Om Södertörns högskola / Ämnen

Den praktiska kunskapens teori

Grafiskt element för Centrum för praktisk kunskapVi skapar möten mellan olika kunskapsformer: praktik och teori, konst och vetenskap. Vi utforskar, medvetandegör och vidareutvecklar praktisk kunskap med betoning på arbetslivets olika kunskapsformer.

 

Samverkan

Centrum för praktisk kunskap har i uppdrag att medvetandegöra, utforska, undervisa om och kritiskt granska olika former av praktisk kunskap, särskilt i yrkeslivet.

För utförlig information om det samverkansarbete som bedrivs på Centrum för praktisk kunskap, vänligen besök Centrets hemsida.