Forskare

Böcker.Här har vi samlat information som du som forskare kan ha särskild nytta av. På bibliotekets startsida hittar du fler tjänster och mer information om vår service.

Referenshanteringsprogram

Det finns flera program som underlättar hantering av referenser i skrivprocessens olika faser: insamling av information, skrivande och publicering. Biblioteket ger introduktioner och stöd i EndNote och RefWorks.

Introduktion i EndNote och RefWorks

Kontakt: Maria Hermansson
Tel: 08-608 46 04
E-post: maria.hermansson@sh.se

Gemensamt för programmen är att du skapar en databas för dina referenser. I databasen är referenserna sökbara och kan kompletteras med egna nyckelord och anmärkningar. I databasen kan du kan enkelt organisera referenserna för att underlätta ditt arbete.

När du skriver kan du infoga referenserna i texten genom att hämta dem från din databas. Om text flyttas i dokumentet följer referenserna med och referenslistan anpassar sig till förändringarna. Referenser och texthänvisningar kan sedan automatiskt utformas enligt de krav som förläggare eller tidskrifter har.

EndNote

EndNotes programvara måste installeras på din dator. Som personal på Södertörns högskola beställer du det via din institution.

Lär dig mer om EndNote.

EndNote Basic

Webbversionen av EndNote är fritt tillgänglig för studenter och personal på SH och RKH. EndNote Basic finns tillgänglig via "Fler resurser A-Ö" på bibliotekets webbplats.

Lär dig mer om EndNote Basic.

RefWorks

RefWorks är ett webbaserat verktyg som är tillgängligt för studenter och personal på SH och RKH. Programmet är tillgängligt via "Fler resurser A-Ö" på bibliotekets webbplats. 

Lär dig mer om RefWorks.