Studieinformation

Studenter.

Välkommen till Södertörns högskola! Vi vill ge dig som student bästa möjliga service och stöd under dina studier. Här har vi samlat information som du kan behöva under studietiden.

Vi berättar om campusområdet, vad du behöver känna till när du ska skriva tentor och hur du i slutet av dina studier ansöker om examen. Ett avsnitt riktar sig till dig som funderar på att studera utomlands. Du kan dessutom läsa om hur vi arbetar för att du ska ha bra förutsättningar för att lyckas med dina studier, till exempel via våra studie- och karriärvägledare, högskolans informationstjänst Studentservice, Studieverkstan och Studenthälsan. Om du inte hittar svaret på dina frågor här, är du varmt välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter till dessa och många fler hittar du nedan under fliken Vägledning och stöd. Letar du efter en utbildning? Hitta din utbildning på sh.se/utbildning.

Hur ansöker jag om stöd?

För att få stöd i studierna, måste du ansöka om detta och bifoga intyg på din diagnos/funktionsnedsättning (vid pågående utredningar kan du ha möjlighet till villkorat stöd, du bifogar då intyg på pågående utredning). Du gör din ansökan i Nais, ett ansökningssystem för särskilt stöd i studiesituationen.

Ansökan

För att ansöka om stöd i studiesituationen går du in på Nais och ansöker. Här är länken: Ansökan om stöd i studiesituationen

Läs kursplanen

Se till att informera dig själv om de kurser och program du är intresserad av. Samtliga kursplaner finns på www.sh.se  Du kan också kontakta studie- och karriärvägledningen på studier.karriar@sh.se  i god tid innan sista ansökningsdag, för att höra mer om kursinnehåll, examinationsformer och lärandemål. I kursplanen för kursen eller programmet du är intresserad av, kan du läsa mer om vilka krav och villkor som är beslutade.

Vid behov av tolk eller mer omfattande anpassningar

Om du är beroende av teckenspråkstolk eller tror att dina studier kräver mer omfattande förberedelser av annat slag bör du kontakta högskolan senast i samband med din ansökan. Vissa anpassningar av den fysiska miljön är av praktiska skäl tidskrävande (för kontaktuppgifter se nedan).

Intyg på varaktig funktionsnedsättning

Observera att samordnaren behöver se ett intyg från läkare/specialist som styrker din funktionsnedsättning (vid ansökan om stöd vid pågående utredning behöver en sådan utredning styrkas med intyg). Detta för att kunna besluta om och diskutera möjliga stödåtgärder. Tillsammans med samordnaren diskuterar du olika stöd i studierna. Samordnaren har tystnadsplikt och är den enda på skolan som kan se din specifika funktionsvariation.

Intyg från samordnaren

Efter en första kontakt med samordnaren får du ett intyg som du vid behov kan använda inom högskolan, i din kontakt med lärare och andra berörda. Intyget hänvisar till diskrimineringslagen samt visar att du har en funktionsnedsättning (den är dock inte specificerad i intyget) och att du har diskuterat stöd i studierna med samordnaren.

Kontakten med lärare

Anpassningar inom ramen för själva undervisningen  kräver samråd med ansvariga lärare. Förbered dig på att behöva ta många kontakter på egen hand. Liksom studierna i övrigt är stödåtgärderna helt beroende av att du tar mycket eget ansvar. En god idé kan vara att kontakta kursansvarig lärare i samband med kursstarten.

Om du inte är i behov av anpassningar i själva undervisningen behöver du naturligtvis inte berätta om din funktionsnedsättning. Ett gott råd är emellertid att prata med dina lärare på ett tidigt stadium om du anar att din funktionsnedsättning kan påverka bedömningen av din studieprestation. Det kan spara mycket tid och förhindra onödiga missförstånd.

Studie- och karriärvägledare

Studie- och karriärvägledningen är ett bra stöd när du har funderingar runt din studiesituation. Vid behov av studie- och karriärvägledningssamtal, kontakta vägledarna via e-post:  studier.karriar@sh.se

Sekretess

Samordnaren av stöd för lika villkor, liksom studievägledare och studenthälsa, lyder under sekretesslagen och har tystnadsplikt. Även kontakter från dessa parters håll gentemot övriga högskolan som handlar om dig och din situation bygger på ditt samtycke. Observera att vissa av de stödinsatser som du kan ta del av gör det nödvändigt att föra en dialog med berörd personal inom högskolan. I känsliga ärenden kan det ibland vara befogat att ett samtycke sker skriftligen. 

Vill du komma i kontakt med samordnaren för stöd till studenter med funktionsnedsättning så mailar du funka@sh.se