Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: 30 högskolepoäng

Urval: mellan 1 och 165 högskolepoäng

 • Anmälan

  VT1950%Di

  Vecka 04-23

  Inga sammankomster.

  Anmälningskod: SH-42320

 • 2019-09-15

  VT2050%Di

  Vecka 04-23

  Inga sammankomster.

  Anmälningskod: SH-42154

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Kultur och lärande - MD579 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för kultur och lärande.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Medieaktivism och alternativa medier

Kurs 15 högskolepoäng

I det samtida medielandskapet finns ett stort antal aktörer som skapar alternativa medieuttryck och egna produktions- och distributionssystem. Insatser av hackare, konstnärer, oberoende film- och radioproducenter, cultural jammers, fildelare, friprogramvaruutvecklare och copyleft-aktivister syftar till att utmana de etablerade mediesystemen och erbjuda alternativ. Men är detta något nytt? På vilket sätt kan alternativa mediepraktiker förändra medieindustrin och demokratin? Vid sidan av det breda medieutbudet och de stora mediebolagen har det länge funnits en alternativ medievärld. De historiska exemplen är således många och visioner kring alternativ, motstånd och autonomi uppstår ständigt i samband med den tekniska och samhälleliga utvecklingen.

Kursen belyser och analyserar fenomenet medieaktivism med fokus på alternativa medier. Genom historiska och kritiska perspektiv lär du dig förstå olika samtida former av alternativ medieproduktion. Du får grundläggande kunskaper om mediestrukturernas politiska ekonomi, olika former av mediekritik, samt vilka möjligheter för deltagande de tekniska verktygen erbjuder. Du ges även tillfälle att fördjupa dig i några av kursens teorier och teman genom egna medieaktiviteter och medieaktioner. Kursen förenar på så sätt teoretiska teman med moment av medieproduktion.

Kursen ges som distanskurs på halvfart.

Kursen kan kombineras med ”Medieaktivism: Medier och sociala rörelser”.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2016

Undervisningens uppläggning

Nätbaserad undervisning bestående av en kombination av förinspelade föreläsningar, och föreläsningar sända i realtid med diskussionsmöjligheter via digital teknik.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

 • beskriva och reflektera kring mediernas politiska ekonomi, på global nivå
 • beskriva och jämföra hur olika grupper/sociala rörelser historiskt arbetat för att förändra mediestrukturer
 • översiktligt redogöra för forskning om alternativa medier och kulturellt motstånd
 • anlägga ett medieteoretiskt perspektiv på aktivism
 • självständigt producera och distribuera material med hjälp av befintliga digitala publiceringsformer
 • redogöra för centrala begrepp och tankeströmningar inom forskning
om alternativa medier
 • beskriva medielandskapets politiska ekonomi (och teknologi) samt reflektera kring de möjligheter och hinder det för med sig för att utöva påverkan.

Examination

Kursen examineras genom närvaro vid föreläsningarna sända i realtid och aktivt deltagande i de efterföljande diskussionerna, deltagande i grupparbete, kamratgranskning av andra studenters texter samt genom löpande skriftliga inlämningsuppgifter.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. VT 2016

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.