Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grund

Urval: betyg 1/3, högskoleprovet 1/3, mellan 1 och 165 högskolepoäng 1/3

  • Inställd

    VT1750%Di

    Vecka 13-22

    Inga sammankomster.

    Anmälningskod: SH-44025

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Naturvetenskap, miljö och teknik - MD5 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Databaser: hantera data för webben

Kurs 7,5 högskolepoäng

I dagens informationssamhälle finns data globalt tillgängligt över hela världen via internet. Individer och organisationer som utnyttjar dessa data vinner idag stora fördelar i konkurrens med de som inte gör detta. Traditionellt har data i IT-system lagts och hanterats av speciella databassystem hanterade av databas-specialister inom en organisation där data kunde struktureras och hanteras på ett entydigt och förutbestämt sätt. Via internet används data idag på många nya och annorlunda sätt.

I kursen lär du dig hur du kan samla in och modellera information samt hur du kan lagra och utnyttja denna data. Du får prova på och jämföra både den traditionella tekniken med en så kallad relationsdatabas samt nyare former av datahantering för webb, sökning och sociala medier.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: HT 2013

Undervisningens uppläggning

Kursen är nätbaserad och förutsätter datorvana samt tillgång till dator och internetuppkoppling.

Undervisningen sker huvudsakligen via högskolans distansverktyg och kursens webbresurser i form av en serie laborationer som genomförs individuellt och varvar läsning med praktiska och tekniska övningar/laborationer.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

• beskriva för olika typer av datakällor, inklusive textbaserad, semi-strukturerad och strukturerad data.
• redogöra för och använda grundläggande begrepp inom databasteori och datamodellering, inklusive relationsmodellen, relationsdatabaser, frågespråket SQL, ER-modellering, normalfomer och normalisering
• redogöra för och använda grundläggande tekniker inom textbaserad data, inklusive sökmotorer och indexering.
• förhålla sig metodiskt till databaser och datamodellering

Examination

Moment 1001-1003
Elektronisk inlämning av resultat efter varje laboration.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. HT 2013

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.