Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grund Grundläggande behörighet

Urval: betyg 1/3, högskoleprovet 1/3, mellan 1 och 165 högskolepoäng 1/3

 • Anmälan

  VT1925%Em

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-44015

 • 2019-09-15

  VT2025%Em

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-44026

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Naturvetenskap, miljö och teknik - MD5 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Digital grafik och illustration

Kurs 7,5 högskolepoäng

Kursen lär dig illustrera med hjälp av olika tekniker och uttryckssätt inom området grafisk design. Med hjälp av övningar och teori lär du dig att utveckla ditt kreativa tänkande och att omsätta det i praktik. Du illustrerar direkt i datorn med hjälp av egna digitala bilder, skisser och scanning. Kursen ger inblick i det breda område som illustration utgör idag, inom olika medier. Kursen innehåller laborationer, föreläsningar, projektarbeten och använder verktyg som till exempel Adobe Illustrator och Photoshop.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2013

Undervisningens uppläggning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, praktiska övningar och projektarbeten individuellt såväl som i grupp. Teoretiska och praktiska inslag integreras för att träna studenter i reflektion och analys.

Lärandemål

Efter genomgången kurs har studenten:

- kunskap om digital grafik, illustration, informationsdesign och grafisk design

- grundläggande förståelse för illustratörens arbetsvillkor och de arbetsprocesser en illustratör använder sig av
- grundläggande färdigheter i olika illustrationstekniker

- förmåga att göra motiverade bedömningar av digital grafik och illustration
- förmåga att på ett effektivt sätt kommunicera ett budskap med hjälp av illustration och text
- förmåga att jämföra, värdera och motivera lösningar i en pågående illustrationsprocess

- förmåga att relatera digital grafik och illustration till andra medietekniska fält.

Examination

Projekt och obligatoriska inlämningsuppgifter.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. VT 2013

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.