Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grund Grundläggande behörighet

Urval: betyg 1/3, högskoleprovet 1/3, mellan 1 och 165 högskolepoäng 1/3

 • Stängd...

  VT1850%Em

  Vecka 03-12

  Anmälningskod: SH-42270

 • Stängd...

  HT1850%Em

  Vecka 36-45

  Anmälningskod: SH-42224

 • 2018-09-17

  VT1950%Em

  Vecka 04-13

  Anmälningskod: SH-42225

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Kultur och lärande - MD579 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för kultur och lärande.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Våga tala - praktiska övningar

Kurs 7,5 högskolepoäng

Muntlig presentation och seminariesamtal är en viktig del av både yrkesliv och akademiska studier. Kursen vänder sig till dig som lider av talängslan eller stor osäkerhet i kommunikativa situationer. För att minska din talängslan och osäkerhet erbjuder kursen ett särskilt pedagogiskt stöd enligt ”Södertörnsmodellen – våga tala”. Under kursen får du prova grundläggande retoriska verktyg. I början av kursen utför du enklare övningar för att efter genomgången kurs kunna hålla mottagaranpassade tal inför grupp.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2013

Undervisningens uppläggning

Kursen ges i form av seminarier, gruppdiskussioner och övningar.
Obligatorisk närvaro gäller under hela kursen.

Lärandemål

Efter genomgången kurs har studenten

Kunskaper och förståelse

 • kunskap om grundläggande idéer i retorisk teori
 • kunskap om orsaker till och yttringar av talängslan samt metoder som kan användas för att hantera den
Färdigheter och förmåga
 • förmåga att tillämpa grundläggande retoriska begrepp på tal, seminariediskussioner och skrift
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • förmåga att medvetet förhålla sig till sin egen och andras talarroll och visa förmåga att byta perspektiv
 • en medvetenhet om sin egen talängslan och förmåga att avväga möjliga tillvägagångssätt att hantera den.

Examination

Examination sker genom fortlöpande muntliga och skriftliga redovisningar. Skriftlig tentamen.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. VT 2013

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.