Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grund Grundläggande behörighet

Urval: betyg 1/3, högskoleprovet 1/3, mellan 1 och 165 högskolepoäng 1/3

 • Stängd...

  HT1850%Di

  Vecka 36-03

  Inga sammankomster.

  Anmälningskod: SH-42023

 • Anmälan

  VT1950%Di

  Vecka 04-23

  Inga sammankomster.

  Anmälningskod: SH-42024

 • 2019-03-15

  HT1950%Di

  Vecka 36-03

  Inga sammankomster.

  Anmälningskod: SH-42050

 • 2019-09-15

  VT2050%Di

  Vecka 04-23

  Inga sammankomster.

  Anmälningskod: SH-42051

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Kultur och lärande - MD579 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för kultur och lärande.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Filosofins historia

Kurs 15 högskolepoäng

Denna webbkurs ger en överblickande introduktion till den västerländska filosofins historia, från dess början hos grekerna fram till mitten av 1900-talet. Kursen är kronologiskt upplagd och omfattar, i enlighet med det övergripande förhållningssätt filosofiämnet arbetar med på Södertörn, både teoretisk och praktisk filosofi. Etik, politik, metafysik och kunskapsteori står i centrum. All undervisning, diskussioner och inlämningsuppgifter är nätbaserade.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2013

Undervisningens uppläggning

Nätbaserad undervisning

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

 • redovisa grundläggande kunskap om det filosofiska tänkandets historia från antiken till mitten av 1900-talet
 • ge en grundläggande inblick i etik, logik, metafysik och politik
 • uppvisa grundläggande förståelse för det filosofiska tänkandets metoder och centrala intresseområden
 • läsa filosofiska originaltexter från antik till modern tid
 • genomföra enklare jämförelser mellan betraktelsesätt från olika tidsperioder
 • identifiera filosofiska problem
 • behärska datorn som kommunikationsverktyg vid akademiska studier
 • reflektera på ett grundläggande filosofiskt kritiskt och argumenterande förhållningssätt

Examination

Båda delkurserna examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. VT 2013

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.