Om Södertörns högskola / Ämnen

Statsvetenskap

Grafiskt element för ämnet statsvetenskapHur fungerar den representativa demokratin, formellt och i praktiken? Hur uppstår krig och hur uppnås fred? Hur är makt organiserad och fördelad i världspolitiken? Hur kommer det sig att nationalism frodas trots att vi lever i en globaliserad värld? Vart är den europeiska integrationen på väg?

Detta är exempel på några av de frågor som ämnet statsvetenskap handlar om.

Om du vill jobba med opinionsbildning, omvärldsanalys, offentligt beslutsfattande eller förvaltning, och om du är intresserad av hur man tar och behåller makt i samhället, kan statsvetenskap ge dig mycket värdefulla kunskaper.

Statsvetenskap och internationella relationer (IR) är två enskilda ämnen på grundutbildningsnivå vid Södertörns högskola. Ämnena är dock, när det kommer till undervisning och forskning, i hög grad sammankopplade.

Samverkan

Lärare och forskare i statsvetenskap och IR medverkar som experter i nyhetsmedier och kommenterar parti- och riksdagspolitiska frågor i bland annat Sverige, Finland och Tyskland, Mellanösten, migrationspolitik, EU:s politiska utveckling, svensk och europeisk säkerhetspolitik, frågor om övervakningssamhället och en lång rad andra frågor.

Flera av lärarna och forskarna har också erfarenhet av att medverka som experter i offentliga utredningar.