Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grund

Urval: betyg 1/3, högskoleprovet 1/3, mellan 1 och 165 högskolepoäng 1/3

  • Inställd

    VT1750%Di

    Vecka 03-12

    Inga sammankomster.

    Anmälningskod: SH-44076

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Naturvetenskap, miljö och teknik - MD5 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Webbutveckling med PHP

Kurs 7,5 högskolepoäng

Kursen ger grundläggande kunskaper om tekniker för att producera och administrera webbplatser med programmeringsspråket PHP. I kursen används även databaser baserat på databashanteraren MySQL. Kursen belyser även användnings- och tillgänglighetsaspekter inom området. Du lär dig bygga webbplatser med dynamiskt innehåll med hjälp av ett skriptande programmeringsspråk i form av PHP. Kursen är praktiskt orienterad och du lär dig programmera PHP i laborationer och i ett slutprojekt. Kursen ges på distans och förutsätter tillgång till dator och internet. PHP rankas idag som det mest använda skriptspråket för webben (enligt till exempel TIOBE).


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: HT 2013

Undervisningens uppläggning

Kursen ges på distans och förutsätter datorvana samt tillgång till dator och Internet. Undervisningen sker via internet och genomförs via högskolans webbresurser i form av en serie övningar/laborationer som genomförs individuellt och varvar läsning med praktiska övningar.
Övningar i för utbildningen relevanta datorprogram ingår.

Kursen avslutas med ett individuellt projekt som fördjupar ett valfritt delområde.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

• beskriva aktuella tekniker för produktion, utveckling och administration av dynamiska webbplatser
• arbeta praktiskt med grundläggande webbprogrammering och databashantering
• dokumentera sitt arbete samt sammanställa och avrapportera denna dokumentation
• anlägga ett reflekterande och metodiskt förhållningssätt till olika systemlösningar.

Examination

Moment 1001 och 1002
Elektronisk inlämning av resultat vid laborationer

Moment 1003
Elektronisk inlämning och redovisning av projekt

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. HT 2013

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.