Studieinformation

Studenter.

Välkommen till Södertörns högskola! Vi vill ge dig som student bästa möjliga service och stöd under dina studier. Här har vi samlat information som du kan behöva under studietiden.

Vi berättar om campusområdet, vad du behöver känna till när du ska skriva tentor och hur du i slutet av dina studier ansöker om examen. Ett avsnitt riktar sig till dig som funderar på att studera utomlands. Du kan dessutom läsa om hur vi arbetar för att du ska ha bra förutsättningar för att lyckas med dina studier, till exempel via våra studie- och karriärvägledare, högskolans informationstjänst Studentservice, Studieverkstan och Studenthälsan. Om du inte hittar svaret på dina frågor här, är du varmt välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter till dessa och många fler hittar du nedan under fliken Vägledning och stöd. Letar du efter en utbildning? Hitta din utbildning på sh.se/utbildning.

Säkerhet

Säkerhet på Södertörns högskola

Säkerhetsarbetet vid Södertörns högskola syftar till att skapa en trygg och säker miljö för studenter, anställda och besökare. Högskolan arbetar kontinuerligt med att förebygga och hantera oönskade händelser som t ex brand, inbrott, våld och hot.

Ansvaret för säkerheten vid Södertörns högskola följer det ordinarie verksamhetsansvaret. Rektor är naturligtvis ytterst ansvarig för säkerheten vid högskolan i stort medan prefekten har ett övergripande ansvar för de studenter som studerar på respektive institution. Prefekten har arbetsmiljöansvar för dig som student.

Oönskade händelser såsom brand, inbrott stölder, våld och hot mm går oftast att förebygga. Riskmedvetande bland studenter och personal är därför nyckeln till en trygg och säker högskolemiljö. Om du upptäcker något som kan påverka säkerheten vid högskolan ska du omedelbart rapportera detta till din institution till exempel kursansvarig, studievägledare eller till studerandeskyddsombudet. Du kan också vända dig till studentkåren eller till säkerhetschefen.

För din och andras säkerhet är det viktigt att du tänker på vissa saker:

  • Ta alltid brandlarm på allvar.
  • Ta reda på var närmaste nödutgång finns.
  • Dörr som är märkt "Branddörr" ska alltid vara stängd.
  • Använd inte hissen vid brand eller utrymningslarm.
  • Du får inte släppa in obehöriga i högskolans lokaler.

Rapportera gärna om du ser trasiga dörrar, hinder för branddörrar med mera till Campus- och IT-avdelningen. Telefon: 08-608 40 01, e-post: 4001@sh.se. Du kan också säga till i receptionen.