Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grund Grundläggande behörighet

Urval: betyg 1/3, högskoleprovet 1/3, mellan 1 och 165 högskolepoäng 1/3

 • Anmälan

  HT1850%Di

  Vecka 46-03

  Inga sammankomster.

  Anmälningskod: SH-41150

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Historia och samtidsstudier - MD5 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för historia och samtidsstudier.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Marinarkeologi, introduktionskurs

Kurs 7,5 högskolepoäng

Kursen ger en introduktion till marinarkeologi som ett mångvetenskapligt forskningsfält. Kursen behandlar ämnets forskningshistoria, undervattensarkeologisk metodik, arkeologiska lämningar med anknytning till skepp, sjöfart och maritima näringar. Kursen ges på distans och bedrivs genom självstudier. Möjlighet att delta i vissa frivilliga föreläsningar på Södertörns högskola erbjuds under kursen.Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: HT 2016

Undervisningens uppläggning

Kursen ges på distans och bedrivs genom självstudier i anslutning till fastställd litteraturlista. Studieanvisningar finns på distanswebb. Under kursen ges också ett antal föreläsningar (ej obligatoriska).

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

 • översiktligt redogöra för det marinarkeologiska källmaterialet och dess
kunskapsmöjligheter,
 • redogöra för den metodik som används vid arkeologiska undersökningar under
vatten,
 • identifiera ett vetenskapligt förhållningssätt till kunskap och redogöra för arkeologiämnets speciella perspektiv i detta sammanhang.

Examination

Examination sker genom en skriftlig hemtentamen.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. HT 2016

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.