Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grund Grundläggande behörighet

Urval: betyg 1/3, högskoleprovet 1/3, mellan 1 och 165 högskolepoäng 1/3

 • Stängd...

  HT1825%Em

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-44005

 • Anmälan

  VT1925%Em

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-44006

 • 2019-03-15

  HT1925%Em

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-44048

 • 2019-09-15

  VT2025%Em

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-44052

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Naturvetenskap, miljö och teknik - MD5 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Digital fotografi och bildbehandling

Kurs 7,5 högskolepoäng

Kursen ger dig teoretiska och praktiska kunskaper om digital fotografi och bildbehandling. Den teoretiska delen består av föreläsningar och workshops om fotografins historia, bildkomposition samt fotograferingsteknik. Kursens praktiska del relaterar till den teoretiska delen och består av laborationer, fotografering och projektarbete. Du får en inblick i fotografering i olika miljöer och situationer, bildredigering och presentation av bilder. Du kommer att få en bred kunskap om digital fotografi och bildhantering och få större möjligheter till bättre resultat vid fotografering. Kursen förutsätter att du har tillgång till en digital systemkamera.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2015

Undervisningens uppläggning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, praktiska övningar och projektarbeten individuellt såväl som i grupp. Teoretiska och praktiska inslag integreras ofta för att träna studenter i reflektion och analys inom medieteknik.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten
• redogöra för grundläggande kunskaper i fotohistoria och bildkommunikation.
• tillämpa grundläggande kunskaper om berättarteknik, gestaltning och publicering av digital bild.
• beskriva de teoretiska grunderna för digital fotografi.
• tillämpa färdigheter i digital fotografi och bildbehandling.

Examination

1001, Uppgifter, 4,5 högskolepoäng.
- Praktiska tekniska inlämningsuppgifter med skriftlig rapport.
- Seminarier och praktiska övningar.

1002, Projekt, 3 högskolepoäng.
Praktiskt och tekniskt projektarbete, skriftlig rapport samt muntlig och teknisk projektredovisning.
- Seminarier och praktiska övningar.

Frånvaro på obligatoriska tillfällen kan enligt instruktioner från examinerande lärare kompletteras med skriftliga uppgifter.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. VT 2015

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.