Södertörns högskolebibliotek

Tre studenter sitter tillsammans vid ett bord i biblioteket och pluggar med dator och böcker.

 

Röster om biblioteket

Ungefär 3000 personer besöker varje vardag biblioteket. Vi har öppet för alla, men i första hand finns vi till för studenter och personal vid SH och RKH. Här presenteras olika "röster" om biblioteket. Klicka dig vidare för att läsa mer.

Gustav Amberg står vid stort glasfönster inne i biblioteket och blickar ut.


Gustav Amberg, rektor


- Byggnaden är fantastisk också utanpå. En spännande symbol och landmärke.

Oskar Wiik, ordförande för Södertörns högskolas studentkår SöderS verksamhetsåret 2016-2017.


 Oskar Wiik, kårordförande


- Jag rekommenderar starkt studieverkstan- till såväl nya som rutinerade studenter.

 

Studenten Anna. 


Anna Gregor, student


- Eftersom jag har dyslexi betyder bibliotekets
stöd väldigt mycket för mig.


Studenten Aurora.


Aurora Brännström, student


- Ett plus är såklart om biblioteket är lugnt och skönt också vad gäller ljudnivå och val av möbler.


Studenten Joakim. 


Joakim Nilsson, student


- Jag vet att många gillar Studieverkstan (...)


Studenten Juan Carlos. 


Juan Carlos Benítez, student


- (...) tysta läsesalen är en favorit för mig.


Studenten Oskar. 


Oskar Sundberg, student


-  Personalen är väldigt behjälpliga (...)Studenten Annie. 


Annie Wernersson, student


-  Jag älskar att studiemiljöerna är så olika (...)