Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: 60 högskolepoäng

Urval: mellan 1 och 165 högskolepoäng

 • Stängd...

  HT1825%Em

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-44050

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Naturvetenskap, miljö och teknik - MD5 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

E-bokdesign och produktion

Kurs 7,5 högskolepoäng

Det tryckta ordet står inför en revolution där nya plattformar och ny teknik som ePub och print-on-demand skapar ändrade förutsättningar för publicering. Bokmarknad och förlag berörs i allra högsta grad av en sådan förändring, men det är först de senaste åren som e-böcker och nya former av elektroniskt publicerade tidningar har slagit igenom. Hur ser egentligen en e-bok ut och hur förhåller sig människan till denna nya tekniska artefakt? Denna kurs uppmärksammar och undersöker de metoder man arbetar med inom e-bokdesign och produktion men berör även tidskrifter på nätet. Kursen består av föreläsningar, praktiska övningar och uppgifter.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: HT 2013

Undervisningens uppläggning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, laborationer och projektarbeten individuellt såväl som i grupp. Teoretiska, praktiska och tekniska inslag integreras för att träna studenter i analys och reflektion inom medieteknik.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:


 • beskriva möjligheter och svårigheter med aktuella e-boksformat och relaterade tekniker
 • definiera och använda grundläggande begrepp inom traditionell bokdesign och webbdesign i relation till e-böcker
 • producera en e-bok från ett befintligt manus
 • beskriva och jämföra arbetsprocess och distribution för e-böcker med traditionella metoder och marknader

Examination

1001, E-bokdesign och produktion - Projekt, 4,5 högskolepoäng
Praktiskt och tekniskt projektarbete
Muntlig och teknisk projektredovisning samt opposition på annan students projektarbete

1002, E-bokdesign och produktion - Rapport, 3 högskolepoäng
Skriftlig rapport som seminariebehandlas

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. HT 2013

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.