Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grund Grundläggande behörighet

Urval: betyg 1/3, högskoleprovet 1/3, mellan 1 och 165 högskolepoäng 1/3

 • Stängd...

  HT1850%Di

  Vecka 36-45

  Inga sammankomster.

  Anmälningskod: SH-44000

 • Anmälan

  VT1950%Di

  Vecka 04-13

  Inga sammankomster.

  Anmälningskod: SH-44004

 • 2019-03-15

  HT1950%Di

  Vecka 36-45

  Inga sammankomster.

  Anmälningskod: SH-44028

 • 2019-09-15

  VT2050%Di

  Vecka 04-13

  Inga sammankomster.

  Anmälningskod: SH-44029

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Naturvetenskap, miljö och teknik - MD5 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Att skriva för webben och interaktiva medier

Kurs 7,5 högskolepoäng

Webben och andra interaktiva medier är det snabbast växande massmediet sedan mitten av 1990-talet men detta unga och dynamiska medium ställer särskilda krav, inte minst på texten. Inom kursen ges konkreta och praktiska – såväl som teoretiska – kunskaper om de nya medierna och skrivandet. Kursen går även igenom internets många övriga dimensioner (video, multimedia, webb 2.0 etc.) och innehåller skriv- och analysövningar. Kursen ges på distans och förutsätter att du har tillgång till dator och internet.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2013

Undervisningens uppläggning

Kursen går på distans och förutsätter tillgång till dator med internetuppkoppling. Undervisningen sker till stor del via högskolans distansverktyg.

Teoretiska, praktiska och tekniska inslag integreras för att träna studenter i analys och reflektion inom medieteknik.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

 • tillämpa de speciella tekniska, layoutmässiga och innehållsliga krav som ställs på texter som ska publiceras på webben och i andra interaktiva medier
 • bedöma en text utifrån genre och tänkt målgrupp
 • författa texter för webben efter en beställares önskemål och en tänkt målgrupp
 • analysera en webbtext med avseende på tillgänglighet och kunna ge förslag på åtgärder

Examination

1001, Att skriva för webben och interaktiva medier - Analys, 2,5 högskolepoäng
Skriftlig inlämningsuppgift

1002, Att skriva för webben och interaktiva medier - Projekt, 5 högskolepoäng
Praktiskt och tekniskt skrivprojekt

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. VT 2013

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.