Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grund Grundläggande behörighet

Urval: betyg 1/3, högskoleprovet 1/3, mellan 1 och 165 högskolepoäng 1/3

  • Stängd...

    HT1850%Kv

    Vecka 36-45

    Anmälningskod: SH-42230

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Kultur och lärande - MD579 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för kultur och lärande.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Retorik i praktiken

Kurs 7,5 högskolepoäng

Retorik i praktiken vänder sig till dig som kommunicerar muntligt i yrkeslivet eller under studierna. Kursen erbjuder möjligheter att hålla flera olika typer av tal. Stor vikt läggs på konstruktiv återkoppling på de muntliga framförandena. Kursen är praktiskt orienterad och erbjuder verktyg för att tala inför olika grupper på ett mottagaranpassat, övertygande och uttrycksfullt sätt.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2013

Undervisningens uppläggning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och praktiska övningar. Obligatorisk närvaro gäller vid all undervisning.

Enstaka missade undervisningstillfällen kan, efter samråd med kursansvarig, kompletteras med skriftliga eller muntliga uppgifter.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten
• redogöra för olika framförandens retoriska villkor
• redovisa kunskap om grundläggande retorisk teori
• anpassa sina framföranden till olika kommunikationssituationer
• analysera olika kommunikationssituationer
• värdera egna och andras framföranden
• ge konstruktiv respons på framföranden

Examination

1001: Retorik i praktiken: Talövningar examineras löpande utifrån aktiv närvaro vid seminarier och övningstillfällen,

1002: Retorik i praktiken: Skriftliga inlämningsuppgifter

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. VT 2013

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.