Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grund + Särskild Grundläggande behörighet samt Engelska B, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 6).
Eller:
Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A6).

Urval: betyg 1/3, högskoleprovet 1/3, mellan 1 och 165 högskolepoäng 1/3

 • Anmälan

  VT19100%Dag

  Vecka 04-08

  Anmälningskod: SH-42317

 • 2019-09-15

  VT20100%Dag

  Vecka 04-08

  Anmälningskod: SH-42078

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Kultur och lärande - MD579 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för kultur och lärande.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Medier, lag och rätt

Kurs 7,5 högskolepoäng

Det samtida mediesamhället aktualiserar en mängd frågor om mediers lag och rätt. I denna kurs får du bekanta dig med såväl de ideologiska som de filosofiska grunderna för det moderna västerländska mediesamhället. Du introduceras också för de faktiska villkor som gäller för medieföretag, organisationer och enskilda medborgare i ett alltmer globaliserat juridiskt system. Du får penetrera, diskutera och analysera rättsliga, moraliska och värderingsmässiga normer och principer för yttrandefrihet, olika publiceringsformer, äganderätt, copyright, fildelning, formathandel etc. med utgångspunkt i såväl verkliga fall som samtida debatter. Kursen ingår i Medievetarprogrammet, men kan också läsas fristående.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: HT 2015

Undervisningens uppläggning

Undervisningen bedrivs genom föreläsningar, seminarier, och analysövningar genomförda individuellt och i grupp.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

• redogöra för hur det svenska och västerländska rättsväsendet på medieområdet vuxit fram och formats
• identifiera och jämföra de olika intressenter som verkar i diskussionen om det mediejuridiska systemet och förstå betingelserna för dessas ideologiska och rättsliga utgångspunkter
• redogöra för grundläggande rättsliga principer och lagar på medieområdet, för exempelvis yttrandefrihet, publicering i olika mediala fora, äganderätt, copyright, fildelning, formathandel med mera
• diskutera och dra slutsatser om medierelaterade rättsfalls utgångspunkter, utfall och rättsliga grunder i olika lokala och globala kontexter

Examination

Examination

 • Skriftlig salstentamen
Uppgifter och deltagande:
 • Löpande examination i form av analysövningar
 • Seminariedeltagande

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. HT 2015

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.