Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Litteraturvetenskap A-, B- och C om vardera 30 högskolepoäng eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande.

Urval: mellan 30 och 285 högskolepoäng

 • Anmälan

  VT19100%Dag

  Vecka 14-18

  Anmälningskod: SH-42353

 • 2019-09-15

  VT20100%Dag

  Vecka 19-23

  Anmälningskod: SH-42117

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Kultur och lärande - MD579 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för kultur och lärande.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Att läsa fram djuren, en fördjupning i litterära djurstudier

Kurs 7,5 högskolepoäng

Kursen erbjuder en teoretisk introduktion till fältet litterära djurstudier. Du bekantar dig med en rad relevanta sätt att se på förhållandet mellan människor och andra arter, så som det gestaltar sig i skönlitteraturen och litteraturhistorien. Du lär dig att föra en insatt diskussion, samt förbereds för ett fortsatt litteraturvetenskapligt studium inom djurstudiefältet.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2016

Undervisningens uppläggning

Undervisningen ges i form av en introduktionsföreläsning och därefter textseminarier där studenten förväntas delta med välgrundade synpunkter.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

 • redogöra för och kritiskt tolka centrala teoretiska ansatser inom fältet litterära djurstudier
 • anlägga posthumanistiska perspektiv på det komplexa förhållandet mellan människor och andra arter genom litteraturhistorien samt i specifika litterära texter
 • analysera och diskutera litterära exempel på ett sätt som är relevant för djurstudiefältet
 • sammanväva förvärvad teoretisk kunskap med egna estetiska iakttagelser
 • kritiskt diskutera djurstudiefältets relevans i litteraturstudiet

Examination

 • Skriftlig hemtentamen
 • Seminariedeltagande
 • Muntlig redovisning
Enstaka missade seminarier kan, efter samråd med kursansvarig, kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. VT 2016

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.