Om Södertörns högskola / Institutioner

Naturvetenskap, miljö och teknik

Interiör från Södertörns högskola

På institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik bedrivs utbildning och forskning inom ämnena biologi, geografi, internationell hälsa, medieteknik, miljövetenskap, måltidskunskap, turismvetenskap samt utveckling och internationellt samarbete. Detta utgör grunden till en mångvetenskaplig miljö med starkt fokus på tvärvetenskap. Många av våra ämnen är unga akademiska ämnen, vilket ytterligare utgör förutsättningar för nya och spännande samarbeten över ämnesgränserna.

 

Samverkan

Institutionen har ett flertal samverkansprojekt med näringsliv och övrigt omgivande samhälle på gång. Även öppna föreläsningar och praktik för studenter är en del av samverkansverksamheten. Läs mer om de olika ämnenas samverkansprojekt under respektive ämne.