Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Minst tre års yrkesverksamhet på heltid som journalist.

Urval: mellan 1 och 165 högskolepoäng

 • Stängd...

  VT1825%Dag

  Vecka 03-22

  Anmälningskod: SH-43153

 • 2018-09-17

  VT1925%Dag

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-43233

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Samhällsvetenskaper - ME514 så hjälper vi dig vidare.

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för samhällsvetenskaper.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Datajournalistik för yrkesverksamma

Kurs 7,5 högskolepoäng

Avancerad kunskap i databasjournalistik efterfrågas allt mer på redaktioner runt om i landet och är en viktig komponent i mediers granskningar. Södertörns högskola arrangerar därför en kurs i datajournalistik för yrkesverksamma journalister.

Kursen består av cirka fem träffar på vardera en eller två dagar en gång i månaden under vårterminen. Träffarna består av föreläsningar och seminarier samt övningar i de olika momenten inom databasjournalistik. Mellan träffarna gör deltagarna hemuppgifter som redovisas på efterföljande träff.Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2014

Undervisningens uppläggning

Kursen består föreläsningar och seminarier samt övningar i de olika momenten inom datajournalistik. Mellan träffarna gör deltagarna hemuppgifter som redovisas på följande träff.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse

 • redogöra för datajournalistikens framväxt och utveckling
 • beskriva datajournalistik i relation till andra arbetsmetoder och uttryckssätt inom journalistik
 • uppvisa grundläggande förståelse om metoder i statistisk analys
 • redogöra för offentlighetslagstiftning för elektroniskt lagrade uppgifter
Färdighet och förmåga
 • söka och plocka fram data från offentliga myndigheter
 • ta in och sammanställa publikdata (crowdsourcing)
 • analysera data utifrån journalistiska frågeställningar
 • visualisera data för publicering både på nät och på papper
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • diskutera datajournalistik i relation till andra arbetsmetoder och uttrycksformer inom journalistiken
 • förhålla sig källkritiskt till olika typer av data
 • tillämpa ett etiskt förhållningssätt till publicering av data
 • diskutera datajournalistik i relation till journalistikens roll i ett demokratiskt samhälle

Examination

Examination sker genom aktivt deltagande i seminarier samt genom teoretiska och praktiska och hemuppgifter.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. VT 2014

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.