Om Södertörns högskola / Institutioner

Lärarutbildningen

Kampanj för

Vi på Södertörns högskola vill att fler utbildar sig till lärare. Människor som kan få andra att samarbeta. Som ger andra mod att tänka nytt. Nyfikna, ifrågasättande, förstående människor. Är det du? Välkommen till vår lärarutbildning!

Fotbollspelaren Stefan Batan och rapparen Rosh har båda egenskaper som gör en bra lärare. Tillsammans medverkar de i filmen “jag är lärare”.

Schackpedagogik

Vill du få tillgång till ett pedagogiskt verktyg som utvecklar barn både socialt och intellektuellt? Då är denna kurs något för dig!

Många färdigheter

Schack är ett spel som når över barriärer som ålder, kön och kunskaper i svenska språket.Det utvecklar färdigheter som koncentrationsförmåga, och logiskt och matematiskt tänkande. Schack har blivit allt viktigare som pedagogiskt verktyg runt om i världen. I Sverige finns det idag 450 skolor som har schack i sin skol- och/eller fritidsverksamhet.

Kursens innehåll

Kursen Schack som pedagogiskt verktyg, 7,5 högskolepoäng, innehåller föreläsningar, självständigt arbete, gruppövningar samt seminarier. Under kursens gång undervisar deltagarna i schack på sina respektive skolor med handledningsstöd. Kommunikation och handledning sker via en internetbaserad kurswebb. Vid tre tillfällen samlas gruppen på campus i Flemingsberg, Stockholm.

Efter kursen förväntas deltagarna:

  • ha kännedom om aktuell forskning om schack i skolan
  • ha kunskaper om olika teoretiska perspektiv på schack i skolan
  • ha praktisk erfarenhet av att som pedagog ansvara för schackverksamhet i skolan

Kursledare är Lars Holmstrand, professor i pedagogik och Jesper Hall, riksinstruktör i schack.

Kostnad för kursen är 1000 sek. Anmälan görs via kansliet@schack.se

Fakta & anmälan:

Kostnad för kursen är 1000 sek.
Anmälan görs via kansliet@schack.se

Kursdatum:

  • 9 september 2016
  • 21 oktober 2016
  • 13 januari 2017