Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grund Grundläggande behörighet

Urval: betyg 1/3, högskoleprovet 1/3, mellan 1 och 165 högskolepoäng 1/3

 • Inställd

  HT1850%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-42030

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Kultur och lärande - MD579 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för kultur och lärande.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Svenska för högskolestudier

Kurs 15 högskolepoäng

Det här är en kurs för dig som vill utveckla din läsförståelse och skriftliga färdighet inför vidare studier. Målet är att du ska kunna använda språket som ett redskap i fortsatta högskolestudier och framtida arbetsliv. I undervisningen ingår föreläsningar och praktiska övningar, både enskilt och i grupp. I grupp förväntas du också kunna presentera och diskutera texter och att utbyta kunskaper med andra studenter.

Kursens fokus är det akademiska skrivandet, med utgångspunkt i den typen av skriftliga uppgifter som du möter i dina studier. Dessutom övar du upp din förmåga att bearbeta egna skriftliga arbeten och ge respons och återkoppling på andras skriftliga arbeten.Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2013

Undervisningens uppläggning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

Lärandemål

Efter genomgången kurs har studenten

Kunskap och förståelse

 • grundläggande kunskaper om enklare vetenskapliga texters uppläggning och stil
 • grundläggande kunskaper i retorisk teori
Färdighet och förmåga
 • förmåga att skriva texter som motsvarar kraven för akademiska studier när det gäller syfte, disposition och formalia
 • förmåga att muntligt presentera eget arbete
 • förmåga att försvara och opponera på skriftliga arbeten
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • förmåga att bedöma andras texter både till form och innehåll.

Examination

Teoretiska grunder: Löpande examination (aktivt seminariedeltagande) samt skriftlig tentamen

Praktiska övningar: Löpande examination (aktivt seminariedeltagande, skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga presentationer).

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. VT 2013

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.