Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Turismvetenskap A, 30 högskolepoäng eller motsvarande

Urval: mellan 1 och 165 högskolepoäng

 • Stängd...

  VT17100%Dag

  Vecka 03-22

  Anmälningskod: SH-44012

 • 2017-09-15

  VT18100%Dag

  Vecka 03-22

  Anmälningskod: SH-44151

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Naturvetenskap, miljö och teknik - MD5 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Turismvetenskap B

Kurs 30 högskolepoäng

B-kursen behandlar inledningsvis fenomenet hållbar turistdestination och turismens effekter på en lokal samhällsnivå. Sedan visas hur olika individer (enskilt och i grupp) fungerar i en resandeprocess till en destination och på vilket sätt kulturmöten upplevs. Vidare behandlas hur kulturhistoria och naturförutsättningar på ett resmål kan undersökas och hur man utifrån denna kunskap kan utveckla en permanent besöksattraktion eller event. Avslutningsvis behandlas kvalitativt inriktat tjänsteföretagande såsom marknadsföring och service management samt omvärldspåverkan, IT och branschstruktur.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: Kursplanen är ännu inte beslutad

Undervisningens uppläggning

Kursplanen är ännu inte beslutad

Lärandemål

Kursplanen är ännu inte beslutad

Examination

Kursplanen är ännu inte beslutad

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

När kursplanen är beslutad kommer länk till den att publiceras här.

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.