Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: 30 högskolepoäng inom humaniora eller samhällsvetenskap.

Urval: mellan 1 och 165 högskolepoäng

 • Stängd...

  VT18100%Dag

  Vecka 08-14

  Anmälningskod: SH-41131

 • Anmälan

  HT1850%Dag

  Vecka 41-50

  Anmälningskod: SH-41148

 • 2018-09-17

  VT1950%Dag

  Vecka 09-18

  Anmälningskod: SH-41149

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Historia och samtidsstudier - MD5 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för historia och samtidsstudier.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Samtida kulturteori och politisk filosofi

Kurs 7,5 högskolepoäng

I dagens kulturdebatt talas det ofta om postmodernism, postkolonialism, det post-politiska och hur världen efter kalla krigets slut och terrorattackerna i New York 2001 ska uttolkas. Denna kurs vänder sig till dig som vill veta mer om hur vår omedelbara samtid uttolkas och beskrivs. Kursen består av en serie seminarier där vi tillsammans diskuterar centrala teoretiska texter från 1980-talet och framåt.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: HT 2016

Undervisningens uppläggning

Undervisningen sker i form av seminarier där de aktuella texterna diskuteras. Utöver den lärarledda undervisningen kan enskilda arbeten och grupparbeten förekomma.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

 • redogöra för några av de viktigaste tänkarna och de mest diskuterade problemen i den samtida kulturteorin och politiska filosofin (från ca 1970 och framåt),
 • diskutera företeelser som postmodernitet, postkolonialism, det postpolitiska och identitetspolitik,
 • identifiera olika tolkningsmöjligheter vid läsningen av samt ha ett kritiskt förhållningssätt till samtida politisk-filosofiska och kulturteoretiska texter,
 • muntligen framställa problem på ett sammanhållet sätt och genomföra en muntlig presentation inom en given tidsram.

Examination

Examinationen sker dels fortlöpande i form av aktivt deltagande på kursens seminarier, dels i form av skriftliga inlämningsuppgifter och en muntlig presentation.

Eventuella kompletteringar ska vara inlämnade senast 3 veckor efter det att uppgiftens resultat meddelats.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. HT 2016

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.