Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: 30 högskolepoäng

Urval: mellan 1 och 165 högskolepoäng

 • Stängd...

  HT1850%Di

  Vecka 36-03

  Inga sammankomster.

  Anmälningskod: SH-42318

 • 2019-03-15

  HT1950%Di

  Vecka 36-03

  2 sammankomster varav 0 obligatoriska.

  Anmälningskod: SH-42153

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Kultur och lärande - MD579 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för kultur och lärande.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Medieaktivism: Medier och sociala rörelser

Kurs 15 högskolepoäng

Det talas ofta om Facebook- och Twitter-revolutioner, om social förändring och mobilisering via medier i ett nätverkssamhälle där internet har gett möjligheter för olika aktörer att lyfta fram alternativa åsikter. Men är det fenomenet verkligen något nytt? Vilka möjligheter och begränsningar finns det för sociala rörelser att agera i och genom samtida medier? Hur har de möjligheterna och begränsningarna sett ut historiskt? Vad har samtida medier och mediekanaler egentligen förändrat och på vilket sätt?

Kursen belyser och analyserar olika sociala rörelsers mediepraktiker. Genom historiska och kritiska perspektiv lär du dig att förstå olika samtida former av aktivism. Utgångspunkten är rörelser som fokuserar på bredare sociala förändringar och de möjligheter och begränsningar samtida kommunikationskanaler, som exempelvis sociala medier, erbjuder för att bedriva kampanjer. Du får grundläggande kunskaper om hur medieforskningen teoretiskt närmat sig sociala rörelser, alternativa offentligheter samt kulturellt motstånd. De teoretiska momenten i kursen kompletteras med praktiska övningar där du bland annat lär dig att analysera olika mediekampanjer och också utformar en egen strategi kring medieanvändning i kampanjsyfte.

Kursen ges som distanskurs på halvfart.

Kursen kan kombineras med ”Medieaktivism och alternativa medier”.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2016

Undervisningens uppläggning

Nätbaserad undervisning bestående av en kombination av förinspelade föreläsningar, och föreläsningar sända i realtid med diskussionsmöjligheter via digital teknik.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

 • jämföra och beskriva hur olika grupper och sociala rörelser historiskt har använt medier för att kommunicera sitt budskap
 • översiktligt redogöra för forskning om alternativa offentligheter och kulturellt motstånd
 • redogöra för centrala teorier om medier och makt, makt och motstånd och politisk aktivism
 • anlägga ett medieteoretiskt perspektiv på aktivism och sociala rörelser
 • utforma en strategi för hur digitala publiceringsformer kan användas i kampanjsyfte
 • redogöra för centrala begrepp och tankeströmningar inom forskning om medier i relation till sociala rörelser och politisk aktivism
 • identifiera och värdera politiska aktioner och strategier i relation till medier

Examination

Kursen examineras genom närvaro vid föreläsningarna sända i realtid och aktivt deltagande i de efterföljande diskussionerna, deltagande i grupparbete, kamratgranskning av andra studenters texter samt genom löpande skriftliga inlämningsuppgifter.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. VT 2016

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.