Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grund

Urval: betyg 1/3, högskoleprovet 1/3, mellan 1 och 165 högskolepoäng 1/3

 • Inställd

  HT17100%Dag

  Vecka 39-44

  Anmälningskod: SH-43095

 • Inställd

  VT18100%Dag

  Vecka 08-12

  Anmälningskod: SH-43096

 • 2018-03-15

  HT18100%Dag

  Vecka 40-44

  Anmälningskod: SH-43252

 • 2018-09-17

  VT19100%Dag

  Vecka 08-13

  Anmälningskod: SH-43253

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Samhällsvetenskaper - ME509 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för samhällsvetenskaper.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Civilrätt - en introduktion

Kurs 7,5 högskolepoäng

Kursen ger dig juridiska kunskaper inom områden som berör förmögenhetsrätt och regler om lös egendom, fastighetsrätt, associationsrätt, arbetsrätt och skadeståndsrätt.
Kursen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2013

Undervisningens uppläggning

Föreläsningar, övningsuppgifter.

Lärandemål

Efter genomgången kurs förväntas studenten ha

 • grundläggande kunskaper om hur civilrätten är uppbyggd och tillämpas
 • ha förmågan att med hjälp av lagbok lösa mindre övningsuppgifter
 • visa prov på förmåga att diskutera rättsliga frågor.

Examination

Skriftlig salstentamen.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. VT 2013

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.