Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Fullgjord A-, B- och C-kurs om vardera 30 högskolepoäng, samt examensarbete inom något huvudområde.

Urval: mellan 1 och 165 högskolepoäng

 • Anmälan

  VT1950%Dag

  Vecka 14-23

  Anmälningskod: SH-41014

 • 2019-09-15

  VT2050%Dag

  Vecka 14-23

  Anmälningskod: SH-41058

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Historia och samtidsstudier - MD5 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för historia och samtidsstudier.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Bevara och tillgängliggöra samlingar och arkiv

Kurs 7,5 högskolepoäng

En väsentlig del av vårt kulturarv består av arkiv och samlingar med handlingar och bevarade föremål, på museer, bibliotek och arkivinstitutioner. Kursen ger en översikt över hur detta kulturarv hanteras för ett långsiktigt bevarande, och hur det görs tillgängligt, till exempel med hjälp av sökhjälpmedel, digitalisering och webbpublicering eller utställningar.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: HT 2013

Undervisningens uppläggning

Kursen är i huvudsak en läskurs med självständig inläsning av litteratur men
schemalagd undervisning med seminarier, praktiska övningar och studiebesök ingår också.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

• göra beskrivningar av objekt med hjälp av vanliga standarder för metadata,
• formulera strategier för att tillgängliggöra objekt ur samlingar och arkiv (utställningar, webbpublicering etc)
• redogöra för arkivhandlingars och föremåls olika egenskaper och behov för långsiktigt bevarande,
• grundläggande tekniker för digitalisering av handlingar och föremål,
• reflektera över samlingar och arkivs betydelse för vårt kulturarv.

Examination

- Skriftlig hemtentamen
- Projektarbete
- Presentation av projektarbetet

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. HT 2013

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.