Om Södertörns högskola / Centrumbildningar

Samtidshistoriska institutet

Grafiskt element för Samtidshistoriska institutet Samtidshistoriska institutet är ett mångvetenskapligt forskningsinstitut vid Södertörns högskola. Här arbetar forskare med bakgrund i olika discipliner med forskning som på olika sätt rör den pågående historien.

Samtidshistoriska institutet arbetar för att

  • öppna perspektiv bakåt och framåt och därmed ge ökad konkretion och åskådlighet i den offentliga debatten.
  • undanröja missuppfattningar och motverka mytbildning
  •  samt fördjupa allmänhetens intresse för medborgerliga frågor och den politiska utvecklingen.

Vi är en levande forskningsmiljö med en omfattande publik seminarieverksamhet.

Samtidshistoriska frågor

Samtidshistoriska frågor är en skriftserie utgiven av Samtidshistoriska institutet. Serien innehåller vittnesseminarieutskrifter i redigerad form, forskarrapporter, samt konferensrapporter.

Serien startades år 2001 och omfattar idag över 30 titlar.

De flesta titlarna finns både i tryck och elektronisk version. Några av de äldre titlarna finns endast tillgängliga i tryckt form. Den elektroniska versionen laddas hem gratis i fulltext (pdf) från Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA.. 

Länk till lista över hela serien 

Beställningar: publications@sh.se

Kontakt

Ylva Waldemarson, ylva.waldemarson@sh.se