Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Miljövetenskap A sam-natur, 15 högskolepoäng eller motsvarande.

Urval: mellan 1 och 165 högskolepoäng

  • 2018-09-17

    VT19100%Dag

    Vecka 04-23

    Anmälningskod: SH-44165

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Naturvetenskap, miljö och teknik - MD5 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Miljövetenskap B sam-natur

Kurs 30 högskolepoäng

Fördjupning i miljö och utvecklingsproblematik på lokal, nationell och internationell nivå. FNs globala miljömål är en tydlig reaktion på stora förändringar i vår omvärld. Förändringar som gäller både naturliga och mänskligt skapade system. Miljövetenskap är ett mångvetenskapligt ämnesområde där vi kombinerar samhällsvetenskaplig och naturvetenskaplig forskning och undervisning, för att öka förståelsen för hur vi ska hantera och planera vår framtid. I kursen Miljövetenskap B sam-natur studerar vi kopplingen mellan mänskliga ekonomier och naturliga ekosystem. Ett viktigt inslag på kursen är vetenskaplig metodik.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: Kursplanen är ännu inte beslutad

Undervisningens uppläggning

Kursplanen är ännu inte beslutad

Lärandemål

Kursplanen är ännu inte beslutad

Examination

Kursplanen är ännu inte beslutad

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

När kursplanen är beslutad kommer länk till den att publiceras här.

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.