Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Medie- och kommunikationsvetenskap A och B, 30 högskolepoäng vardera, eller motsvarande.

Urval: mellan 1 och 165 högskolepoäng

  • Anmälan

    VT1825%Dag

    Vecka 03-12

    Anmälningskod: SH-42279

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Kultur och lärande - MD579 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för kultur och lärande.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Mediearbete och yrkesroller

Kurs 5 högskolepoäng

Vad innebär det att arbeta inom mediebranschen? Vad finns det för olika yrkesroller, och hur kommer medie- och kommunikationsarbete att se ut i framtiden?

Syftet med kursen “Mediearbete och yrkesroller” är att förbereda dig som student för arbetet med ett medierelaterat yrke. Kursen belyser hur branschen utvecklas, vad det har för betydelse för personer som arbetar inom denna, vilka nya och framväxande yrken som branschen erbjuder, samt att utveckla ett värderande förhållningssätt till dessa arbetsmöjligheter.

Som student får du under kursen möta, lyssna till och diskutera med människor som arbetar med medier och kommunikation, inom en föränderlig arbetsmarknad. Dessa inslag blandas med föreläsningar, seminarier och praktiska övningar i grupp och individuellt.

Kursen kan kombineras med “Publik- och omvärldsanalys”, 10 högskolepoäng.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: Kursplanen är ännu inte beslutad

Undervisningens uppläggning

Kursplanen är ännu inte beslutad

Lärandemål

Kursplanen är ännu inte beslutad

Examination

Kursplanen är ännu inte beslutad

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

När kursplanen är beslutad kommer länk till den att publiceras här.

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.