Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: 30 högskolepoäng inom humaniora eller samhällsvetenskap

Urval: mellan 1 och 165 högskolepoäng

  • Stängd...

    HT17100%Dag

    Vecka 39-48

    Anmälningskod: SH-41129

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Historia och samtidsstudier - MD5 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för historia och samtidsstudier.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Klassikerläsning: Hannah Arendt

Kurs 7,5 högskolepoäng

Hannah Arendt var en av 1900-talets allra viktigaste politiska tänkare. Hon är kanske mest känd för sina teorier om den banala ondskan och sin magistrala studie om totalitarismen, men hon skrev också mycket annat som haft stort inflytande på såväl statsvetare och sociologer som filosofer, estetiker och litteraturvetare. På denna kurs får du fördjupa dig i några av hennes centrala texter, med fokus på boken Människans villkor: Vita activa i vilken Arendt gör en inträngande idéhistorisk analys av de tre aktivitetsformerna arbete, tillverkning och handlande. Ytterst handlar det om hur vi bör förstå det politiska.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2013

Undervisningens uppläggning

Undervisningen sker i form av seminarier och föreläsning(ar). Utöver den lärarledda undervisningen kan enskilda arbeten och grupparbeten förekomma. Seminarierna är obligatoriska.

Lärandemål

Efter genomgången kurs har studenten
• kunskap om innehåll, frågeställning och kontext i Hannah Arendts bok Människans villkor: Vita activa
• förmåga att redogöra för bokens centrala begrepp och deras inbördes förhållande
• förmåga att diskutera hur Arendt förhåller sig till den filosofiska traditionen
• förmåga att visa olika sätt på vilka Arendt är aktuell för vår egen samtid
• färdighet i att anlägga ett kritiskt och analytiskt förhållningssätt till idéhistoriska källtexter

Examination

Examinationen sker dels fortlöpande i form av aktivt deltagande på kursens seminarier, dels i form av en skriftlig tentamen vid slutet av kursen.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. VT 2013

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.