faser: insamling av information, skrivande och publicering. Biblioteket ger introduktioner och stöd i EndNote och RefWorks.

Introduktion i EndNote och RefWorks

Kontakt: Maria Hermansson
Tel: 08-608 46 04
E-post: maria.hermansson@sh.se

Gemensamt för programmen är att du skapar en databas för dina referenser. I databasen är referenserna sökbara och kan kompletteras med egna nyckelord och anmärkningar. I databasen kan du kan enkelt organisera referenserna för att underlätta ditt arbete.

När du skriver kan du infoga referenserna i texten genom att hämta dem från din databas. Om text flyttas i dokumentet följer referenserna med och referenslistan anpassar sig till förändringarna. Referenser och texthänvisningar kan sedan automatiskt utformas enligt de krav som förläggare eller tidskrifter har.

EndNote

EndNotes programvara måste installeras på din dator. Du beställer det via din institution.

Lär dig mer om EndNote.

EndNote Web

Webbversionen av EndNote är tillgänglig för studenter och personal vid högskolan. EndNote Web finns i ISI Web of Knowledge eller via myendnoteweb.com. För att skapa ett användarkonto så måste du befinna dig på campus, men sedan går det bra att använda EndNote hemifrån.

Lär dig mer med hjälp av EndNote Web training. Introduktionsfilmen är tio minuter. Det finns även en FAQ. Umeå universitetsbibliotek har lagt svenskt tal på introduktionsfilmerna och har skrivit en svensk guide.

RefWorks

RefWorks är ett webbaserat verktyg som är tillgängligt för studenter och personal vid högskolan. Programmet är tillgängligt utanför campus via bibliotekets webbplats. RefWorks inloggningssida.

Lär dig mer med hjälp av RefWorks tutorials.