Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: 30 högskolepoäng inom humaniora eller samhällsvetenskap

Urval: mellan 1 och 165 högskolepoäng

 • Stängd...

  VT1850%Dag

  Vecka 08-17

  Anmälningskod: SH-41099

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Historia och samtidsstudier - MD5 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för historia och samtidsstudier.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Klassikerläsning: Carl Schmitt

Kurs 7,5 högskolepoäng

Carl Schmitt (1888–1985) är idag en lika omstridd som inflytelserik politisk tänkare. Efter att på 1920-talet ha verkat som statsrättsjurist i Weimar-republiken gick han 1933 med i nazistpartiet och kom efter kriget att beläggas med yrkesförbud. Trots det har hans inflytande på vår tids tänkande stadigt vuxit. På senare tid har inte minst filosofer och intellektuella på vänsterkanten återvänt till hans skrifter från perioden före 1933 och använt dessa bland annat i analyser av ”kriget mot terrorismen” och demokratins framtida utmaningar. På kursen läses texter dels av Schmitt och dels av nutida politiska teoretiker vilka inspirerats av denne.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: HT 2015

Undervisningens uppläggning

Efter en inledande föreläsning sker undervisningen i form av seminarier.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

 • redogöra för problem och frågeställningar i Schmitts centrala verk,
 • redogöra för viktiga begrepp i dessa verk och deras inbördes förhållanden,
 • redogöra för delar av receptionshistorien för Schmitts tänkande,
 • diskutera Schmitt i relation till nyare politisk teori,
 • kontextualisera och kritiskt analysera idéhistoriska källtexter.

Examination

Examinationen sker dels fortlöpande i form av aktivt deltagande på kursens seminarier, dels i form av en skriftlig hemtentamen. Missade seminarier kan efter samråd med kursansvarig lärare kompenseras med skriftlig uppgift.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. HT 2015

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.