Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grund Grundläggande behörighet

Urval: betyg 1/3, högskoleprovet 1/3, mellan 1 och 165 högskolepoäng 1/3

 • Anmälan

  VT1925%Dag

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-43234

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Samhällsvetenskaper - ME509 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för samhällsvetenskaper.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Hyperlokal publicering

Kurs 7,5 högskolepoäng

Kursen riktar sig till dig som brinner för den lokala rapporteringen från din stadsdel, by eller ort och som vill lära dig mer om publicistiska frågor, entreprenörskap och medieteknik med små resurser. Kursen kommer att gå på kvartsfart med fem träffar på Södertörns högskola utspridda under terminen och med eget arbete däremellan.
Målet är att fördjupa och bredda kunskaperna inom hyperlokal publicering oavsett om din bakgrund är som yrkesverksam journalist, lokalt förankrad medieentreprenör eller driven föreningsentusiast. I kursen ingår bland annat moment om lokaljournalistik i olika former, publicering på digitala plattformar, sociala medier som resurs i lokaljournalistiken och om relationen till det lokala samhället. Även affärsplaner och ekonomi tas upp i kursen.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2018

Undervisningens uppläggning

Kursen består föreläsningar och seminarier samt övningar i de olika momenten inom datajournalistik. Mellan träffarna gör deltagarna hemuppgifter som redovisas vid påföljande träff.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse

 • redogöra för den hyperlokala journalistikens framväxt och utveckling
 • beskriva hyperlokala medier i relation till övriga medielandskapet
 • redogöra för olika typer av innehåll och affärsmodeller inom hyperlokal sektor
 • beskriva de digitala plattformar som används inom hyperlokal sektor
 • uppvisa grundläggande förståelse för lagar och publicistiska regler som rör utgivarskap och redaktionell ansvarighet
Färdighet och förmåga
 • identifiera samarbetspartners bland lokalsamhället olika aktörer
 • utveckla modeller för publikmedverkan och medborgarjournalistik
 • göra en enkel affärsplan för ett hyperlokalt medieföretag
 • analysera olika alternativ och sätta egna mål runt plattform, finansiering, samarbeten, journalistisk innehållsproduktion, målgrupp och räckvidd.
 • arbeta med publicering på enkla webbsidor och sociala medier-konton
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • tillämpa ett etiskt förhållningssätt i lokal journalistik
 • diskutera lokaljournalistikens roll i ett demokratiskt samhälle

Examination

Examination sker genom skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga presentationer vid seminarier.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. VT 2018

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.