Studieinformation

Studenter.

Välkommen till Södertörns högskola! Vi vill ge dig som student bästa möjliga service och stöd under dina studier. Här har vi samlat information som du kan behöva under studietiden.

Vi berättar om campusområdet, vad du behöver känna till när du ska skriva tentor och hur du i slutet av dina studier ansöker om examen. Ett avsnitt riktar sig till dig som funderar på att studera utomlands. Du kan dessutom läsa om hur vi arbetar för att du ska ha bra förutsättningar för att lyckas med dina studier, till exempel via våra studie- och karriärvägledare, högskolans informationstjänst Studentservice, Studieverkstan och Studenthälsan. Om du inte hittar svaret på dina frågor här, är du varmt välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter till dessa och många fler hittar du nedan under fliken Vägledning och stöd. Letar du efter en utbildning? Hitta din utbildning på sh.se/utbildning.

Regler för salsskrivning

För salsskrivningar tillämpas Södertörns högskolas Regler för salsskrivning (dnr 972/44/2011). Ordningsreglerna är till för att alla studenter ska bli lika och rättvist behandlade. Det är viktigt att du som student har god kännedom om ordningsreglerna.

Vid en salsskrivning måste studenterna alltid följa reglerna för salsskrivning och skrivvärdarnas instruktioner. En student som undrar över något ska kontakta ansvarig skrivvärd. En student som bryter mot reglerna för salsskrivning riskerar att anmälas till disciplinnämnden. En disciplinanmälan kan lämnas utan åtgärd eller resultera i en varning eller avstängning från studierna i upp till sex månader enligt högskoleförordningen, kapitel 10.

Ordningsreglerna kan läsas som pdf-fil i  Regler salsskrivning.pdf (2 sidor, 61 kB) eller som löpande text nedan.  

1. Obligatorisk anmälan till salsskrivning

Anmälan till salsskrivning är obligatorisk. Studenten ska anmäla sig via Ladok på Webb (LPW). Anmälningsperioden startar tre veckor före och slutar en vecka före salsskrivningen. Vid skrivsalen kontrollerar skrivvärd att studenten har anmält sig. Student som inte har anmält sig får inte delta i salsskrivningen.

2. Identitetskontroll

Studenten ska identifiera sig med SH-kort eller giltig id-handling* vid inpassering till skrivsalen. Student utan SH-kort eller giltig id-handling släpps inte in i skrivsalen och får inte genomföra salsskrivningen. SH-kort eller id-handling ska förvaras på skrivplatsen under skrivtiden.

3. Skrivsalen stängs när skrivtiden börjar

Skrivvärdarna stänger skrivsalen när skrivtiden börjar och därefter släpps inga studenter in.

4. Tystnad och ordning

Inne i skrivsalen ska tystnad och ordning råda. Under pågående salsskrivning får studenter inte prata eller på annat sätt kommunicera med andra än skrivvärdar samt lärare som befinner sig i skrivsalen.

5. Skrivplatsen

Studenten ska sitta på anvisad skrivplats. Väskor, ytterkläder och personliga tillhörigheter får inte förvaras på, under eller vid skrivplatsen utan ska placeras enligt skrivvärds instruktion. Till personliga tillhörigheter räknas till exempel studiematerial, anteckningspapper, mobiltelefon och annan elektronisk utrustning, pennskrin, glasögonfodral och plånbok. Följande får finnas på bordet:

  • SH-kort eller id-handling*
  • Pennor, radergummi, pennvässare, linjal och liknande, men inget pennskrin
  • Hjälpmedel som är tillåtet för aktuell salsskrivning
  • Material som skrivvärdarna har delat ut
  • Nyckel till värdefack
  • Lapp med anonym kod
  • Mediciner, öronproppar och glasögon utan fodral
  • Förtäring – dryck, smörgås, frukt med mera – utan skrymmande förpackningar
  • Snusdosa

Ingenting får placeras på golvet vid skrivplatsen.

6. Mobiltelefoner och annan elektronisk utrustning

Under skrivtiden får studenten inte ha mobiltelefon eller annan elektronisk utrustning på sig eller med vid skrivplatsen. Mobiltelefon och alarm ska vara helt avstängda under skrivtiden. Studenten får inte ta med sig mobiltelefon eller annan elektronisk utrustning in på toaletten.

7. Instruktioner

Instruktioner från lärare och skrivvärdar ska följas.

8. Toalettbesök

Studenten får inte ta med sig otillåtet hjälpmedel in på toaletten, exempelvis mobiltelefon eller anteckningspapper. Om studenten är osäker på vad som räknas som otillåtet hjälpmedel ska skrivvärd kontaktas före toalettbesöket. Studenten ska notera toalettbesök på en toalettlista märkt med kursens namn.

9. Byte av skrivplats

Studenten får inte byta skrivplats utan att först kontakta en skrivvärd. Godtagbart skäl för byte av skrivplats är exempelvis drag och besvärande motljus.

10. Kod och dagens datum på svarsblad

Studenten ska skriva kod och dagens datum på tentamensomslaget och samtliga svarsblad. Detta ska ske före skrivtidens slut.

11. Inlämning av tenta

Studenten får inte lämna in sin tenta förrän 15 minuter av skrivtiden har gått. Vid skrivtidens slut måste studenten sluta skriva. Om studenten inte slutar skriva rapporteras detta till examinator. Studenten ska lämna in sin tenta till skrivvärd. Inlämning av så kallad blank tenta sker på samma sätt. Studenten ska visa upp SH-kort eller id-handling vid inlämning av sin tenta. Vid en eventuell kö till inlämningen gäller samma regler som under skrivtiden.

12. Vid en anmälan till disciplinnämnden

Om skrivvärdarna misstänker att en student till exempel har använt otillåtet hjälpmedel under skrivningen eller har stört ordningen anmäls studenten till disciplinnämnden. Ansvarig skrivvärd informerar studenten om anmälan.

* Giltig id-handling är körkort, postens och bankernas id-kort, pass, nationellt id-kort samt SIS-godkänt id-kort eller tjänstekort. Id-handling ska ha aktuell giltighetstid. Som giltig id-handling räknas även en högst tre månader gammal polisanmälan som visar att studentens id-handling är stulen eller förlorad.